Snář N

Velký snář – N

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Nabídka
do novin, rubrika sňatky – přijde ženich či nevěsta z neznáma
v novinách ji čísti – obchod

Nabízet
někomu věc – vetešník do domu

Nabodnouti
se na ostrou věc – střelná rána a bolest z ní

Náboj
– neprojednaná záležitost, která vybuchne hněvem

Nábřeží
Blíží se záchrana, která tě vyvede z obtížné situace, do níž ses dostal svou lehkomyslností
viděti – chystej svůj odjezd

Nábytek
kupovati – založíš vlastní domov
prodávati – rozvod nebo osamocení

Náčelník
viděti ho – dej se vésti cizí radou

Nadaci
dostati – hledej protekci

Nádavek
ke koupenému obdržeti – dar mnoho neprohlížej

Nadávky
posměch, ubližování zažíti: nepříjemnost, spory s členy rodiny.

Nádeník
býti jím – jistý zisk
viděti ho – výdělek těžce vydělaný

Nádivka
jísti ji – nejez nic sekaného v tomto čase, možnost otravy

Nádoba
alabastrová nádoba – štěstí

Nádobí
čistiti je – pokojná domácnost
dřevěné – nouze
kovové míti: dobrý sňatek, spokojenost.
rozbíti: hádka.
viděti: domácí rozepře.
z výbavy rozbité – sváry manželské

Nádor
viděti v sobě – majetek

Ňadra
hubená – skromné příjmy
hubená, žena sní-li o tom – neplodnost
hubená, panna sní-li – nehodný život povede
churavá, osypaná – bídný a krátký život
masitá – mnoho synů
masitá, sní-li o tom muž – dlouhá léta a bohatství

Nádraží
: Nepříjemná návštěva nadřízené osoby
: nové podnikání, nový krok, nový životní úsek, nové, čerstvé a pevné rozhodnutí.
být na něm: předpovídá cestu, která se co nevidět uskuteční
čekat na někoho na nádraží: znamená zklamání, jehož se můžeš záhy dočkat
nádražní restaurace: Vydáš se na obchodní cestu a navážeš nové známosti.
procházet se po něm: bude vám zprostředkováno poselství
vidět: ohlašuje nečekanou návštěvu
vidět: v životě nastupuje změna.
viděti – odcestuješ nebo kdosi náhle přijede
viděti: neočekávaná návštěva.
vyjít z nádraží: naléhavé záležitosti čekají na vyřízení

Nahé
býti sám jím – nic si z toho světa neponeseš, až zemřeš
býti v trní – zlé pomluvy, osočení, trestní udání
viděti v houfech – úpadek víry
z rodiny viděti – bída

Náhrdelník
drahocenný, z něhož by pouze perly vypadly – veřejná hanba
drahocenný ztratiti – přijdeš o zaměstnání
na sobě míti, zvláště perlový – důstojenství
viděti nebo míti: sláva nebo štěstí.

Náhubek
nositi – pozor na vlastní jazyk

Nájemné
bráti – nezávislost peněžní
platiti – starosti

Nájemník
býti jím – poddanství

Nakupovat
úspěch, výhra.

Nákyp
míti nebo viděti – někdo se pozdraví z nemoci

Nalezenec
viděti ho – vezmeš na sebe cizí starost

Námořník
viděti ho – v koho doufáš, ten má mnoho děvčat

Napínat
něco – zvědavost

Náplast
– zatím doufej jen a pouze ve výpomoc

Naplavenina
viděti ji – pravda vyplavuje neřesti

Nápoj
jedovatý píti – ponížení v chudobě
jedovatý píti, až vlasy vypadávají – zchudnutí a těžká nemoc
léčivý píti – vrátí se ztracený majetek i přátelé
léčivý píti a průjem dostati – ztráta jmění následkem chybných rad
léčivý píti jako zdravý člověk – potřeba náboženské obrody, i lakomost
na vyhnání jedů z těla píti – pozbudeš strasti
pozor na nepřátele.

Náprstek
na prstu míti: marná námaha.

