Snář Ž

Velký snář – Ž

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Žába
Žáby kvákati slyšeti: chválu a slávu sklízeti.
Žáby v rybníce viděti: mnoho peněz obdržeti,štěstí v obchodech, věrná láska.
chytati, nebo zabíjeti: sebe zabíjeti,škodu způsobiti.
Viz: Ropucha; Rosnička;

Žalm (y)
zpívati nebo se modliti – nemine tě mocná ochrana

Žaloba
vésti: neklid, nespokojenost.

Žalud
sbírati: zisk, výhra.

Žár
u něj se ohřívati: hádka s přítelem.

Žebra
dolejší na levé straně zlomená – škoda od matky
hořejší jakoby zesílila – ženy v domácnosti rozmnoží majetek
hořejší na pravé straně zlomená – škodu a posměch zaviní manželka

Žebrák
do domu přicházeti viděti: mrzutosti.
Žebráka o almužnu prosícího viděti: veselost.
Žebráka odmítnouti: bída, nouze, ba dokonce ižalář.
Žebráka viděti: budoucnost plná starostí.
Žebrákovi něco dáti: úspěch v každém podnikání bez velké námahy.

Žebrat
bída a nouze v rodině.

Žehlička
viděti: mnoho namáhavé práce.

Železnice
po ní jeti: rychlejší postup v nějaké záležitosti.

Železo
žhavé viděti: vřelá láska, návaly krve, rozčilování.
kouti: hádka, spor.

Žena
hezkou viděti, zamilovati se:štěstí, zdraví, bohatství.
líbaná – zisk od líbajícího
míti, býtiženatý: znamená slabost, neduživost.
několik viděti: trápení míti.
neznámou viděti nebo s ní mluviti: známosti si dělati.
porodila hocha – porodí dceru ( a opačně ),
prostředního věku, ani krásná ani nehezká – hojnost obilí
přistihnouti ji a milence přemoci – zisk
přistihnouti ji s milencem – velká ztráta peněz
přistihnouti ji ve snut – úbytek majetku
s hezkými dlouhými vlasy viděti: sláva a bohatství,šťastné spojení.
s hnědými vlasy viděti: nemoc.
sčernými vlasy viděti: stísněnost na krátkýčas.
sčervenými vlasy viděti: pronásledování.
starou viděti s bílými vlasy: ztráta.
svojí hádati se slyšeti: nepříjemnosti, utrpení.
těhotnou viděti: dobré zprávy.
viděti, v její přízni se nacházeti: do sporu se dostati.
zdá-li se jí, že chodí s rozpuštěnými vlasy – ztratí manžela
zdá-li se jí, že si hlavu přikryla – brzy se provdá

Ženich

býti nebo oženit se zamýšleti: neštěstí, ztráta přátel nebo milenky.

Ženiti se
potíže, neštěstí, chudoba.

Žížala
černá – škodlivá žena nebo muž
do postele lezoucí – zlí lidé chtějí škoditi

Žid
bíti ho – zlé soudy
líbati ho – štěstí v lásce
mrtvý – neštěstí
od něho službu přijmouti: neočekávanéštěstí, úspěch ve všem.
viděti, s ním se procházeti: podvedený, oklamaný býti.

Židovka
líbati ji – štěstí v lásce

Žíla
pouštěti žilou: rozladěnost, ztráta zboží, neštěstí.
viděti, velkou: veliká úzkost.

Žízeň
a píti čistou vodu – prospěch ve všem
a píti vodu nečistou – úzkosti a hořkosti
dosytosti utišiti:štěstí, sláva, bohatství.
palčivou míti a nemoci jí utišiti: marná námaha v nějaké záležitosti, zarmoucenost, nepokoj.

Žloutenka
– nenávist
míti: bohatství, neočekávanéštěstí.

Žvýkačka
Zdálo se vám, že máte ústa plná žvýkaček nebo jiné podivné hmoty, kterou nelze ani spolknout ani vyplivnout? Pravděpodobně vás tíží, že se snažíte něco sdělit a stále k tomu nemáte příležitost. Nebo snad odvahu? Co nebo kdo vám brání?