Snář M

Velký snář – M

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Macecha
viděti ji – ubohý úděl lásky
viděti mrtvou – zlepšení poměrů
viděti s milým – nedobré manželství

Macešky
trhati – zklamání v lásce
viděti – málo lásky
Viz: Květiny;

Magdalena
viděti ji na obraze lkající – budeš se káti

Magnet
– muž a žena se sblíží
pohrávati si s ním – dobrá zvěst od druhého pohlaví
věšeti na něj železo – poloviční starost

Maják
jasně svítící – neměj obav, pomoc bude
spatřiti – záchrana v starostech

Majoránka
– dobrá kuchařka

Mák
viděti – menší radost
vlčí – pro nehodu tě čeká smutek
vlčí, jak roste doma – různice a hádky
vlčí vařený jísti – neduhy a zármutek
Makovice
jísti – pevné spaní

Malíček
spatřiti – do společnosti přibude pátý

Maliny
šťávu z nich píti – sladké zdraví
jísti – nakažlivá nemoc

Malíř
obrazů, moderního stylu, viděti ho – blázinec
obrazů, viděti ho – radost z umělecké práce
pokojů, viděti ho – nepořádek a velké uklízení

Malomocní
s nimi se stýkat: zažíti nepříjemnosti.
viděti: starosti, úsilí.

Malovat
sám sebe: dlouhý život.

Malta
dělati ji – počátky podnikání nebo cesty zatím jen ve fantazii

Malý
viděti se malým – kdo se ponižuje, bude povýšen

Mandle
viděti – hojná úroda

Manžel
manželem se vidí – rozvod

Manželka
manželkou se vidí – rozvod
stlouci ji – provádět právo silnějšího

Manželství
šťastné viděti – půjdete do divadla
manželskou smlouvu uzavříti: truchlivost, zarmoucenost.
nešťastné viděti – běžná příhoda vás potká
sjednati: výhra, štěstí.

Mansarda
pod ní státi: nepříjemnosti.

Mapa
studovati – čeká tě výlet, cesta

Marcipán
viděti – sladké a celkem bezvýznamné lži v domácnosti

Máry
viděti: úmrtí.

Mařinka vonná
– láska, která vede do dobrého manželství

Masařka
moucha – nemoc, ochuravění o prázdninách, na výletě
Viz: Moucha;

Máselnice
viděti – nevrlá, hádavá žena

Maska
plesová – je dobré jednou v roce se vybouřiti
proti plynu – číhá na tebe úraz shora

Máslo
dělati: vnitřní klid.
jísti: roztržka a nepříjemnosti mezi příbuznými.
kupovati – příští obchody budou dobré
viděti – vyplněné přání

Maso
– měli byste být skromnější
celkem – choroba
hovězí maso jísti – spořivost
k jídlu připravené viděti, míti, jísti: k blahobytu spěti.
koňské maso jísti – plicní neduh
kupovati – výhra
maso koňské jísti – drahota
péci u ohně – potká tě škoda
pečené jísti – obávej se hanby
syrové, jiného kupovati viděti: hádka.
syrové, kupovati nebo viděti: přítelem být podpořen, k bohatství a slávě spěti.

Mast
dělati sám – musíš také někdy podmáznout
jiný dělá – potkáš prohnaného šibala

Mateřídouška
viděti ji – dobrá naděje

Matka
bíti ji – veliký čin
líbati – milá návštěva
modlící se – tvá prosba k lidem bude vyslyšena
mrtvou viděti – trvalý smutek pro rodinnou věc
plakati viděti – máš nějaký vroubek, hřích
přísně hledící – jdeš špatnou cestou
s děckem v náručí – rodinná porada, ale i ztráta a nemilé věci
státi se jí – zapíšeš se v dobrou paměť rodiny i obce
týrati – ty ani nevíš, že se tě zmocňuje zlo
viděti ji – mírné doby
vysvlečenou viděti – hanba pro celou rodinu
zabíti – zatčení a žalář
zešílenou – smrt
zpívající, radostnou viděti – vše dobré

