Snář P

Velký snář – P

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Padat
nebo klopýtnouti, ale zachytiti se: před neštěstím zachráněn býti.
přes něco: vysvětlení dostati.

Páka
– pomoc včas

Paklíč
viděti: být vykraden.

Palác
bydleti v něm – povýšení
viděti veliký – zármutek

Palma
– čest a důstojenství
bodlavá palma – bezpečné štěstí
kokosová palma – šťastné doby

Paluba
lodní – těžká práce, též vycházky

Pampeliška
– tvé plány a naděje nejsou k ničemu

Panna
mořská, jak se objímá s kapitánem – cesta za moře
mořská, viděti ji – rybářský výlet
viděti: štěstí a brzké spojení.

Panoš
viděti ho – skrytá láska mladého muže

Pantofel
vidí-li žena – budeš vládnouti
vidí-li muž – žena ti povládne

Papež
viděti ho žena – nezaváděj přílišné novoty
viděti ho muž – při návštěvě vyzkouší se tvoje moudrost

Papír
barevný – menší dárek
bílý – lačnost
hořící – protivný a nemilý dopis
popsaný – obdržíš dopis
velké jeho hromady – získáš dobré postavení
žvýkati – policie do domu
zmačkaný – velmi nemilá zpráva
Viz: Arch (papíru);

Papoušek
– mile upovídaná žena
slyšeti ho mluviti – pomluvy a klevety

Paprika
– mrzutost

Paprsek
sluneční – konečně vše se obrací k lepšímu

Pára
nad hrncem – nemáš mnoho zdraví
vystupující ze země nebo z vody – změna postavení

Párat
cokoli – konec nesváru, též naznačuje starosti

Párek
uzenka – dostaveníčko

Park
blouditi v něm pěšinami – různé pletichy
jeho kvetoucími alejemi se procházeti – štěstí a spokojenost

Parní stroj
viděti: bohatství.

Parník
na něm plouti: nějakou záležitost rychle a důkladně zakončit.

Parno
– pouze s potem dosáhneš žádaného

Parohy
viděti: proradnost.

Paruka
– úzkostlivost

Pařez
– neohrabanost
veliký – nepokoje v domě

Pás (Pásek)
být opásán pěkným – čest a zdar
drahokamy posázený – radost z dětí, též moc a bohatství
korkový pás – mocná ochrana nebeská
stříbrný – skutečné přátelství
zlatý – duchaplná láska

Pasák
u ohníčku viděti: vzrůst majetku.
viděti: své přátele si udržeti.

Past
strojiti na myši – zrada a škoda
viděti ji, když je v ní chycená myš – nepřítele učiníš neškodným
viděti: špatnost bude odhalena.
vůbec – nástrahy na ctnost a majetek
Viz: Léčka;

Pata
na ní zraněn býti: neštěstí rozličného druhu.

Páv (Pávice)
– bohatá, ale nezištná paní se stane tvou manželkou
ho nalézti – nalezneš paní svého srdce
jeho peří sbírati – dopustíš se pošetilosti
jeho ztráta – ztráta zaměstnání, majetku
viděti ho s ocasem roztaženým – výhodné znamení, též někdy nepokoje

Pavián
viděti ho – nestydatost v lásce

Pavlač
choditi po dřevěné – štěstí v umění
je-li chatrná a hrozí spadnutím – nezapleť se do nemilých věcí
zřítí-li se – neštěstí

Pavouk
jejich množství – předzvěst nemilých věcí
viděti ho v síti – soudní spory a zrada

Pavučina
– též úklady
smetati ji – zármutek se ti v radost změní
viděti mnoho velikých, zaprášených – velké nesnáze a starosti

Pec
pekařskou viděti: dobré obchody dělati.

Pečeň
cítiti: zbytečnou cestu dělati.
viděti nebo jísti: výhra, dobré vyhlídky v obchodech.

Pečivo
dělati: prospěch od druhé osoby.
jísti: znamená, že dobré časy přicházejí.

Pěchota
drahota, bída.

Pěšina
– život na zapadlé štaci

Pekáč
nebo pánev viděti: škoda, újma.

Pekaře
nebo pekařství viděti: požehnaný rok.

