Snář R

Velký snář – R

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Rabín
– tvá moudrost přinese mrzutost

Rada
správní – sobě smetanu, ostatním sbírané mléko

Radost
pociťovati: pozor na pošetilost.

Rak
– zpátečnický člověk, nenapravitelný
vařený – obecní zisky

Raketa
ohňostroje – lidská sláva, polní tráva

Rakev
viděti – smrt lásky

Ramena
pokrčit: nejistota v úmyslech.
ramenatý býti – přízeň žen

Rampouch
na střeše viseti viděti: oboustranné zvětšení lásky.

Rána
nevyléčená – nepřízeň
slyšeti ji – nový dům se zřítí
v levé dlani – ochromené myšlení, mrtvice
v pravé dlani – ochromené jednání

Rašple
– zasnoubení

Ratolest
– mír, přátelství

Regál
viděti: oklamán býti.

Revolver
– nebezpečí v domě

Rez
viděti – slabé zdraví, nesprávné představy

Rodiče
nebo sourozence mrtvé viděti: pomatení, neštěstí.
s nimi se hádati: zlé znamení.
viděti, nebo s nimi mluviti: štěstí v podnikání, veselá mysl.

Rodiště
navštíviti – návrat dobrých časů

Rožeň
otáčeti: neštěstí a pronásledování.

Roháč
houfně-li letí ve váš dům – co host, to nepřítel
štípající – újma na majetku

Rohy
míti: přelstěn býti.
na hlavě – důstojenství
na hlavě, ale spadly – žalost a hanba veřejná
na hlavě má vojín – šťastně skončí válka
na hlavě násilím sražené – chudoba a smrt
na hlavě násilím sražené nepřítelem – vyvedení z pýchy

Roj
včel – chudému věští výnosný majetek

Ropucha
– věští lehkomyslného, zlého a lstivého člověka
býti jí poslintán – hanlivá pomluva

Rosa
jí se mýti – zevnější i vnitřní krása
v ní choditi – zdraví a svěžest ducha

Rosnička
– jednoduchý a dobrý člověk

Rostliny
Léčivé viděti nebo jísti: ukončení nepříjemných obchodů.
Viz: Květiny;

Roura
– spojení s hloupým člověkem

Rovinu
viděti: stěstí a zábava.

Rozmarýn (a)
– svatba

Rozplynouti
se v nic – smrt

Rozsekat
něco – jednej rázně, rychle a neotálej

Roztáhnout
něco – vyzývavost

Rozvaliny
– bohatému ke stáří chudoba

Rtuť
– obchodování a okrádání ve zboží

Rty
krásné míti – silné rozmnožování majetku
ošklivých barev míti – křivopřísežné nařčení
strupaté míti – zlá příhoda v domě plném hádek

Ruce
černé – lichvářství
krvavé – zločin
křížem přes prsa – smrt
na rukou chovati – starost
obě zdvižené – velké nebezpečí
oteklé míti: nesnášenlivost.
špinavé – těžká práce
podávati – velké přátelství
s prsteny – zámožnost
s uťatým prstem – nemoc
s více než pěti prsty – náboženské hloubání
si mýti – budeš očištěn z nařknutí
si mýti: slávu získati.
silné – zbožnost
spojené s jinými – společná práce
v ohni – válka
v rukavičkách – zámožnost
Vše, co děláte rukama, může smybolizovat to, co děláte ve skutečném životě.
vložiti na hlavu – svatba nebo pohřeb
založené vzadu – budeš bez práce
zraněné nebo špinavé míti: v nevýhodě býti, opovržení museti snášeti.

Ručitel
býti: nedobrá nemoc, velké výdaje na léčení.

Ručník
viděti: vysvobození z nepříjemností.

Růže
dáti darem – obdržíš dar
plno jich v domě – velmi dobré obchody
suchá – minulá láska už jen ve vzpomínkách
trhati – přibude majetku obchodem
viděti: Může to znamenat nějaké tajemství, které se snažíte uchovat, nebo také ženskou nevinnost. Svobodní zednáři používali výraz pod růží, což znamenalo tajemství. Růže také reprezentuje duchovní sebepoznání.
Viz: Květiny;

Ruka
ženy spálená – smrt manžela
chlupatou míti: velká zábava.
líbati ji – úcta, láska nebo vděčnost
malou míti: v chudobě se octnouti.
mohutná – válka
s peněženkou – pokuta, nákup či daně
s velmi krátkými prsty – lstivé spiknutí
spálená – nejvěrnější odejde
uťatá – smrtelný hřích
velkou míti: těžká práce.
zlomiti: neštěstí, smrt.
zraněnou míti: truchlivost.

Rukáv
dlouhý viděti: velká pocta.
široký míti: rozšíření známostí.
párati viděti: rozkol, rozdělení.

Rukavice
bez prstů – jemnější práce
bílé – veselka
černé – pohřeb
šedé – vycházka nebo obchod
míti: od podezření býti očistěn.
rukavice z gumy – kasaři jsou v okolí
s palcem – nádeničina
viděti, oblékati si: sláva a štěstí.

Rulík
– svůdná povětrná žena

Růst
sebe viděti, větší býti: bohatý sňatek.

Ryba (y)
darem dostati: falešnou úctou zahrnován býti.
chytati: nedbalost.
chytati rukou – prozrazené tajemství
jísti – uzdravení, tlustému zhubnutí
kluzkou viděti: nesplněné přání nebo nevěra.
leklé – nepij vodu
loviti sítěmi – zlost v radost se obrátí
malou koupiti nebo jísti: ztráty všeho druhu.
na dně – někdo je v nebezpečí utonutí
pečenou jísti: k blahobytu přijíti.
prodávati, nebo prodávati viděti: nekalá zábava.
velkou koupiti nebo míti: štěstí a úspěch.
viděti – mlč a nemluv
viděti: znamená potíže, nemoc, ztrátu.
vidíěti: je to symbol hlubokého podvědomí, tvořivosti a křesťanství. Představuje také falus.
zlatá rybka – domácí radost

Rybář
– hojně času

Rybářka
– pletichy lásky

Rybíz
bílý viděti nebo jísti: satisfakce.
černý viděti nebo jísti: nevěra.
červený viděti nebo jísti: odolnost, vytrvalost.

Rýč
– hřbitov