Matrika
viděti ji – narození, svatba nebo smrt

Mazadlo
na boty – cesta

Mše
svatá – radost, potěšení, i dary

Meč
brousiti – půjdeš do války
do pochvy zastrčený – konec sporů
drží-li v rukou žena – porodí syna
nalézti a zvednouti – radost z něčeho v rodině
někomu dáti – budeš vystřídán v povolání
plamenný na obloze – přijdou vbrzku zlé doby
popravní viděti – odsouzení známého
rezavý – válka nebude
tasiti – rvačka
z pochvy vytáhnouti a pochva je zlomená – zemře manželka
z pochvy vytáhnouti zlomený – zemře syn
zabíti jím někoho – je potřebné prokázat milosrdenství
zabodnutý – vražda

Med
jí podřízená osoba – příslibem je tvá samostatnost
jísti – dosáhneš, po čem toužíš
jísti: nevolnost, blížící se zármutek.

Medvěd
– bohatý a mocný, leč bláznivý nepřítel
jak bručí – pomluva hloupého člověka
jde proti někomu – sám si učiníš nepřítele
jde proti tobě – starý přítel bez příčiny se stane tvým nepřítelem
viděti: křivdou trpěti, zlé pomluvy se dočkati. Všeobecně všechna divoká zvěř, např. Hyena, Tygr, apod, přinášejí neštěstí a svár.
zdechlý – smrt neznámého chudáka

Měšec
plný viděti: úspěšné obchody.
prázdný viděti: ztrátu utrpěti.

Mech
na střeše – chudoba, která zatíží váš rod

Měch
jím v oheň dýmat – chystej se na cestu, též do války

Měkkota
v hrsti ji držeti – budeš jednati s tvrdým člověkem

Meloun
bílý a velmi sladký – radost a veselé časy s penězi
hořký – smrt
jeho listí jísti – pomíjivý zármutek a dlouhý život
žlutý – krátká nemoc
vařený jísti – jak nabyl, tak pozbyl
zelený – radost a veselé časy

Meluzína
slyšeti ji – těžkomyslnost

Meruňky
– choroba
viděti nebo jísti: pozdní sňatek.

Měsíc
jak se rozpadl – hněv a pronásledování od vlivné osoby
jasně v domě svítící – bohatá ženitba nebo peníze z vyšších míst
jasný – přibude štěstí
jeho zatmění – zlé nepřátelství
v domě a vy si s ním jako s míčem hrajete – velké obohacení
zatměný, ale světla nabývající – oblíbenost u nadřízeného

Město
viděti – nákupy

Mezek
viděti ho – jdi pomalu a s rozvahou

Mšice
viděti – drobné boly a hlouposti tě obtěžující

Míč
nakopnout: stálé neshody.

Mikroskop
viděti – všímej si svých a ne cizích nedostatků

Mikuláš
s andělem – velká nadílka
s čertem – budeš pokárán, ale dar dostaneš
viděti ho – dar

Milého (milou)
viděti, s ní(m) se o samotě nacházeti: pokušení.

Milenec
být milencem – opatrnost ve tvém jednání
nebo milenka dostaveníčko míti – příjemné
vidět milence ženy – věští dobré přátele

Milíř uhlířský
– pomluvy

Ministrant
jím býti – svatba
viděti ho – pohřeb

Mířiti
na někoho – soudní rozepře

Mísa
plná – hubené časy
prázdná – dobré časy
stříbrná – v domácnosti převládá poctivost
zlatá – v domácnosti převládá láska

Mládě
vyhlížeti tak – brzo zestárneš

Mlátit (Mlácení)
obilí – kolik zrn, takový užitek z příštích věcí
obilí viděti: marná námaha.