Peklo
hořící – předzvěst neštěstí
viděti, v něm se nacházeti: znamená nastávající změnu, nabádá k opatrnosti v obchodech.

Penězokazectví
ostuda a bída.

Pšenice
prší-li na někoho nebo na jeho dům – nadmíru velké bohatství
prší-li z oblak – veliké bohatství
v snopech anebo vymlácená vezená domů – naděje na nalezení pokladu

Peníze
– u ženy skoro vždycky symbolizuje erotickou spekulaci
– u muže symbolizuje výkonnost v lásce a v životě
dát žebrákovi – příslib velkého zisku
dostat od někoho – věští soudní obsílku či rozvětvení rodiny
dostati falešné – nepoctivá láska
dostati: nepokoj, neklid.
dostati-utrpíš ztrátu
šetřit – dosáhneš uspokojení v nejočekávanější chvíli
falešné – Tvé srdce touží po nicotných věcech
falešné – věští ztrátu dědictví či problémy s nepříjemným člověkem
falešné peníze – nepříjemnosti tě čekají
krást – varuje před nebezpečím a upozorňuje na tvé chování vůči ostatním
ležeti na penězích – obdržíš výměr daní
málo jich míti – bohatství
měděné peníze – malé příjmy
měnit – nestálost v obchodování
měniti – špatné finance
měniti – změna financí
mít – je symbolem bohatství
mít jich mnoho a mezi nimi zlaté – bída
míti, jimi platiti: osvobození od tíživého břemena.
mnoho – Znenadání dosáhneš něčeho dobrého
najít – budete ochráněn před citelnou ztrátou
najít svazek bankovek – ztráta práce z důvodu nepevného přátelství
najíti drobné – různice
najíti: zisk a dobré vyhlídky do budoucna.
nalézti – pokušení s penězi
nalézti – smutek
nalézti – zkus své štěstí a zvítězíš
nebo jinou cennost najíti: povznesení se nad starosti.
počítat – budete mít dobrý výdělek
počítat – obdržení důležitých úředních listin a potíže s výdaji
počítati – v povolání máš úspěch
počítati – značný zisk
počítati: štěstí, bohatství.
polykat – ztratíš svoji popularitu
půjčit jiným – věští nedostatek v rodinném rozpočtu či potíže v práci
půjčit si – znamená problémy
raziti – zlá hračka
rozdávati drobné – hádky s přáteli i s cizími
řinčení peněz – nepříjemné zprávy
sbírati na cestě peníze – zisk nebo nález
sbírati rozházené – prospěch
ukryté nalézti – zarmoucení
ukrývat – varuje před zloději, ztrátou
v nádobě – nález a veselost
vidět – náhlé výdaje
vidět cizí (cizí země) – pouštíte se do riskantního podniku
vidět velkou sumu – bohatství a dostatek je ve tvém dosahu
viděti: do pokušení se dostati.
vydati – znamení dobrých příjmů
vydělávat – nosí štěstí v lásce
vyhrát – nevěští nic dobrého
vyplácet – sklidit odměnu
vyplácet jiným – věští nevelké, ale jisté zisky nebo neúzpěch doma
vzíti od někoho – svár s touto osobou
zlaté – věští blahobyt či milou zábavu
ztratit – znamená nečekanou, nepříjemnou ztrátu či neúzpěch v práci
ztratiti – Nehoda se obrací v zisk
ztratiti – ztracená pře
ztratiti: do nesnází se dostati.

Pěnkava
– klepy, též milostný poměr
slyšeti ji – vyhubování
slyšeti ji v domě – pohanění od přátel neb příbuzných
slyšeti ji v lese – pohanění od nepřítele

Pepř
jísti – soudy
na váhu kupovati – svár
rozmělněný – zármutek
tlouci – hádky a nepříjemnosti
v zrnech – boje a nepokoje

Perla (y)
– nabudeš moudrosti od jiného
na hrdle – radost z bohatství
padající – slzy

Perleť
– falešné slzy a nepravé bohatství

Perník
– sladkost prosté lásky

Perořízek
viděti nebo míti: nestálost, nevěra.