Náramek
dostati: opětování lásky.
na levé ruce míti – konej, co ti bylo svěřeno
navléci: klidná láska.
viděti nebo míti: úcty a vážnosti dosáhnouti.

Národy
různé viděti – daleké cesty

Nároží
u něho státi – býti bez práce

Náruč
do ní padnouti – láska nebo shledání

Nářadí
domácí nářadí – svatba
ruční viděti: vyhlídka na výnosnou práci.

Nářek
– je to dobré
mrtvého – veselost

Natírat
něco na bílo: pronásledování.
něco na černo: nemoc.
něco na červeno: radost.

Náušnice
míti – dobrý známý zbohatne

Náves
viděti – přijedou komedianti

Návrat
– překvapení

Návštěva
dostati ji – nemoc
návštěvu dostati: nepříjemná situace nastane.
návštěvu lékaře míti: výhoda a štěstí.
navštívit někoho: nepříjemnost zažíti.

Nebe
červené – válka nebo nepokoje
do něho vstoupiti – smrt
žebřík k němu – povýšení
šedé – starosti
jasné, čisté, modré viděti: mnoho přátel míti, ve svých záležitostech štěstí míti, objekt své lásky k oltáři vésti.
mnoha mraky pokryté viděti: vrtkavost, nestálost.
modré – pravda neznámého původu
na něm slunce viděti: znamená vyloučení v nějaké choulostivé záležitosti.
otevřené – budeš vítán
zamračené, rudé nebo temné viděti: mrzutosti, nepříjemnosti, spory s nadřízeným.

Necky
– nemilá práce
obrácené – jiné místo

Nečas
– zármutek

Nehoda
automobilová nehoda – V přenáhlení proneseš tvrdá slova, kterých později budeš litovat.
Vidíte se ve snu jako slavná osobnost, která slaví velké úspěchy a najednou, uprostřed přijímání gratulací se vám stane nehoda, při níž se fyzicky zraníte. Máte nejspíš velké cíle, ale bojíte se je realizovat, protože si uvědomujete zodpovědnost, která je s tím spojená. Zároveň máte strach ze selhání. Pamatujte ale, že kdo se bojí, nesmí do lesa!

Nehty
delší než prsty – veliké peníze i moc
ostré – vzorní podřízení
s prstů spadly – zranění nebo smrt ve rvačce
tuze krátké – všeho pozbudeš
tuze krátké má žena – pozbudeš i cti
zdobené – radost z prospěchu

Němec (Němci)
viděti je – hádky

Nemoc (Nemocný, Nemocen)
být – dostane se vám útěchy
být nemocen – předpovídá starosti a těžkosti nebo nepříznivé vztahy s příbuznými
býti – Vzchop se a nepovol!
děti – nepříjemné časy pro tebe a příslušníky tvé rodiny
navštěvovat nemocné – znamená radost a štěstí
nemocné navštíviti – velká změna ve tvém životě, která způsobí zdokonalení
pro mladé lidi – znamená brzký a ne zrovna šťastný sňatek
pro mladou dívku – dlouhý život v pannenství
pro vdanou ženu – varování před přijímáním pozvánek na zábavy a jiné podniky, jež by mohly vyústit až v rodinné hádky a spory

Nemohoucnost
sebe vidět – štěstí a radost v životě
vidět někoho – rychlá pomoc v těžkých chvílích

Němý
mluviti s ním – nedohodneš se ve své záležitosti
viděti ho – sděl, co skrýváš

Nepřítel
potkati: mnohé nepříjemnosti šťastně překonati.

Neptun
viděti ho – povodeň

Netopýr
chytiti: brzké uzdravení.
viděti: znamená pochybný úspěch v obchodech.

Neštovice
býti bílými osypán – nález zlatých mincí
býti černými osypán – smrt ohněm
býti jimi osypán – nález peněz nebo drahocenností
viděti nebo míti: peníze dostati neočekávaným způsobem, k moci a bohatství přijíti.

Nevěsta
nebo ženicha k oltáři vésti: znamená radost v duši.
nebo ženicha viděti: věrnost i na dálku.
utíkati viděti: znamená úmrtí.

Nevěstinec
viděti: neštěstí, pronásledování, nemoc.

