Snář K

Velký snář – K

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Kabala
čísti ji – hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kabaret
– z lidských chyb blázny si dělati

Kabát
– svou hanbu chtít ukrýti
bílý – nevinnost
černý – dědictví
černý – přítomen býti na pohřbu aneb při dědictví
černý a černá košile – hluboký smutek
či kabátek noční – nachlazení, radostná událost
ženský muž na sebe bráti – ženu budeš poslouchati
šíti – něco význačného přijde do tvého života
jednobarevný, premovaný – podlízavá povaha
kožešinou lemovaný – blahobyt
malý – úzkosti
nový – menší štěstí
oblékati – četné pochůzky
obrácený na sebe obléci – štěstí za pomoci nečekané události
od ženy dostati – manželství s tou osobou
od muže dostati – dar nebo dědictví
otevřený – blahosklonná, dobrá povaha
pěkný nový dostati – šťastný se státi
plný skvrn neb fleků míti – osočování
prášiti – někdo tě nečekaně připraví o peníze
rozličných barev – nemoc nebo pronásledování
roztrhaný – budeš plísněn pro nepořádek, snad i propuštěn
roztrhaný – neopatrnost
s kožešinou – bohatství
sbalený pod hlavou – vandr světem
skvrnitý – útok na čest
svlékati – odpočinek, též penze
u vetešníka kupovati – špatně je a bude
úzký míti – nemoc
v prádle – očištění sama sebe ve cti
vojenský žena na sebe bráti – ta žena bude pánem domácnosti
vybrat viděti – pracovitou hospodyni dostaneš
z něho tě někdo vysvlékl – berní daně a nové poplatky
zapnutý – uzavřená, sobecká povaha
zkoušeti – neurčitost toho, nač se v duchu stále tážeš
Kabel
klásti – neodkládej dopis a piš
viděti – dostaneš rychlou zprávu

Kabela
pošťácká, když máš aneb jednu najdeš – něco se ti vysvětlí

Kabelka
porušená – choroba
při sobě míti – zdraví
utržená nebo z ruky vytržená – smrt

Káča (hračka)
točiti jí – budou tě popohánět k práci

Kačer
na vodě ho stříleti – láska pána ke služebné

Káď
viděti: čistota při práci výhodou.

Kadeře
obdržeti aneb darovati – vyznání lásky učiniti
viděti – pyšný býti
vlasů – štěstí v lásce
zkrátiti – oklamání

Kadeřník
– hloupé a staré anekdoty vyprávěti
viděti, nebo s ním mluviti: nehoda na blízku.

Kadidelnice
– milé besedy
klásti na zem – soud
viděti – pochlebování poslouchati

Kadidlo
– střež své dobré jméno před lichotníky a licoměrností
– zrádci a lichotníky obklopen býti
voní-li – dobré jméno, pochvala, chudému zisk

Kaše
jáhlovou kaši jísti: rodinný krb a velké dobro.
jísti ji – chudému majetek, boháči ztrátu
vařiti ji – žaludek bude míti odpočinek

Kašel
– tajemství
míti – prsní choroba
míti: Vaše tajemství bude vyžvaněno.

Kafr
– ulehčení v nemoci i v strastech, ale jen prozatímní

Kachna
– povídavé děvče
divokou letěti viděti: radostná zpráva.
do domu – do domu přijde to povídavé děvče
hezkou viděti: velká pocta, pomlouvačům prohra a lítost.
hytiti – zdar tvému podnikání
chtít chytiti – ztráta
chytiti chtíti: ztráta.
na vodě – máš správné povolání, službu
plavající – nepravé pomluvy vyvrátíš
plavati viděti: překonání zlých pomlouvačů.
v povětří – vymyšlené lži z novin
více jich, jak zobají – mlč a nemluv
více jich škubati či jísti – dobrý služebník do domu
viděti – velké cti se ti dostane

Kaktus
– tiché štěstí do domu

Kalafuna
– smůla

Kalamář
– nevěrně zrazen býti
míti – nějaké nebezpečí přemoci
převrhnouti – potká tě velké neštěstí

Kalendář
– něco čekej v příštích dnech
viděti aneb míti – zachovalejší život vésti
viděti nebo míti: k lepšímu životu se dostati.