Peří
bílé viděti: blahobyt a veselost.
černé viděti: pokles obchodů, ztráta.
dráti – chystejte výbavu
hromady ho viděti – starosti
jím býti pokryt: váznutí obchodů.
mnoho létati viděti: marné čekání na štěstí.
od někoho ho kupovati – svatba
sbírati nebo dráti ho – zisk
viděti ho lítati – velká žalost

Peřiny
dolů na zem spadlé – opuštění
krásné a čisté – věrnost
nehezké a nečisté – pohlavní nemoc
spálené a shnilé – nemoc, též smrt milenčina
z nich polštáře, podušky – milenka

Pes
bílý – radost
bílý: příjemnou známost si udělati.
boudu viděti: zhoršení postavení.
černý – změna
černý pes – veliké neštěstí
drážditi: nepříjemnost, nepřátelství.
šedý – předzvěst neštěstí
honící (hon) pes – tvé kroky někdo sleduje
chrt a stopař – domácí zlý přítel
jím býti napaden: nebezpečí.
kousne-li – střetnutí se sousedem
Lovecký:špatné obchody dělati.
loviti viděti: neklidný býti, hýřiti.
míti: bohatství.
ostříhaný – oklamaná bdělost
ovčácký – spolehlivost proti nebezpečí
rezavý – sváry v domě
rváti se viděti: rodinné rozepře kvůli dědictví.
s ním si hráti: štěstí v obchodech, usmíření se s tím, kdo nás urazil, obnovení starého přátelství.
štěká-li – hádka se sousedem
vytí psa – smrt
vzteklého viděti a býti jím pokousán – hrozí ti nebezpečí
zabíti ho – soused zmlkne

Pěst
– pomsta
dvě pěsti viděti zaťaté – nevolnost po zlé novině

Petržel
– symbolizuje těžce dobytý úspěch či dobré zdraví
– vydáváte se všanc nekalým spekulacím
jíst vařenou – věští zisk či úspěch
jíst zelenou – znamená nepřípustné styky
sít – znamená povinnost starat se o početnou rodinu
síti – žebrota
syrová – znamená nemoc
zelená – budeš nemocen ale brzo se uzdravíš

Pevnost
viděti: nepřátelství a nemoc.

Píce
dávati ji dobytku – zisk, též nepříjemnosti

Pijavice
– žaloby a soudy
viděti: lichva a zištnost.

Pilník
dostati: výstraha od nepřátel.

Pižmo
cítiti: pokrytci se vyhnouti.

Písař
od něho popsaný list přijmouti – opletačky se soudy
viděti sebe jím nebo jiného – nouze

Písek
přesívati – těžkosti a trápení
sypati někomu do očí – velký lhář a podvodník

Pískat
sám – zármutek
slyšíš-li – nebezpečí

Pít
až se břicho zvětší – vzrůst majetku
nechtěný nápoj – ztráta zaměstnání
opíti se – povýšení
po vůli – povedou se ti žádané věci

Pivo
kalné viděti nebo píti: nemoc, nepříjemnost.
píti – nerozhodnost v jednání
píti kalné – nemoc
rozlité viděti: znamená zmenšení blahobytu.
světlé nebo čiré viděti nebo píti: stálé zdraví, veselá mysl, příjemné setkání.

Plášť
býti jím zahalen – trampoty a úzkosti

Plachta
napínati nad boudou na trhu či nad vozem – nepředvídaní hosté
pod ní se ukrýti – vyhneš se něčemu nemilému
viděti ji – hostina

Plakat
– příslib smíchu za bdění
– sen o pláči je zlou věštbou; většinou znamená spory a neshody v rodině či špatné zprávy od přátel
– tvůj osud se splní
nad něčím – radost k očekávání
nad něčím – radostná událost
pro mladou dívku – věští spory s milým
pro obchodníka – znamená drobné potíže a neúspěchy
pro zamilované – symbolizuje rozchod a zradu
vidět jiné plakat – znamená navázání nových, sympatických známostí a obnovení těch starých

Plameny
viděti: peníze nebo šperk darem dostati.

Plátno
bílé – láska
bílit na bělidle – nemoc
tkáti – užitek, zisk
tkáti ale nedotkáti – smrt

Plavba
přes moře nebo velkou vodu: neštěstí.

