Snář U

Velký snář – U

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Ubohý
býti: den plný starostí.

Ubrousek
– dobrá hostina, kterou si nezasloužíš

Ubrus
– dobře míněná hostina

Úcta
jiným prokazovati: ponížení, pokoření.
přijímati: příznivé přijetí.

Účet
– nesnáze

Udatnost
u ženy – síla

Údolí
– slzy
zelené – radost

Uhlí
Na žhavém uhlí seděti – neurčité sezónní zaměstnání

Uhlíř
– nepřízeň

Úhoř
– budeš jednati s advokátem
mrtvého viděti: zármutek a mrzutost.
staženého viděti: z vězení se osvoboditi, vysvobození z nesnází.
z vody tahati: znamená konec nemoci, uzdravení.

Ucho
jedno viděti – zvědavá sousedka
krásné a větší – dobré zvěsti
má-li žena zakryté – cizoložství
menší než máme – příbuzenstvo upadne do dluhů
na ně slyšeti – hřích
podrápané – velká škoda ze strany příbuzného
prašivé – škoda od příbuzného
uřezané – tvému majetku je odzvoněno
velké míti – velmi tě potěší přátelé, zvláště ženy
zakryté – lež

Ulice
slepá – tvůj záměr ztroskotá

Umrlec
choditi s umrlým – jistě přijdou lepší časy

Umyvadlo
mosazné nebo měděné viděti: věrnost.
v něm se mýti: splacení viny.

Únos
neočekávaná rychlá svatba.

Urazit
se :přízeň a blahovůle.

Úroda
dovézti domů: dědictví.

Úřad
čestné úřady přijímati – pomluvy
čestné úřady rozdávati – dojde tě dobrá zvěst
obdržeti nebo zastávati: ztrátu utrpěti.

Ústa
škaredých barev – křivé nařčení
krásné barvy – spokojenost a vzorné manželství
křivá – křivopřísežnictví
odplivující – odpor
otevřená – žvatlavost
strupatá – zlé příhody v domě a hádky
zavřená s masitými rty – smyslnost
zavřená s tenkými rty – krutost

Ústřice
– vždy bída
jísti – možná smrt
viděti nebo jísti: úspěch v podnikání, sťastné těhotenství.

Uvězněný
býti: ztráta štěstí.