Kalhoty
červené – zasloužená pochvala
široké – pohodlí a dobré bytí
mužské žena, zdáli se to ženě – budeš vládnout mužem
mužské nosí žena – budeš pod pantoflem
nové – menší štěstí, za kterým ovšem musíš běhati
ošklivé – vězení, samovazba
spálené – příbuzenský soud
úzké – účty nebo úzkosti
v omyl upadnouti.
viděti aneb oblékati – pokoj a jistota
Viz: Gatě;

Kalich
píti z něj jen víno – po čem toužíš, toho dosáhneš
píti z něj jen víno, ale velmi čisté – peníze bez práce
píti z něj víno s vodou – nestálý majetek do domu
viděti – vbrzku se nemocný pozdraví
z křišťálu a píti z něj – vysoké důstojenství

Kaluž (e)
do ní padnouti – do zlých pomluv přijíti
přes ni přeskočiti – velkému neštěstí ujíti
viděti – nechuť míti
Viz: Louže;

Kamarád
viděti kamarády – máš se před nimi co chrániti

Kamej
– opatruj staré památky

Kamélie
– zdroj podnikání

Kámen
čtyřhranný, na něm seděti – od nějaké starosti osvobozen býti
kamenem házeti – mrzutosti způsobiti
kamenem uhozen býti – do nepřátelství se dostati
přes něj krok udělati – strasti a trápení
viděti – vyzrazení tajných předsevzetí

Kamení
čtyřhranné viděti – na těžké překážky naraziti
jísti – kaménky v moči
kamenitá cesta – trnitý život
kamenitá pole – neúroda
ke stavbě vozit viděti – výzva k podnikání
lámati – pozemky získati
otesávati – za dobrou práci odměněn býti
pěkně otesané viděti – mnoho práce si dáti
roztloukati – tvrdá práce
sbírati – jmění
stavební – nový podnik v místě
v cestě – trnitý život
v pokladně – veliké věno
ve sklepě – skrytý poklad

Kameník
– pomník někomu, kdo zemře

Kamna
na nich se ohřívati – příteli z nesnází pomoci
– příjemný odpočinek
na nich se spáliti – sám sobě nedůvěřovati
rozpálená viděti – marnotratný býti
v nich oheň míti – bohatství
v nich topiti – práce pro zdraví
viděti pěkná – mírný život vésti
zbořit – smrt

Kamzík
– cesta do hor

Kašna
do ní spadnouti: pomluvy, ustrašená budoucnost.
s krásnými ozdobami viděti: pěkné dárky dostati.
s vínem – veliká slavnost
s vodou – namáhavá práce
v čisté se koupati: uniknout nebezpečí.
z ní vodu nabírati: dobré obchody dělati.

Kanál
– zlé klepy a pomluvy
spadnouti do něho – zle pomluven

Kanape
panstvo přijde.

Kanárek
vidět aneb slyšet zpívat – jalové lichocení
na ruce sedící – čeká tě veselé manželství
poletující – veselé štěbetání, hry a domácí zábavy
v kleci – osobní svobodu si vždy zachovej
viděti nebo slyšeti: prázdné lichotky.

Kancelář
– opletačky s úřady
viděti aneb v ní býti – velká ztráta

Kancionál
viděti – nezapomeň na modlitbu, není to pověra

Kanec
– nestydatý nepřítel
divokého viděti – strachovati se
jej rozdrážditi – nezkrotného přítele míti
který setbu ničí viděti: s přítelem do sporu se dostati.
maso z něho jísti – vilnost
skoliti: vítězství nad nepřítelem, překonání hrozícího nebezpečí.
viděti: znamená před nepřítelem utíkati a strach míti.
zastřeliti – vysvobození

Kanón
Kanon, z něj kouli viděti: smutek.
Kanon, z něj vystřeliti, nebo vystřeliti viděti: nepříjemnosti.
viděti – politické tlučhubaření
Viz: Dělo;

Kanovník
– mrzutosti s důstojnou osobou
jím býti – staromládenectví

Kápě
stažená přes hlavu – tajný policista, též vyzvědač

Kapela
viděti: radost a věrní přátelé.