Plece
od ramenou jakoby odstupující – rozvod
od těla oddělené – smrt dcery
pěkné a tlusté – řádná žena
porušené míti – ženě se ohlašuje nemoc
zdravé a silné – vzroste v příbuzenstvu zámožnost

Plech
viděti – malé trvání bohatství či chudoby nebo i nemoci

Plenky
leží-li v nich někdo – nevinně nařčen
práti – nedej na sobě znát starosti

Plést
cop z vlasů: brzké spojení.

Plevel
pleti – bližním není každý, jen ten, kdo je vnitřně dobrý

Plíce
na plíce churavíš – předzvěst něčeho zlého
ústy je vyplivovati – těžká nemoc
vypadnou ti z těla – tvá smrt

Plivat
krev: bohatství.

Plot
živý a jím se prodírati – zvítězíš pevnou vůlí nad tím, co se ti postaví do cesty
ležeti u něho – trampské toulání
přelézti jej – nebezpečí se vyhneš nebo ubráníš
viděti – nepleť si své s cizím
viděti jej z latí – nebezpečí
viděti zelený, živý – velké zmatky

Plotna
viděti ji – hody

Plovárna
býti na ní – pozor na okradení

Pluh
k orání viděti – brzká svatba

Plukovník
viděti ho – úspěch ve sporu

Požár
jasně plápolající, který jedno nebo více stavení zachvátí, viděti: ke slávě přijíti, hodně dobrého zažíti.
který hořící dům do dýmu a kouře zahalí, viděti: neštěstí všeho druhu.
viděti nebo cítiti: nastávající neštěstí.

Pobuda
viděti ho – nestálost, toulky

Pocestný
v dešti – peníze

Počítat
– dobrý obchod

Podbírat
se, v palci – naděje na peníze

Podešev
nalézti – hádka
ztratiti – dlouhá cesta

Podkova
– štěstí
koně kovati viděti: těžká, namáhavá práce.
viděti: brzká cesta.

Podlaha
s parketami viděti, po ní choditi: slzy a radost zažíti.
taneční podlaha, nebezpečí 26 62

Podmáslí
píti – nepříjemnosti budou probírány

Podobizna
viděti jakoukoli – podvod a zklamání
viděti vlastní – úraz

Podolek
jím se utírati – někdo tě uhrane
líbati – pokoření

Podomek
viděti ho – hrubé jednání

Podpalky
viděti – úkladný požár

Podplácet
někoho – voliti nutné zlo

Podporu
bráti – přijde pomoc

Podsvinče
jísti – déletrvající štěstí

Podvazek
viděti – budeš míti štěstí v lásce

Podzemí
procházeti se jím – tíseň
spouštěti se tam otvorem – hrozí určité nebezpečí
viděti – pozor na plyn

Požehnání
– vždy svatba, mimořádně i smrt některého z rodičů

Pohanka
síti ji – vypleniti hřích na dlouhý čas

Pohár
malovaný rozbíti: blízké neštěstí.
plný – blahobyt
prázdný – nedostatek
rozbíti: úmrtí nepřítele.
stříbrný míti: výhra, zisk.
upustit: úzkostlivost.
z něho píti: dobré časy přicházejí.

Pohlavek
dáti či dostati – různice

Pohovka
ležeti na ní – oddech nebo rekonvalescence

Pohřeb (Pohřbívání)
býti: Možná se chcete vrátit do bezpečí, potřebujete úkryt, a to třeba podvědomě v mateřském lůně. Pokud však máte pocit, že nemůžete dýchat, možná se v reálném životě cítíte být v pasti.
býti zaživa: velké nebezpečí hrozí.
býti: zdraví a dlouhý život.
chystat se na něj, ale pohřeb neviděti – radost nad něčím
míti: přírůstek do rodiny, pro svobodné brzká svatba.
průvod na něm – smrt
přítele – sňatek podle vlastního rozhodnutí
velmi chudý – nedostatek
viděti: smutek, nemoc, úmrtí.
zůčastnit se: pozdní sňatek, smrt příbuzných nebo přátel.

Pochodeň
hořeti viděti: skrze temné věci k světlu přijíti.
hořící – nedobré zprávy
nésti: zamilovat se.
pochod s ní – pohřeb váženého člověka
sám ji rozsvítiti – odhalíš jakési tajemství
uhasiti: zničení dobrých vztahů.
z nebe spadnouti viděti: bolení hlavy.