Mléko
opičí mléko píti – nezhojitelná rána 25
ovčí píti – větší příjem peněz
viděti – nepokoje

Mlha
– nejisté majetkové poměry

Mluviti
chtít a nemoci – čekají tě vzrušující okamžiky
k někomu ve spaní – šťastné manželství
s bábou – vynadání
s cukrářem – svatba
s čertem – peníze
s dítětem – starost
s ženou – domácnost
s hadem – zrada
s hovadem – ponížení
s knězem – mrzutost
s kominíkem – štěstí
s lesníkem – lež
s mluvkou – chtějí tě získati slovy
s řidičem – cesta
s tetou – klepy
se stromem – bohatství

Mlýn
na prudké vodě – do domácnosti peníze
spálený a zpustlý – smrt
v něm mlíti – radostné zisky
větrný mlýn – plány a záměry tvé se mohou uskutečnit

Moč
čurati do výšky – značí mužům pozvání, ženám starost
čurati proti větru – nebezpečí pohlavní choroby
čurati v místnosti – nesnáze
močit: nesvornost.
píti: výdaje míti.

Modlitba
modliti se: radost a spokojenost.

Mohamedán
viděti ho – fanatická zbožnost

Mošna
žebrácká – nezaměstnanost, nemoc bez zaopatření

Moře
chytati v něm ryby – dary, nejspíše knižní
na něm loď – smrt
na něm lodi dlouze plují – daleká cesta
rozbouřené – hněv
tiché – klid doma i v zaměstnání

Most
dřevěný – pevné spojení a vzájemnost
železný – pevné spojení pro vzájemnou lásku a pravdu
pod ním procházet: přes mnohé překážky k cíli dojíti.
přes něj jíti nebo jeti: stěstí v lásce i v podnikání.
stavěti z kamene viděti: pevná předsevzetí.
v povodni zbořený – rozvod pro cizí řeči
viděti – spojení, svatba
viděti: jistota v podnikání.
zbořený – rozvod
zřítiti se viděti: velké potíže v obchodech.

Mošt
jablečny píti: marná snaha, hádka, neslušnost.
sladký píti – získáš peníze prostřednictvím ženy

Motýl(i)
Pozor, je to sice křehká, ale pomíjívá krása. Sen o nich je varováním před nestálostí, nebo také znak velké touhy vymanit se ze všech omezení. Motýl, který vylétl z kukly je jasným symbolem přechodu z jedné životní fáze do druhé.
viděti ho – přelétavost v lásce

Moucha
jich celé roje – nepokoje, a to i krvavé
mnoho létati viděti: nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti.
ohání se před nimi někdo – mnoho nepřátel
v nose nebo v ústech – těžká nemoc
více jich pohromadě – různé zármutky
zabíti: nepřátelství.

Mozek
jísti: úspěch v jakémkoliv podnikání.

Mozoly
viděti a míti – údělem ti je těžká práce

Mrak
černý – státní nepořádky, otřesená měna
červený – vzbouření, revoluce

Mramor
– mrtvým čest

Mravenec
– někdy smrt, někdy špatní zaměstnanci
jich houf lezoucí do domu – nemoc a smrt
jich houf lezoucí z domu – pozdravení se z nemoci
jich houf lezoucí z domu a v čelistech něco nesou – hromadná výpověď
štípající se – mezi lidmi zlé spory
v mraveništi – dobří spolupracovníci
v mraveništi mrtví či nečinní – špatná pracovní organizace
viděti: hodně práce, velká pocta.

Mraveniště
do něj šlápnout: zlá společnost.

Mráz
cítiti v létě – ztráta
cítiti v zimě – bolesti
zmražené jísti – nachlazení, též schůzka

Mrkání
viděti: velký zisk.

