Snář L

Velký snář – L

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Labuť
bílá – dobrá budoucnost
černá – dobrá nebude budoucnost
černá zpívající – smrt
černou – domácí neštěstí
líbat viděti – dobré předsevzetí učiniti
na lukách běhat viděti – nemotornost
plavat viděti – nad utrhači zvítěziti
viděti – pyšný býti
zpívat slyšeti – blízká smrt

Láhev
je-li roztlučená – smutek
rozbitou viděti nebo míti: smutek.
viděti – domácí pitka
viděti – veselost
viděti nebo míti: radost, zábava.
vypláchnouti: do špatné společnosti se dostati.

Lak
spatřiti – neupřímná slova slyšeti

Lák
okurkový píti – statečnost a odolnost vůči infekci

Lakomec
býti jím – veliké dědictví
viděti ho – budeš obdarován

Lalok
míti – tloustnutí
Lámati
něco – jednej zkrátka a s odvahou

Lampa (Lampička)
čistiti ji – domácí spěšná práce
hořící – zaměstnání
hořící ji jinému do ruky vtiskneš – udělíš dobrou radu
hořící lampa – vysoký úřad
hořící lampu nese-li ji žena – provdá se za vysokého úředníka
hořící lampu něsti – dosáhneš vysoký úřad
lampička noční hořící – nemoc v domácnosti
rozsvěcovati ji – pronikne světlo do určitých tajností
upustíš ji – neblahá událost
viděti ji – budeš pracovati do noci
vybuchlá – odsouzení
zhaslá – dosáhneš stálosti v zaměstnání

Lampář
– budeš jednati s pracovníkem vysoko postaveným

Laň
viděti – tichá a rozšafná manželka
viděti: štěstí a bohatství.

Lano
– vzniknou zmatky

Láska
viděti ji – rozkošné dny
vyznati ji – odmítnutí

Látka
Zamotáváte se ve snu do kusu látky, která vás dusí a tíží a nemůžete se z ní vymotat: Popřemýšlejte o svých obchodních partnerech a nadřízených. Možná dělají něco, s čím vy osobně nesouhlasíte a jejich praktiky vám "berou dech". Popřemýšlejte, zda by nebylo vhodné změnit firmu nebo lidi v ní. Anebo jste snad sami provedli něco, co se nemá? Pak bude nejlepší se přiznat. [4]

Lavice
seděti na drnové lavici – slušné a milostné zacházení milované osoby
viděti ji – výprask

Lavina
spatřiti ji – veliké nebezpečí v dosahu

Lávka
viděti ji – přemožení menší nejistoty

Lázeň
s čistou vodou: štěstí, zdraví a úspěch v lásce.
s horkou vodou: špatné zdraví, překážky v obchodě.
s kalnou vodou: neštěstí, nemoc, neúspěch v lásce.
v ní býti a nemoci se potiti: přerušení obchodů.
v pokoji: zármutek.

Lázně
mýt se v nich ledovou vodou – hanebná pověst tvé osoby
mýt se v nich vlažnou vodou – budeš propuštěn
mýt se vlažnou neb chladnější vodou – vše dobré
svléci se v nich a nemýt se – zbavíš se smutku
svléci se v nich, mýt a holit se – bohatému ztrátu majetku
veřejné viděti: znamená hněv.

Lebka
rozbitou míti – zbytečné starosti
viděti ji – smrt
zvířecí viděti – těžká práce

Léčit
někoho – prokážeš někomu milosrdenství
sebe – zbavíš se dluhů a jiných těžkostí

Léčka
klásti ji – lest
viděti blízko – zrada

Led
na řece na pokraji – chudoba v kraji
po něm choditi – styky s nevěstkou
viděti, po něm klouzati: blížící se nehoda, pronásledování, zmařené naděje.
viděti v létě: marné počínání.

Lešení
viděti: mějte se na pozoru.