Kapelník
– veselý člověk, kterým ožije společnost

Kapesník
– nastuzení

Kapitál
v penězích – chudoba

Kapitán
– cesta po řece nebo i po moři

Kapka
krve – velká ztráta jmění

Kaplan
– statek

Kaple
– vnitřní zármutek

Kapoun
– manžel k ničemu
viděti – starost a dlouhá chvíle

Kapr
– správná výživa pro tlusté a trpící dnou
jísti ho – pozdravení ze dny nebo revmatismu
viděti aneb míti – lepšího živobytí si hleděti
Viz: Ryba (y);

Kapradí
semínko o půlnoci na sv. Jana vytřásti do hedvábí – mocný talisman

Kapsa
nabitá – příjem peněz
obrácená – nemajetnost

Kapusta
jísti – smutek
trhati ji – dobře hospodaříš a pracuješ
viděti – mrzutost

Kára
aneb vůz táhnouti – špatné poměry
seděti na ní – cesta do žaláře, též velké starosti a bezpráví
viděti – nic dobrého
z ní vystupovati – ztráta cti

Karabáč
– vězení, též zlé místo
– zlost

Karafiát
– národní nebo politická slavnost
trhati – štěstí ve všem podnikání rozhodně míti
viděti – najdeš dobrého přítele

Karas
– výživa správná pro tlusté
jísti ho – domácí přispoření
Viz: Ryba (y);

Kárat
někoho – ztráta
sám kárán býti – zisk

Karavana
– čeká tě dlouhá cesta s nebezpečím, též dar z ciziny.

Karbanátek
– je třeba jednat

Kardinál
viděti aneb s ním mluviti – štěstí v podnikání

Karfiól
– vnitřní skrytá břišní choroba

Kartáč
– pomlouvání
jím hlavu česati – dostaneš hosta
na šaty – očistíš se z něčeho zlého
viděti: veselit se.

Karty
hrát viděti – z nebezpečí se vysvoboditi
sám hráti – do hádky přijíti

Kasa
míti ji – samostatnost
otevírati ji zločinně – smysl pro cizí majetek
viděti ji – peněžní pokušení
vybrat ji – tahačky s policií

Kasárna
– zlé úmysly s lidskou svobodou
v nich execíruješ – čeká tě neplacená práce
v nich trubku slyšeti – pozor, v bytě hoří

Kat
jím býti oběšen – veliké uznání, povýšení neb majetek
viděti – rozžehnání
viděti ho – veliké štěstí

Kaštan
– spěch
plody jeho jísti – dosáhneš, co není význačné
plody jeho péci – menší peníze
plody viděti aneb jísti – trampoty, po nich následuje bohatství
strom – služba, známost

Kaštanář
kaštanáře viděti – procházka v ulici s návštěvou

Katedra
učitelská, viděti ji – zlá zkouška

Káva
mlít – hosti, klepavé tetky
mlíti: mrzutosti, nepříjemnosti.
píti – klepy a drby
píti – přijdeš do zlých klevet
pražit viděti – mrzutost a nesnáze
slévati kávu – návštěva, ze které budou klepy
viděti ji – čile do práce
viděti nebo pražiti: neštěstí a pronásledování.

Kavalír
– ztráta

Kavárna
v ní býti aneb viděti – něco nepříjemného
v ní se nacházeti: neštěstí známých nebo příbuzných.
vidět ji – denní novinky, oddech

Kaviár
jísti – milostný styk

Kavka
letěti viděti: špatné novinky.
vidět ji – pozor na kapesního zloděje
viděti – nedobré zprávy

Kaz
na něčem viděti – pozor na člověka neznámého

Kázání
sám – k bohabojnosti býti veden
slyšet – pozdní návrat, zdržení se
slyšeti – bohabojnost

Kazatel
při pohřbu – dědictví
viděti – brzká nemoc

Kázatelna
viděti aneb na ni vystoupiti – veřejně poctěn býti
viděti, na ní stoupati: projevení úcty.