Mrkev
rýti – opilství
syrovou jísti – nemoc
vařenou jísti – smrt

Mrtvola (Mrtvý)
bíti ho – šílenství
býti: pozdní svatba, štěstí v podnikání.
dáti mu jíst a pít – nemoc, chudoba
dáti mu oděv – těžká nemoc
dáti mu svůj klobouk – tvá smrt
kosti mu vzíti – získáš peníze se strachem
líbati ho – těžká choroba
obléci si jeho šaty – tvá smrt
od něho dar vzít – zámožnost
plačící – veselost
pomoci mu vstát – ostudné peníze
s ním zápasiti a býti přemožen – žalář
s ním zápasiti a přemoci ho – svoboda a zdraví
sám sobě hrob kopá – veliká víra
smějící se – zármutek
umříti – dlouhý věk, ale nebudou sloužit oči
viděti ho umírati – ženitba
vidí sebe na márách vynášeti – povýšení
vidí svůj pohřeb – zbohatnutí
vítati ho – dočkáš se velkého věku, i když budeš postonávati
vlasy mu stříhati – zbohatnutí
volá-li na tebe – tvá smrt
vstalý z hrobu – velké zadostiučinění za křivdu
za ním jíti – tvá smrt
zdvíhá se do výše – pěkné zaměstnání či nález cennější
zpívající – podivné zprávy
zvířete: dobré časy, dlouhý život.

Mrzutost
míti – radost
míti: nesmiřitelnost, nepřátelství přijde.

Mříže
pilovati – osvoboditi se od vnitřního zla
viděti – jsi v zajetí zlých a nenávistných myšlenek
viděti, před nimi státi: osvobození, klid.

Muž
divokým mužem (zvíře) býti pronásledována – zajímavé seznámení, dívkám zásnuby

Mučedník
– varuje před falešnými přáteli a ztrátou v obchodě
být mučedníkem – je znamením rozchodu s přáteli
býti – spokojenost
sám jím být – své starosti jste si sám zavinil
skupina – věští rodinné neštěstí a problémy v profesní práci
vidět – varování před nepromyšleným jednáním
vidět někoho z rodiny – tvé výtězství nad vlastním pokušením

Mučení
– symbol svědomí, které člověka nutí zaujmout postoj k dění
být na mučení – přináší velkou tíseň
být přítomen – máte soucit s přáteli, kteří jsou v nepříznivé situaci, ale nemůžete jim pomoci
mučiti jiné – nepohodnut
nekoho mučiti – nedělejte jiným lidem zbytečných starostí!
sám někoho mučit – na někom se dopustíte bezpráví
vidět – budeš mít velký zármutek

Mučidla
– čekají vás hádky, zkoušky, soudy, peněžní potíže, ale i nedobří lidé
na nich trpěti: velké nesnáze.

Mučírna
– nešťastná láska nebo manželství
– nešťastná láska
vidět – strach z následků nejakého jednání

Mušky
svatojánské lapati je – moudrost nabudeš učením
svatojánské létající v domě – návštěva moudrých lidí
svatojánské viděti – setkání s učenými a moudrými lidmi
Viz: Moucha;

Můra(y)
děsí vás noční můry, v nichž vás cosi mučí a vy nevíte, co to je. To něco vám dýchá za krk, slyšíte šelest nebo i kroky a nikde nevidíte nikoho a nic, co by mohlo tyto zvuky vydávat. Máte, vážení, černé svědomí! Nejspíš jste udělali nějakou nefér věc, někomu jste tak trochu podrazili nohy a teď vás za to mučí vaše podvědomí. To je to, co vám sedí za krkem!
viděti ji – noční úraz

Muzeum
státi u muzea – schůzka z lásky

Myš (i)
– varuj se pohlavně zkažených
německá myš – nebezpečí nákazy
pištěti slyšeti: do zármutku upadnouti.
viděti nebo chytati: úspěch, dobré obchody, dobré manželství a blahobyt.

Myrta
– brzká svatba
dává-li do vlasů zemřelá paní – smrt jejího manžela

Myslivec
viděti ho – nestálá láska

Myslivna
viděti: dobré přijetí na cestát nalézti.

Mzda
bráti – veselé časy
platiti – nemilá povinnost
ztratiti – ztratíš zaměstnání nebo sílu pro ně