Neviditelnost
Máte ve snu pocit, že jste neviditelní? Nejspíš ve skutečnosti něco skrýváte, nebo trpíte komplexem méněcennosti. I když vám neviditelnost umožňuje přihlížet nejrůznějším událostem, nezapomeňte, že byste neměli vidět to, co vám má zůstat skryto.

Nit
přestřižená cizí rukou – smrt
rozmotati: tajemství bude odhaleno.
silná – pevné zdraví
zamotati: tajemství dobře uchovati.

Noc
– symbol pro nebezpečí v oblasti nevědomí, vnitřní varování
– velké nebezpečí
bouřlivá – bouře odnese střechu tvého štěstí
být za temné noci na cestě – značí hrozící zlo
jasná – budeš dlouho žít
jasná, hvězdná noc – noc věští dlouhý život ve zdraví a štěstí
náhle končící – je předpovědí životní změny nebo starostí a těžkostí v podnikání
pro zamilované sen o noci znamená – neporozumění a spory
pro zemědělce – je znamením špatné sklizně a bolestných ztrát
procházet se v noci – je předzvěstí neštěstí a smrti v rodině
temná – vyhlídky na chmurné a těžké časy
tmavá – nepříjemné hádky s příbuznými
ustupující – zlepšení životních podmínek
v noci choditi – klam

Noclehárna
v ní bydleti: zchudnouti.

Noha (y)

dřevěnou míti: změna ke zlému.
jinému líbati: změna v milostném vztahu.
křivé míti: pohrdání, opovržení.
mdlá, že nemožno jíti – překážky
muří noha, viděti ji – uhrančivý člověk
mýti si: nestřídmostí onemocněti a pak litovati.
nemocné míti: podporu v obchodech získati.
o dřevěné noze choditi – penze
oteklou míti: štěstí, radost.
špinavé míti: ošklivá nemoc hrozí.
ploché míti – odlož cestu
podraziti někomu nohy – budeš zaskočen, máš-li soud, prohraješ
si zlomiti: pro neštěstí býti litován.
silnou míti: štěstí, radost.
viděti bez těla: do nebezpečí se dostati.
zraněnou míti: neštěstí.

Nos
dlouhý míti – všetečnost, vyzvědačství
jako zobák – sobectví, vyděračství, chytré okrádání
tlustý míti – budeš lidem nesympatický
zacpaný míti – spory

Nosítka
– opilství nebo úraz, též operace

Nůž
– výraz primitivního a nebezpečného výbuchu síly, většinou lze vyložit sexuálně
bez špičky – marné úklady
brousit: znamená hádky a spory
brousiti – spor
brousiti: zpytuj se a poznáš své chyby
dostati dárkem: nečekaně se smíří s tebou nepřítel
kapesní nůž – chudoba
kapesní otevřený – pozor na cestu sebekratší
koupit nůž: je předzvěstí nenadálých návštěv
koupiti: najdeš něco
krájeti s ním: budeš chválen pro svou opatrnost
nalézt nůž: věští dobrou práci
nalézti a zvednouti – radost v rodině
nalézti: klepy ti způsobí velkou škodu
neúspěšně se pokusit pořezat se tupým nožem: nezdařený záměr
nůž a vidličku vidět: dostanete pozvání nebo sami někoho pozvete
ostrý: trápení a rozkolísanost
poranit se nožem:je předzvěst domácích hádek a sporů, rovněž varováním před ztrátou dobrého jména
pořezat se jím: čeká vás klam nebo zklamání
připravený ke krájení: znamená bídu
rezavý: děl se s jinými o své radosti
sám se říznout: není dobré být člověku samotnému
uhodit jím někoho: je znamením tvého neslušného chování
vidět ho: znamená manželské hádky a spory, pro zamilované nůž symbolizuje rozchod a smutek
vidět velký zabijačkový nůž: varování před nebezpečím
viděti: značí rozchod
zabodnutý – vražda
zavřený – pokoj
zlomený: věští nezdar všech předsevzetí
zrezivělý nůž: znamená neuspokojeni v manželství

Nůše
– malý výnos tvé živnosti

Nůžky
– rozdvojení