Káznice
v ní býti – vysvobození z blízkého nebezpečí

Kbelík
nebo nádobu na vodu viděti: potěšení, útěcha.

Kejklíř
viděti – do zapletených záležitostí přijíti

Keř
nebo křoví odstraňovati: překážky v lásce odstranit.

Kladivo
kladivem někomu vyhrožovati – protivení se
s ním pracovati – dobrý zdar
s ním pracovati: znamená dobrý chod živnosti.
viděti – násilné s tebou zacházení
viděti nebo míti: násilí museti snášeti, těžké práci podlehnouti.

Klapačka
slyšeti ji – postíš se

Klas (y)
nakládati je – špatné poměry
sbíráš-li je – dobrý obchod
sbírati: dobré obchody.
věnec z nich na hlavě míti – vyznamenání a povýšení
více jich vázati – nesoudržnost, majetková nesvornost
viděti – radost z provedené práce

Klášter
– poklid
do něj jíti – velké požehnání
jeptišek viděti – zlé tušení v mysli míti
viděti – lépe ti zůstat svobodným, svobodnou

Klavír
hubovati – nedorozumění s umělcem
klavírní školy – stálá partaj v domě, nepříjemná a hlučná
na noze lechtati – pominutí smyslů
viděti – špatně placená služba, též obtěžování
viděti aneb na něm hráti – spor mezi přáteli

Klec
– žalář
když jsou v ní ptáci – vysvobození ze strasti
prázdnou – nebezpečí
ptáka z ní vidět vylétati – ztratíš půjčku
s ptáky: vysvobození od útrap.
vyprázdnit: věznění nebo podobné nebezpečí.

Klečet
– čest vzdávati
kleknouti – pod pantofel se dostaneš
na mostě – sebevražda
před andělem – pokání
před ženou – šílená láska
před hruškou – touha po dětech
před mužem – ponížení
před policistou – zatčení
před sochou či obrazem – prosba
před soudem – odsouzení
u postele – poslední pomazání
v kostele – nutnost modlitby
v koutku – trest

Klekání
slyšet zvoniti – pokoj a klid
slyšeti – tak je to dobře

Klempíř
viděti ho – budeš seznámen s milou osobou

Klení
slyšeti – návštěva z vojny, myslivce, sládka či řezníka

Klenoty
– chudoba

Klenutí
viděti – umříti

Klepat
babě na hřbet – zlé vynadání
koberce, oděv atd. – pořádek a jas do domova
na dveře – žádost, malý obchod
na lékaře – náhlá nemoc
na okno – ranní ptáče, dál doskáče
na porodní babičku – dítě
na strážnici – prosba o ochranu
na štoudev – prádla přibude
na vrata – noční toulka, též vnikání do domu úřední
na vrata hřbitova – smrt

Kleště
bráti – ke zlosti puzen býti
žhavé – veliké bolesti
viděti – namáhavé vymáhání

Klíč
dá-li ti žena – vábící nevěrnost
dohromady sbírati – zisk
hledati – nepořádek v práci
ležící na zemi – sousedovo tajemství
ležící na zemi zdvihnouti – postavení, úřad, služba
míti a cizí dveře jím otevříti – do podezření přijíti
najíti – na nějakou těžkou otázku rozluštění obdržeti
najíti – překazíš krádež
obdržeti – důvěra, také postup nebo výborné místo
od kasy – vloupání
udělati – ve svém zaměstnání dovedný býti
viděti – dobrou hospodyni dostati
zlatý – vysoký úřad, povolání
zlodějský viděti – budeš okraden
zlomený – zůstaň doma
ztratiti – mrzutost způsobiti
ztratiti – ztratíš oblíbenost