Poklad
Kopati nějaký poklad aneb něco podobného – velké dědictví
najíti – zklamané naděje, též starost s bohatstvím
vykopati – neštěstí

Pokladna
otevřenou ji viděti – dluhy a nesnáze
správcem pokladny býti – pocta
stojí-li v prázdné místnosti – starosti
viděti toho, který ji spravuje – výpověď

Poklop
na střeše – propouštění

Pokoj
– tiché chvilky
krásný – rodinný život, též návštěva
špinavý – hádky
prázdný – dluhy a chudoba
tmavý – hrob

Pokrývač
padající dolů – vedoucí půjde do důchodu
viděti ho – budeš hovořiti s vysoce postavenou osobou

Pokrývka
– skryté nedostatky
roztrhaná – nedostatky budou známy

Pokušení
– nechť rozum zvítězí nad city

Pokuta
platiti: výhoda.

Pole
hezké zelené viděti: naděje na dobrý výdělek, štěstí v lásce a manželství.
jetelové pole – nadějná budoucnost
jetelové pole kvetoucí – jiným budeš užitečný
kroupami rozbité: špatné spekulace.
obdělávat, osévat, sázet: dobré k tomu, ženu přijmout, dítě zplodit.
po sečení – přišel jsi pozdě
přes něj běžet nebo na koni jet: brzká zpráva v očekávání.
s koukolem – někdo ti kazí práci nebo tě očerňuje
suché – smutek
úrodné – majetek
v plném květu: zdar ve statku.
ve žních – mnoho práce s dobrým výdělkem
zelené – radost
zorané – budoucí majetek
zpustošené viděti: zarmoucenost.

Poleno
štípati – ztloustneš

Polévka
jísti ji – zkažený žaludek
ze slepice jísti ji – šestinedělí

Police
viděti ji – známá se bude vdávati, též podezření

Pomazání
poslední pomazání – pozdavení a veselost

Pometlo
viděti – utrhání na cti

Pomlázka
dostati ji nebo dávati – veselost z mrzutosti

Pomněnka
– stálé a užitečné přátelství

Ponocný
viděti ho – pozdní návrat
viděti píti – zaspání

Popel
hlavu jím si sypati – lítost nad sebou
viděti: hořké zklamání, urážka.

Popem
ševcovským lepiti – rozchod

Poprava
viděti ji – rozchod s dobrým přítelem
viděti: pochybný výsledek v podnikání.

Popraviště
býti na něm – veřejná hanba
viděti – chystá se něco nedobrého
viděti: čest, pocta a zásluhy.

Pór
viděti – oční choroba

Porce
rozdělovati – smrt blízkého příbuzného

Porcelán
kupovati – lepší časy

Porod
šťastný, při něm býti: radost a štěstí.
nešťastný, při něm býti: ztráta, bolestné zneuctění.
porodit děvče: bolestivé zkušenosti při radosti a veselí.
porodit chlapce: štěstí ve všech záležitostech.
porodní asistentku viděti, s ní mluviti: blížící se štěstí, odhalení tajemství.
porodní babku viděti – pro svobodné není dobře
viděti: do nesnází se dostati.

Portrét
viděti: dlouhý život zobrazené osoby.

Posada
slepičí – veselé klepy

Posádka
vojenská – pozor na čápa

Posluha
– spolehnutí

Posluhovačka
– nepovíš, co nevíš

Postel
do které prší: prostopášnost.
hezkou viděti: štěstí, soulad v manželství.
hořeti viděti: neštěstí, nemoc, smrt.
ležeti v ní – nemoc
špinavou nebo nuznou viděti: nesnášenlivost.
státi u postele – nemocný v domě

Postelový ohřívač
brzký sňatek.

Postup
v úřadě – disciplinární vyšetřování

Posvícení
– veselost se rvačkou

Pot
studený si utírati – veliký strach
vypotiti se – uzdravení známého
z čela si utírati – námaha nad sílu

Potah
koňský – manželství, kde jsou oba dva poctivě zaměstnání

Potápěč
– věřitel ti pošle účet

Potěr
rybí – budeš míti mnoho dětí

Potkan
viděti potkany – hanba

Potok
čistý ve svém domě téci viděti: znamená přírůstek majetku, bohatství.
kalný ve svém domě téci viděti: nemoc, zármutek.
krve viděti: nemoc s chrlením krve.
rozvodněný viděti: růst majetku, ale také rychlý úbytek.
s mnoha rybami: dobré dědictví.
vyschlý: chudoba a churavění.

