Snář T-Ť

Velký snář – T-Ť

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Tabák
šňupati – zostření vtipu

Tabatěrka
– sousedské povídání

Tabule
na ni křídou psáti – bude málo potravin
viděti ji – mobilizace

Tabulka
Břidlicová tabulka – nevěř paměti, poznávej vše
nalézti břidlicovou tabulka – necudné myšlenky

Taktovka
mávati s ní – budeš mnohým vládnout

Talíř
viděti – je pro tebe kdesi přichystána dobrá služba

Tančírna
v ní se nacházeti – potupa 3

Tančit
– máš mrštnou povahu, která se dovede přizpůsobit všem změnám života.
– tanec jednotlivce se vztahuje k problému vlastního vnitřního protihráče; tanec s partnerem nebo partnerkou chápeme čistě sexuálně
doma – vážná známost
lehko a hezky – dobrý zdar
neobratně – zdar po namáhané práci
sám tančit – při volbě mezi dvěma lidmi zvolíte špatně
vidět – budete postaveni před volbu mezi dvěma lidmi

Tanec
na provaze – zvěstuje riskantní předsevzetí
s pohledným partnerem – značí neopodstatněnou žárlivost ze strany partnera
sám tančit – předpovídá radost a Štěstí
učit jiné tančit – věští brzkou romanci
upadnout během něj – zvěstuje nemoc či zranění
vidět tančící – značí tvou potřebu odpočinku a klidu

Taneční mistr
– zábavy
nebo placený tanečník – máte dobré manýry

Tanečník (tanečnice)
– příjemná známost
z povolání – pro ženu ztráta peněz

Tango
tančit nebo vidět druhé tančit – uděláte hloupost, nemusíte jí ale litovat

Těhotenství
vidět sebe těhotnou pro pannu – jde o výstrahu před jejím milým, jenž chová nečisté úmysly
vidět sebe těhotnou pro vdanou ženu – znamená možnost porodit dvojčata
vidět těhotnou – je signálem budoucího štěstí
vysmívat se těhotné – zvěstuje velký smutek a starosti v rodině

Těhotná
– žena očekává od života něco nového, když se vesnu vidí jako těhotná, muž přenáší své vlastní nové plány na jiný objekt
být – přání se splní
žena – uděláš velkolepý vynález, který ti vynese slávu a zisk
vidět druhé – příslib hmotného štěstí
viděti ji – změna povolání

Tekutina
cmrndati tekutinu – budeš mít močové těžkosti

Tele
viděti: nerozumné kousky vyváděti.
zápasiti viděti: z nemoci se uzdraviti.
zlaté tele, klaněti se mu – chamtivost

Tělo
černé míti – veřejná neúcta
Čistiti si – zdraví a spokojenost
churavé – ztráta majetku
slabě tlustý člověk – větší schopnost do podnikání
úplně nahé – buď nevinnost nebo také hanba
vlastní viděti tlusté – zvětšení majetku
zbodané nebo pihovaté – zbohatneš ve zlatě podle počtu pih

Temno (Temnota)
– brzy zjistíš kde je východisko
v ní se nacházeti: v nouzi se octnouti.
z ní na světlo vyjíti: vysvobození z velkého nebezpečí.

Těsnost
cítiti – chvíle úzkosti

Tetřev
– slepota v lásce

Tchoř
viděti: ošklivá nemoc.

Tchyně
– pošmourné počasí

Ticho
– hádka

Tlumok
zavazovat: nastávající cesta.

Tlustý
býti: nečekané bohatství.
tlusté děti míti: znamená dobrý rok.

Tma
– duševní stav, který může být změněn jen nezúčastněnou osobou; člověk se cítí vydán všanc a měl by nalézt pomoc
– nejistota, zrada a úklady
být v temnotě – nutně potřebujete radu jiných
být ve tmě a nemoci najít cestu – je předpovědí dočasného zhoršení životních podmínek
být ve tmě s mnoha lidmi – ohlašuje protistátní spiknutí
být ve tmě v podzemní kobce, sklepení – můžete očekávat útok na vaši osobu
ustupující tma a objevující se světlo – předpovídají šťastný obrat a celkové zlepšení situace
zdlouhavá nemoc
ztratit se v ní – je znamením těžkých životních situací, které se tě dotknou

Topas
– podzim života

Topit
někoho viděti: vítězství nad nepřítelem.
se: blahobyt,štěstí.

Topol
– cesta bez přítěže

Továrna
míti nebo viděti: dobré obchody.

Trám
– záchrana v nouzi

Tráva
ležeti na ní – výlet
seděti na ní – láska
sekati ji – budoucí štěstí
viděti: mějte se na pozoru před lichvářem.

Trh
– zisk

Trn
– člověk mizerné povahy
být jím opleten – dostati se do rukou zlých lidí
choditi trním a bodnouti se do nohy – náhlá smrt
jím býti píchnut: ukončení známosti.
ovocný trh – vyhubování
počervenalý – zlé ženy

Trosky
hradu, na něšplhati: nebojácnost v každém nebezpečí.
hradu viděti: zarmoucenost, truchlivost.
hradu, z nich spadnouti:škodu utrpět.

Trpaslík
sádrového viděti: nešťastný úmysl.

Třapec
– nebezpečí z lásky

Třešně
černé – nevítaná návštěva
kyselé – lehká nemoc
sladké – dobrá budoucnost

Třináctka
– pro někoho neštěstí, pro jiné štěstí

Třtina
– velký majetek
jež se rozhojnila na louce – rozhojní se i majetek
míti jí mnoho – radost a majetek

Tuk
jísti: nemoc.
vařiti: ztráta, prohra.

Tužka
viděti: dobré zprávy.

Tvář
bez nosu: smrt.
bledá: nemoc nebo úmrtí.
hezkou v zrcadle viděti: splněné přání.
mýti:žal.
ošklivou míti: hodně starostí.
ošklivou ve vodě viděti: nepřátelství.
pěknou míti: dobrý průběh předsevzetí.
pěknou potkati: hodně radosti.
pěknou ve vodě viděti: dlouhýživot.
tváře hubené: truchlivost, lítost.
tváře tlusté,červené: dobré vyhlídky.
zakrývat:špatné zprávy.

Tygr
krmiti – budeš podporovati zlé vášně
viděti – zlé vášně

Tykve
jádra dávati jiným jísti – budeš podváděn
jádra z ní jísti – budeš podvádět
míti ve svém domě – připojíš sek vlivnému člověku a zbohatneš
zelí z nich jísti – je-li někdo nemocen, bude zdráv
zralé nebo nezralé viděti – práce bez výdělku