Kličky
na různý způsob vázati – marnost
viděti – namáhavost

Klih
s ním se zamazati – nečistota

Klížit
něco dohromady – milujícím nápomocný býti

Klika
čistiti ji – shánět protekci, výhodu
líbati ji – ponížená prosba
utrhnouti ji – ztráta trpělivosti

Klín
– sváry mezi milenci nebo manželi až k rozchodu
aneb lůno, na něm seděti – oblíben býti
na něm dítě – starost
na něm jalovec – zdraví
na něm jehně – dítě
na něm kočka – faleš
na něm ořechy – nález zlata
na něm oříšky – tajná láska
na něm psa – věrnost
na něm závoj – svatba

Klín (dřevěný)
– těžká práce

Klisna
černá – bohatá manželka
grošovaná nebo bílá – duševně líná manželka
opelichaná – manželka bude míti špatnou pověst
plavá – nemocná manželka
plesnivá – hodná, ale nedlouho živá manželka
ryzá – veselá manželka
s nákladem – bohaté věno
s nákladem chleba – výborné manželství
s nákladem kamení – krásná, ale svárlivá manželka
Viz: Kůň;

Klobása (Klobásy)
jísti – brzká slavnost

Klobouk
cizí vzíti – profesorská roztržitost
dámský muž míti – zženštilost povahy
do výše vyhazovati – nečekaná radost
chatrný – chudoba
žlutý nebo načervenalý – nedobrý šéf
míti nový – štěstí a prospěch
mnoho viděti – velký obchod
na hlavě jiného viděti – mnoho o sobě si mysliti
na vodě – samovržda utopením nebo vodní nehoda
nový pěkný na hlavě míti: úspěch, štěstí, váženost.
obrácený – ponížení, prosba
špatný míti – nepříjemné okolnosti
pěkný míti – přijdeš k vážnosti
plný lejna – dobudeš brzy velký majetek
plný vrabců – nepořádky v rodině
přes oči – samota, nenávist k lidem
starý, roztrhaný nositi: s nepředvídanými okolnostmi počítati, strádání, neštěstí.
ukradl-lis komu – toho představený zemře
v ruce – pochůzky, které netěší
ve spaní na hlavě míti – velké uznání práce
ve větru – honička
viděti – svobodu ztratiti
viděti: do dopravní zácpy se dostati.
zelený – důstojenství
ztratiti – nastydnutí, strasti

Klouzačka
na ní jezditi – pomíjející radost
upadnouti na ní – posměch nebo úpadek
vůbec – nejisté příjmy

Klystýr
– zmatek ve tvých záležitostech

Kmínka
– potěšení

Kmotr
býti požádán za kmotra – žebrota

Knedlík(y)
bramborové – dobrá nálada i při nutném spoření
houskové – dobrá kuchařka do domu
švestkové – dobrá nálada z peněz

Kněz
do domu vešel – soudní spory
káže – dobrá rada přijde
nemocný – nic dobrého
sebe sama jím se viděti – uznání, důstojenství
v kostele – po celý život boží věci měj na starosti
viděti – pobožnost
viděti ho u postele – poslední pomazání
viděti ho v rouše na vycházce – mrzutost
viděti, nebo s ním mluviti: uklidnění pro nemocné nebo zamilované.
zpovídat se mu – ulehčení v těžkostech duševních

Kníže
na koni viděti: sklony k marnotratnosti.
s ním mluviti: pozor na závist.
s nimi mluviti – závist
vidět jezditi na koni aneb ve voze – náklonnost k marnotratnosti
viděti – čest
viděti: pocta.