Potopit
se – exekuce

Potrat
– neurotický sen, který svědčí o chorobném strachu ze života v důsledku nutkavých představ
– pokud tento symbol nepředstavuje akutní varování, je náznakem nejistoty plánů a podniknutí chybného kroku
– pro málo peněz zničená spekulace
dítěte – nové podnikaní, nový čin, skutek
prodělat – obávané zklamání se nedostaví
vidět – předzvěst zklamání

Potýkati
se – nebezpečí života

Poušť
žíti na ní – rozvod, ztráta dětí

Poupě
– láska přespříliš mladých

Poustevna
v ní býti: nemoc, nebezpečí.

Poustevník
viděti ho – z dobrých časů se tloustne
viděti: zármutek, starosti.

Pouta
nositi: nabídku úřadu dostati.

Poutník (Poutníci)
poutnické místo viděti – blaženost

Pouzdro
viděti, nebo míti: ukradené se opět vrátí.

Povidla
jísti – dobré pořízení

Povodeň
– budeš obklopen bezcennými lidmi
velkou viděti: se svým okolím nebo blízkými nesvornost zažíti.

Povříslo
– sňatek starého muže s mladičkou

Pozdrav
– budeš pozván na hostinu a dobře přijat

Pozdraven (í)
býti – smíříš se se zapřísáhlým nepřítelem
býti: je zlé.
osoby kterou nemáme rádi – znamená nepříjemnou návštěvu
sám být pozdraven dětmi – šťastná událost v rodinném životě
vysoké osobnosti – předznamenává se příjemná návštěva

Pozdraviti
někoho – mír

Pozor
dávati – možné vloupání

Pozouny
slyšeti – slavnost, divadlo

Pracovat
úspěch v obchodech.

Prádelník
– domácí drby

Prádlo
mydliti – pomluvy špinavé

Práh
– někam vstoupíš
přestoupit – pozvání nebo host
z kamene – tvé příští bude pevné
ze dřeva – příští dobro

Prach
– spor a menší ztráta peněz

Prapor
viděti – slavnost, též přísahati na něco

Prarodiče
viděti, s nimi mluviti: dobrou myšlenku uskutečniti.

Princ
či princezna z pohádky, je viděti – dobrá budoucnost

Prkno
hoblovati – pro někoho připravena rakev
ležeti na něm – smrt
viděti: dobré obchody.

Proboden
býti: strach a nebezpečí.

Proměnit
se v něco – smrt

Propast
viděti, do ní padati: rychlá záchrana z nebezpečí.

Prosba
zamítnutá – bude vyslyšena žádost

Prostěradlo
– smrtelná nemoc

Prostitutku
viděti, nebo s ní mluviti: radostný den prožíti, štěstí.

Proutek
– zakopaný poklad

Prs (Prsa)
ženy viděti: pokračování lásky.
masitý – hodně synů
na kterých kojenec leží, viděti: radost v manželství.
obnažiti: stydlivost.
poraněná míti: pro staré zlé, pro mladé dobré.
raněný, churavý – krátký život
silná, zdravá viděti: stálému zdraví se těšiti.
suchý, úzký – neplodnost
zarostlá viděti: hodně štěstí v lásce.

Prskat
viděti někoho – trefíš se do živého

Prst
do něj se říznouti a krev viděti: štěstí v lásce.
hezký míti: vážený, ctěný býti.
míti je v páře – spiknutí
palec mezi ukazováčkem a prostředníkem – prokletí
palec zasunutý do ostatních sevřených prstů – nic nečekej
pět jich – krádež
pět jich černých – vloupání
si spáliti: do pokušení se dostati.
ukazováček – varování
ukazováček na oku – výsměch
ukazováček na rtech – nevyzrazuj
useknutý – ztráta jmění, práce
v ústech – stydlivost
zavázaný – úraz v domácnosti
ztratiti: znamená škodu.

