Snář Š

Velký snář – Š

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Šachy
hráti – máš nadání

Šalvěj
– bolení zubů

Šátek
namáčeti – horká nemoc
namáčeti a dávati na prsa – pozor na zápal plic

Šaty
andělské šaty oblékati – bohatství
bavlněné šaty míti – zisk
ženské nositi: starosti, neštěstí.
hedvábné šaty míti – dostaneš zámožnosti
roztrhati – štěstí nepoznáš
Zdá se vám o šatech? Znamenají sebereprezentaci. Líbí se vám nebo byste je nejraději svlékli? Pak se pravděpodobně cítíte stejně na veřejnosti. Jestliže na sobě máte šaty někoho jiného, možná že i v životě přebíráte něčí roli. Svlékání symbolizuje odhalování skutečné osobnosti a má i sexuální význam.

Šermovat
o cenu: znamenášťastný výsledek obchodů.
zmaření přání a nadějí, roztržka, nebo ztráta milého.

Šeříkový keř
viděti: nemoc a starosti.

Šibenice
viděti: falešné přátele míti, neštěstí a neklid.
viděti, na ní věšen býti: ke slávě přijíti, ale také s hádkou počítati.

Šiška (y)
sbírati jedlové šišky – blahé časy

Šindel
– budeš živ jen taktak

Šíp
šíp bez luku – dcera

Šípky
jísti – pozor na žaludeční vředy
viděti: chudoba.

Škola
Obchodní škola – nemysli vysoko, čeká tě skromný život
viděti: Patrně se navracíte k dávným úspěchům nebo trápením, možná, že si jen potřebujete lépe zorganizovat život. Kdo vás ve snu učí a co? Anebo máte pocit, že vás v reálném životě někdo příliš poučuje? rozhlédněte se kolem sebe, třeba objevíte důvod.

Škrob
– bázlivému dodej nápad

Šlehačka
– Nemusíš se rmoutit; máš v sobě síly, které můžeš správně rozvinout.

Šňupat
– dostati rychlý nápad

Šotek
viděti ho – velké štěstí

Šťovík
jísti – staropanenství

Špaček
houf jich – vojenské manévry za městem
štěbetající – dobré zprávy
více jich z domu letí – pozor na oheň

Špejle
– konec lásky

Špenát
– naděje na dobrou hostinu

Šperky
nositi: proženy zámožnost, pro muže pronásledování.

Špína
špinavý býti: nemoc.
špiniti se:štěstí.

Štětina
viděti: překážky v podnikání.

Štika
– prohnaný člověk

Štípat
někoho – rozpustilost

Štír
– lstivý protivník
štípne-li ve snu – protivník zle tebe pohaní

Štít
bílý – budeš prchlivým vedoucím
černý nebo šedý – budeš energickým vedoucím
červený – nikdo ti neublíží
domu zřícený viděti: nešťasné úmrtí.
míti – budeš spravovati mnoho lidí
modrý – budeš nemocný
Viděti:Štít je nezbytnou součástí zbroje – před čím se chráníte? Co k ochraně používáte? Skrýváte se? Je tím štítem nějaký člověk, za kterého se schováváte nebo vy bráníte někoho jiného?

Šumění
vody: neštěstí na cestách.