Kniha
– dobré opatrování důležitých věcí, též dobré zprávy
– chudoba
čísti ji – vědomostí k moudrosti
čísti užitečné – pro sebe v tichosti dobře přemýšleti
čísti užitečnou: potichu spekulovat.
čísti v knihách – dojdeš útěchy a spokojenosti
dáti ji do tisku – spisovatelské nadání
dupati na ni – smysl pro praktické zaměstnání
hořeti viděti: ztracená radost.
hořící – kniha nehezkého obsahu, nepatří do knih
koupiti – sobě samému a jiným užitečným býti
koupiti: sobě i jiným důležitý býti.
modlitební – útěcha v bouři života
modlitební – útěcha v soužení
modlitební knihu viděti: útěcha v utrpení.
pěkně vázané viděti – náklonnost k nádhernému šatstvu
rozřezávat ji – nedychti, čekej v klidu
spálit viděti – očekávané radosti ztratíš
spořitelní knížka – dobrá nálada
v knihovně viděti – neočekávaného se dočkati
vážné čísti – dostane se ti cti
viděti: hodně štěstí v lásce.
z knihy se učiti – vážnosti dosáhnouti
z ní se učiti: pozornost získati.
zahoditi ji – nedokončená studia

Knihař
– dobré časy
– vazba, vyšetřování soudní

Knihkupec
– nelituj nikdy na dobrou knihu peněz

Knihovna
– stálý přítel tě očekává
máš-li ji sám – dostaneš dobrou radu
viděti – budeš potřebovat advokáta
viděti nebo míti: dobrou radu nalézti.

Knihtiskárna
– boj s temnotou, zápas

Knihtiskař
– někdo tě očerní
– zisky příliš těžce a dlouho vydělané

Knír
– odměna
šedivé kníry – marná radost
u ženské – něco hrozného se dozvíš

Knoflík
– buď přesný i v nepatrnostech
– výhra

Knot
– tvého žití je už namále

Koš
kabinový – cesta lodí
míti aneb viděti – rozmnožení rodiny
na papír – zbytečně se netrap psaním
nositi – starost o budoucnost
proutěný – cesta železniční nebo i povozem
s květinami – uznání práce
s ovocem – dar
s pečivem a ptáci pečivo zobají – poprava
s prádlem – klepy

Koberec
bílý, zelený, červený – vysvobození od starostí a žalů
dělati – veselost, dobrodiní
krásný v domě míti – radost, zboží, dobré jméno
na stěně – ještě větší radost, víc zboží, dobré jméno
nesvinutý, ale sňatý ze stěny – nemoc a zármutek
s gobelíny a obrazy – předpovídají vraždu v domě
spálený, rozedraný – smrt v brzkém čase
stůl jím pokrytý – hubená strava
svinutý – blízká smrt
více jich černých po stěnách – tesklivé zármutky
viděti – oklamán býti

Kobliha
jísti je – hojnost stravy
smažit jich více – zásoby

Kobyla
hezkou, sličnou – dobrou manželku dostati
škaredou – rozpustilou manželku dostati

Kobylky
usmrtiti – svému bližnímu na škodu býti
viděti – krátké trvání šťastného postavení

Kocábka
plavat viděti – tiché živobytí
potopit viděti – úplná ztráta lásky
v ní plavati – nejistá věrnost

Kočár
– panský stav
a koně klidní a krásní – vedeš si dobře
a koně splašení – úraz
koupit – přírůstek majetku
prodat – ztráta majetku
v něm seděti – čest, bohatství
vypadnouti z něho – ztráta povolání nebo i rozumu
z něj vystupovati – ztráta jmění aneb cti