Lék
bráti: nepříjemnosti.
hořký: útlak od nepřátel.
jinému podávati: výhoda, prospěch.
projímací použíti – bohatému škodu, chudému mnoho zboží
projímací použíti a ulehčí – zbavení starostí, které trápily
projímací použíti, po něm břicho bolí – zármutek v domě
předepisování viděti: pokračování nemoci.
užívati: ztráta majetku.
viděti ho – přijdeš opět do dobrých poměrů
zvrátiti: neštěstí, porušení obchodů.

Lékárna
spatřiti ji – nemoc
viděti, uvnitř se nacházeti: setkání s lichvářem nebo drzým člověkem.

Lékárník
viděti ho – pomoc

Lékař
který příbuzného obvazuje viděti: brzký sňatek v rodině.
s nemocným vlídně hovořiti viděti: brzká churavost.
viděti ho – nenadálá návštěva

Leknín
viděti – nebezpečí, utonutí

Lem
roucha líbati – otroctví

Len
hezký viděti: spořivost v domácnosti.
přísti jej – daleká cesta s nebezpečnými příhodami
půjčiti ho – půjčiti peníze
spřádati na nit: najít dobré zaměsnání nebo ubytování.
viděti – daleká cesta za nevěstou
zelený na poli – chvála lidí pro majetek

Ležet
s osobou druhého pohlaví – manželství nebo volná láska
vojenské ležení – matky, chraňte své dcery

Lenivý
býti – práce na práci

Lep
na ptáky – někdo přijde na výzvědy stran tvých úmyslů

Lepit
něco – dávati dva lidi dohromady

Lepra
míti: věští bohatství, úspěch v obchodech.

Les
porážeti sekerami – infekční smrtelná nemoc v kraji
suchý – samotářství
zachvácený požárem – politická revoluce, válka
zachvácený požárem bez dýmu – politické boje s dlouhým trváním
zelený – velmi milá schůzka

Lesník
potkati: hrozí pohroma, nepříjemnosti.

Léta
na dřevě – tvé stáří je na tobě vidět

Létání
až do oblak a zůstati tam – smrt
daleko: příjemné dny, štěstí v podnikání, chvála.
do nebe: znamená dobré služebnictvo, ale také cestu, smrtelnou nemoc.
létati a spadnouti: nepříjemnosti.
od shora dolů – velmi vysoké stáří
přímo vzhůru – úraz nebo smrt
z místa na místo – cena za prací
Zřejmě chcete něčemu či někomu uniknout. Nebo se třeba chcete podívat na problémy z ptačí perspektivy a nalézt tak řešení, případně toužíte povznést se v duchovním nebo intelektuálním smyslu. Najděte možnost, jak si tuto touhu splnit.

Létavice
viděti ji – tvá přání pohasla

Leštit
něco – nehezké jednání

Lev
býti jím ohrožován – tvůj představený podal o tobě zlé informace
dvojocasý – silný muž, nikdy však věrný, ale znamenitý v zaměstnání
hladiti ho – tvůj představený ti bude nakloněn
jak se sápe – zbavíte se starostí
jeho maso jísti – zbohatnutí na práci pro stát
krmiti ho – vedoucí dostane přidáno
míti ho v moci – budeš mít styk s vysokým úřadem
mrskati ho – představený dostane důtku od vedoucího
na něm seděti – čeká tě vyšší postavení
na něm spáti – představený je příliš měkký a poddajný
píti mléko lvice – obdržíš milost, budeš mít velkou protekci
pronásledující – vyšetřování
řvoucí – křik podřízených
stříhati ho – moc vedoucího bude omezena
umírající – tvůj vedoucí půjde do důchodu
viděti ho – setkáš se s vůdčí osobou země

Levandule
zdáti se o ní – prostředky z ní jsou určeny pro tebe, užívej jich

Licousy
míti: silné zdraví.

Lišej
na kůži míti: pozor na nemoc.