Prsten
– dbejte opatrnosti a důkladné rozvahy ve vztazích, po kterých příliš netoužíte
– hádky se svým okolím tě vyčerpávají.
darovati dívce – láska
darovati: Úspěšná cesta leží jasně před tebou.
dáti manželce, ona jej nechce – jeho smrt
dostat darem: najdete dobrého přítele nebo kamaráda nebo se vám splní nějaké milostné přání
dostati darem: Někdo tě chce ošidit a využitkovat.
dostati: úctu získati.
drahocenný: Učiníš výhodné spojení.
železný: Starost ti tíží srdce.
železný viděti – mnoho práce
kupovati: Tvé srdce se bude radovat, dostane-li z velké dálky zprávu.
najít: zamilujete se
najíti s drahokamem žlutým – nemocná bohatá žena
najíti s drahokamem modrým – v domě radostné veselí
najíti s rubínem – dobře placené místo
najíti se smaragdem – čest
navléci na prst: varuje před zamýšlenou nevěrou
někomu darovat: vytoužené přátelství nebo milostný vztah se neuskuteční
obdržeti – bída
prsten – svatba
sejmouti a dáti ho neznámému – odstoupení místa jinému pod nátlakem
sejmouti a dáti někomu jinému – odstoupení místa jinému
stáhnout z prstu: nevěra bude mít zlé následky
stříbrný viděti – zisk
tlačiti jej do vosku – smlouva
vidět: předzvěst pevného vztahu k jinému člověku
z něhož nebyl drahý kámen nalezen – ztráta existence
z něhož vypadl drahý kámen – rodinné sváry nebo těžká nemoc
z něhož vypadl drahý kámen a byl nalezen – mír a pozdravení
zlámaný: Loučení s milými lidmi tě zarmoutí.
zlatý na váhu kupovati – svatba nebo krása ženy podle krásy prstenu
zlatý najíti a na prst dáti – veliký úřad, v rodině syn
zlatý najíti neb viděti – štěstí
zlatý přelomený – těžká nemoc ženy
zlatý přelomený u svobodného – podřízené místo či ztráta majetku
zlomený míti – neštěstí
zlomený: značí porušení věrnosti
ztratí-li ho manželka – ztratí důvěru k manželovi
ztratí-li ho muž – smrt manželky nebo syna
ztratí-li ho svobodný – zůstane starým mládencem, dívka se neprovdá
ztratit: přechodný rozchod s milým člověkem
ztratiti – manžel k manželce ztratí důvěru
ztratiti – milovnice tvá půjde za jiným
ztratiti nebo darovati: utrpení, churavění.
ztratiti: Neočekávaně najdeš nové přátele.

Prstýnek
dostat (pro ženatého či vdanou) – věští věrnost a loajalitu
dostat (pro svobodné) – sdílenou lásku
kupovat – věští brzkou opětovanou lásku
mosazný – symbolizuje nejistotu v zájmech
odebrat někomu svůj prstýnek – symbolizuje spory a sváry
prasklý – věšti rozluku s milovaným člověkem a smutek
prohlížet si zlatý – symbolizuje šťastné manželství či početnou rodinu
snubní – znamená výdaje
ztratit – znamená ztrátu známostí
ztratit (pro vdanou ženu) – znamená, že její muž je jí nevěrný a že je pod vlivem ženy, která ho může zničit.

Průjem
mít – je předzvěstí dobrého zdraví a šťastného manželství
mít – přináší starosti, zármutek, utrpení a škodu
míti – Tvé štěstí je na nejlepší cestě.
míti: dobré zdraví.

Prut
na ryby – touha po poznání

Pryčna
– šetření úřední, protokol i zatčení

Přátelé
– dbej na své zdraví
býti s nimi vesele – blíží se loučení
zemřelí – příjemná zpráva z ciziny
ztracení – vzdálený přítel myslí na tebe

Přehrada
symbolizuje vaše potlačené emoce.

Přeplavit
se – přeložení, též změna

Přeskočit
něco – nemilou věc obejíti

Přetrhnout
něco – konec lásky, přátelství

Převrhnout
něco – mrzutost

Příboj
vln viděti – zdánlivé nebezpečí

Přijímání
požehnání a štěstí v rodině.