Kočárek
dětský – vzpomínky na blahé doby

Kočka (y)
– faleš
– je varováním před neštěstím nebo zradou a také falešným přítelem
– starý náhradní ženský symbol ve snech mužů
a koťata – domácí zloděj má společníky
a kocour – volná láska bez oddání
a pes – nenávist a pronásledování falše věrností
bílá: Lidé ti lichotí.
bít ji – potrestání zjištěného domácího zloděje
bít kočku – signalizuje čísi zradu
být jí kousnut – zloděj vás nařkne
být jí poškrábán – krádeží ke škodě
být napadnut kočkou – věští že tě tvůj přítel vytlačí a tvé soukromé záležitosti budou ohroženy zveřejněním
být od ní poškrábán nebo pokousán: máte nebezpečné nepřátele
být poškrábán kočkou – znamená vítězství tvého nepřítele (odebere ti tvůj majetek)
býti ji raněn: Lidé ti škodí.
černá: Čeká tě nezdar v povolání.
černá kočka – jeden z tvých přátel bojuje se smrtí
černá kočka – veliká faleš
hladit: jste dobrý k Člověku, který toho nezasluhuje
hladit kočku – věští nevděčnost ze strany nejbližších lidí
hladiti ji – hledáte domácího darebáka
hloupá – neznámý zloděj
hubená a zbědovaná kočka – předvídá špatné zprávy od nepřítomného člověka
jak se lísá k tobě – zloděj, který používá tvoji důvěru
její kůže nalezená nebo obdržená darem – zlodějské zboží se dostane do domu
je-li kočka známá – domácí zloděj
jisti ji: Měl bys být opatrnější!
jísti – cizoložství
když se k vám lísá: někdo se snaží vás mazlením či lichotkami ošálit, aby vás mohl využít
krmiti a s nimi si hráti – nevděkem odplacen býti
krmiti ji: Očekávej málo vděčnosti!
kůže kočky: Ztráta se nahradí.
kůži míti – nabytí ztracených statků
ležet nebo spát viděti – nepříznivý obrat v obchodu
lesní, divoká – je zjištěn nebezpečný lupič v kraji
maso kočky jísti – cizoložství, také drahota
míti u sebe – nevěrné přátelé aneb služebné míti
mladá žena, která sní o tom, že drží kočku v náruči – by se měla vystříhat nějakého neslušného činu, do kterého ji budou navádět jiní
mnoho koček: Tvoji podřízení osnují zradu.
mňoukající – úmluva na krádež
myši chytající – zloděj přestal krást
na stromě – falešné peníze a dokumenty neznámého
od nich pokousán býti aneb poškrábán býti – do zlých rukou se dostaneš
od nich pokousán nebo poškrábán býti – padneš do zlých rukou
odehnat kočky – znamená, že překonáš všechny potíže, dosáhneš slávy a majetku
ozvěna mňoukání – znamená, že se ti falešný přítel snaží ublížit všemi možnými způsoby
ozvěna mňoukání (kupec nebo průmyslník) – pozor na nevěrné a nepoctivé spolupracovníky
ozvěna mňoukání (pro mladou dívku) – varuje před lstivým milencem
ozvěna mňoukání (pro muže) – jeho milá je hašteřivá a bude se ho snažit ovládat
před nimi se brániti – napadení od zlodějů
slyšet ji mňoukat nebo křičet: zatahují vás do klepů a pomluv
spí – spí i zlo
tlouci nebo zabiti – zloděje postihnouti
trojbarevná – štěstí do domu
trýzniti neb zabiti ji: Podaří se ti odraziti sprostého odpůrce.
v kolébce – falešné dítě
v posteli – manželská faleš
ve vodě – faleš pravdou odkrytá
vidět černou: znamená zlo
vidět ji s koťaty: zažijete hodně zlobení se špatně vychovanými dětmi
vidět ležeti aneb spáti – nedobrý zdar nějakého řízení
vidět: v každém ohledu špatné znamení; v prvé řadě faleš od přátel a známých, nebo zklamání v lásce
viděti ji: Faleš číhá okolo tebe. (19)
viděti ji, jak loví ptáky – někdo se bude probírat ve vašich listinách a záležitostech
zabít kočku – znamená, že odvrátíš špatný záměr nepřítele
zdá-li se někomu, že se s kočkou zabývá – padne do rukou zlodějů
zdechlá – dotyčný zemře

Kožešina
darem když obdržíš – mnoho dobrodinců
obléci – vážnosti dosáhneš
viděti – prospěch v obchodu

Kohout
– hospodář nebo vedoucí domácnosti
bojovati viděti: nepříjemnosti v manželství.
chytiti ho – do rozepře přijdeš
když snese vejce – sláva, čest a štěstí
kohout na střeše – pozor na oheň
kohouty se navzájem klovat viděti – mnohým radovánkám přítomen budeš
kokrhá jakoby zdáli – blíží se déšť
kokrhající – dobré služebnictvo a dobrý je nad ním dozor
kokrhat slyšeti – dej pozor na svůj obchod
kokrhati slyšeti: ztráta, neštěstí.
peroucí se s jiným – svár s přáteli pro ženu
pošlý – smrt dobrého zaměstnance
radit se s ním – hádka s představeným nebo nejvyšším podřízeným
slepicemi opuštěný – nenáviděný vedoucí
viděti s velkým hřebenem – oblíben býti
viděti: u krásného pohlaví oblíben býti.