Liják
zažíti – mnoho pláče

Liška
býti jí poškrábán – škoda dotyčného
do domu – lstivá manželka, která nebude nikdy věrná
její maso jísti – pozor na chytráka, bude žádati podpis a smlouvu
kůži její nalézti – chytráka velmi napálíš
ležeti vedle ní – tvá povaha je podobná
loviti, nebo zabíjeti: falešné přátele poznati, jejich úklady odhaliti nebo znemožniti.
plížiti se viděti: tajní nepřátelé pomýšlejí na Vaši záhubu.
viděti ji – prohnaný nepřítel, cikánské, podvodné povahy
zápasiti s ní – pozor na chytrost a podvody
zdaleka přišla – nemoc

Lilie
líbati ji – láska platonická, ne tělesná
trhati ji – ztracené panenství
viděti bílou – nevinné děvče bude nařčeno

Lipový květ
– nemoc z nastuzení

List (Listí)
fíkový list – překážka v milování, zmařené dostaveníčko
jediný, jak padá ze stromu – smrt v příbuzenstvu
jich více a zelené – menší zlo
jich více nositi domů – bohatství
jich více suchých – velké zlo
listí padati viděti: nebezpečné onemocnění.
vystlán tvůj dům – obohacení za pomoci vlivných lidí

Listiny
úřední čísti – daně, manželství, křtiny neb pohřeb

Lívance
dělati – milá práce
jísti – dobrá nálada
na hlavu klásti – kuchařské nadání

Loď
čistou vodou plouti viděti: radost a úspěch ve všech záležitostech.
kalnou vodou plouti viděti: kolísavá věrnost, nepříjemnosti, hořká zkušenost.
potápěti se viděti: ztráta milostného poměru.
Zdá se vám o lodi nebo člunu? Znamená to odvahu vyplout na rozbouřené moře citů. Jste kapitán nebo cestující? Sen vám napoví, jak na tom jste v lásce. Moře je klidné nebo bouřlivé, pohyby lodi jsou smyslné? Jde snad o erotický sen? Přemýšlejte, nezanedbáv

Lodník
– život s mnohou bouří

Lože
cizí – cizoložství
krásné – krásnou manželku či manžela míti
ošklivé – nehezkou manželku nebo manžela míti
s rancem – stěhování
spálené – smrt manželky nebo manžela
v jiné zemi viděti – cizozemku za manželku nebo cizozemce za manžela si vzíti
viděti – značí manželku nebo manžela

Loket
viděti: dárek dostati.

Lopatky
silné – vítězství
slabé – prohra věci
zlámané – rozvod

Los
viděti – koupená naděje
vyhráti – šalba

Loučení
věrnost, přátelství, ustanovení v závěti.

Louže
viděti ji – budeš muset obírati páchnoucí věci

Loutna
spatřiti ji – dostaveníčko v noci

Lov
loviti malou zvěř: zhoubný úmysl.
loviti ryby – dovolená
loviti vysokou: znamená úspěch v obchodech.
loviti zvěř – výlet s pitkou
trpělivostí ke šťastné budoucnosti.

Lovec
mnoho zbytečné práce.

Lucerna
– zloděj nebo náhlá nemoc, též podvod
býti jí uhozen – náhlé osvícení mysli
na sloupu – flámování, ponocování v restauraci
náhle svítící, náhle zhasínající – pozor před lupiči

Luk
– značí manželku
dobře jím stříleti – zdar ve všem
jím vystřelený šíp ale neletí – líná dcera doma
jím vystřelený šíp, který letí daleko – tvá dcera se provdá daleko
jím vystřelený šíp letící nahoru, že jej není pak viděti – dcera zemře
k nenatažení – tvrdohlavá žena
který má v ruce andílek – veliká láska
napínati, jím stříleti: útěcha v utrpení.
slabý – líná manželka

Luňák
do domu vlétl – návštěva zloděje
drží v drápech užitečného ptáka – škoda od zloděje
nad domem – zloděj pátrá, jak a kudy vniknouti
nositi ho na ruce – ten přechovává zloděje
v domě létá – zaměstnanec je stále zlodějem
viděti ho – zloděj
zabíti ho – zloděj bude chycen

Lupa
– klepny

Lusk (y)
– ztráta

Lýtka
uťatá – nejschopnější odejde z pracoviště
uťatá vidí žena – pohřbí své nejmilejší a sama proto zemře
uťatá vidí chudý – potká ho velká bída a smrt
viděti svá pevná – dlouhověkost v dobrých poměrech