Příkop
do něj spadnouti: pozor na lest.
před hlubokým státi: nebezpečí.
přejíti po dřevěné lávce – vysměješ se tomu, kdo ti překáží
přes něj skákati: zrada, nevěra.

Příkrov
černý – konec života

Přípřež
– výpomoc v práci i v starostech

Přísahat
nebo přísahu viděti: složitý proces podstoupiti.

Přítel
– pro zamilované znamená štěstí a brzký sňatek
– přátelé představují vlastní osobu, často ve smyslu bratra, dvojníka atd.
– přátelství, smutek
být pohromadě s více přáteli – předzvěst návštěvy lidí, které rádi vidíme
hádat se sním – značí nevěrnost přítele
loučit se s přítelem – je předpovědí konfliktů a sporů se známými, je to rovněž znamení finančních potíží a ztrát
mít přítele – vydáte svá tajemství
mít starosti o něj – nemoci nebo neúspěch
mrtví přítel – předpovědí brzkého sňatku
navštívit ho nebo ho potkat – značí srdečnost
oblečený ve světlých barvách – odhalení informací, které zapříčinili hádky a problémy
plačící – starosti a neúspěchy nebo zklamání v podnikání
pomoci mu – člověk sám obdrží pomoc
potkat – věští nečekanou událost, která s sebou přinese neshody a smutek
potkat ho: dobré.
přátelé ve zvířecí podobě – znamená boj s nepřáteli, kteří tě chtějí odloučit od nejbližších
s ním žertovati: roztržka.
s ovázanou tváří – navázání nové známosti, která pro tebe skončí ztrátami a problémy
smát se sním – značí brzký rozchod s ním
stojící na hoře – nečekané povýšení v práci, kvůli kterému budeš zanedbávat přátele a rodinu
umrlého viděti – radost
uraziti: pohrdání zakusiti.
vidět ustaraného přítele – čeká tě smutek nebo nepříliš vážná nemoc
vidět zesnulého – přináší nečekané novinky
viděti – dlouhý život
viděti přítele kterému se dobře daří – radostné zprávy nebo brzké setkání s nejbližšími
viděti, vítati: k slávě a poctám přijíti.
zesnulého viděti: neočekávaná novina, odložená svatba.

Příštipek
– okamžitá pomoc

Příze
navíjeti: lakomý býti.
odvíjeti: k marnotratnosti míti sklony, tajemství odhaliti.
rozmotati: pochybnosti ztratiti.
viděti nebo míti: tajné pletichy.
zamotati: milého(ou) rozzlobiti.

Pstruh
chytati je – vychytralost
nebo ryby ve vodě viděti: radost a láska Váš život ozdobí.

Pták (ptáci)
černý, letící – smuteční oznámení
dravý – škoda
jeho hnízdo – manželství
jeho lep (ptačí lep) – něco se na tebe líčí
jeho nohy – akt, který bude vyřízen za dlouho
jeho peří najíti – menší peníze
jeho vejce jísti – zhubnutí
jeho zob – dobré srdce
jísti ho – peníze
lapati ho ve spaní – dostane se ti potřebné věci
mláďata vybírati – zloději
Oškubané viděti – velký podvod v místě
více jich do domu přiletělo a odletělo – někdo v domě zemře
více jich do domu přiletí – větší návštěva hostů

Pštros
míti, ale zmizel – penze nebo ztráta zaměstnání
strká-li hlavu do písku – zlé státní finance
viděti žena – její syn bude na ministerstvu
z něhož spadlo peří – aféra na vyšších místech

Puška
hezkou viděti: zamilovat se.
s ní na lov jíti: nevěra.
z ní stříleti: zlehkomyslnět, marné naděje na zisk.

Puškvorec
– zdravý žaludek

Puls
hmatati – horečka

Pumpa
čistiti ji – větší půjčka
rezavá – odepřená pomoc

Punčocha
na okně – dary
plésti ji – pletky
svlékati – dobrý spánek

Pupek
bolí-li – zlé noviny

Putna
plná housek – budeš oběšen

Pyramida
viděti ji – náboženské taje a mystérie

Pytel
děravý – prodělek
peněz viděti: šťastná budoucnost
plný – zlé časy
plný kostí – špatné obchody
prázdný – dobré časy
s prázdým viděti muže – zloděj přijde

Pytlák
– nevěrnost