Kohoutek
revolveru nebo pušky – náhlé nebezpečí
vodovodu – pláč na počátku pro domácí věci

Košík
na šití – pracovitost a skromnost toho děvčete
na psa – neuškodí ti, kdo zle zamýšlel
na ruku – dobrá hospodyně, dobrá kuchařka

Košíkář
– nepříjemnosti doma nebo v zaměstnání

Košile
hrubá, má-li ji muž – dobrá spekulace
šíti ji – vdavky
míti na sobě roztrhanou – dobře
oblékati – pečlivost v zaměstnání
obráceně si ji obléknouti – štěstí
špinavá – nedbalost
práti – oblíbeným býti
práti nebo žehliti viděti: oblibu získati.
roztrhanou míti – chudoba
roztrhanou míti: úspěch.
rudou míti – výpověď z práce
si svlékati: zmařené naděje.
svléknouti – trpké oklamání
svléknouti ji – odvod nebo lékařská prohlídka
tenká, má-li ji muž – pochybná spekulace
velmi bílou míti – čistý charakter
viděti: nastávající blahobyt.
ztratí-li ji žena – zármutek se obrátí v radost
ztratí-li ji těhotná žena – porodí chlapce

Kojit
– chudému dobře, bohatému zle, též svobodnému manželství, ženatému ovdovění, ale i vojínu trest i neštěstí
– chudým štěstí, bohatým starost, svobodným brzkou svatbu, vdaným aneb ženatým vdovství
když má žena mnoho mléka – nemoc dětí

Kojná
– nemoc a bída
máš-li aneb vidíš-li – škoda a protivenství
míti kojnou – dobré poměry z dobrého oženění
míti nebo viděti: trampoty, mrzutosti.
viděti kojnou, jak kojí dítě – starosti z dopisu

Koketa
viděti – peněžní vydání

Koktat
– pevné předsevzetí udělati

Koláče
jísti – dosažení žádaného
péci aneb jísti – dobře
rozdávati – dobrý skutek

Kolárek
kněžský, když se zdá ženě – farská služba
kněžský míti – staromládenectví

Kolébka
– budoucí starosti i radosti
když vidíš děti v ní kolébat – úrodnost
státi u kolébky – kmotrovství

Kolečko
a na něm náklad – menší, ale svízelný obchod

Kolek
viděti – úřední věci

Koleno (Kolena)
bolavá míti – nemoc, špatný obchod
železem raněná – velká nemoc
když se nepohybují aneb když jsou uříznutá – nouze o práci, chudoba
léčiti – zbohatnutí
po kolenou lézti – chudoba a nouze
potlučená – zármutek z nedorozumění
slabá míti – nemoc
zdravá – proměnění smutku v radost
zdravá – prospěch
zdravá, zdá-li se to ženě – jiné muže bude sháněti
zdravá, zdá-li se to panně – dostane žádaného muže

Kolibřík
viděti ho – láska k umělkyni vzácného duševního charakteru

Kolík
– někdo ti sdělí zprávu, nad kterou užasneš

Kolika
míti koliku – rodinné trampoty

Kolo (Kola)
– nemoc
když jsou rozlámaná – velké zdržení
kolo štěstí viděti: neštěstí nebo ztráta.
mazat – manželská cesta
mlýnské – užitečný podnik pro celý kraj
točící se – dobrá shoda v manželství
u vozu vypadlé – hádka v manželství
viděti – jiným nápomocen býti
zlomené – neštěstí jednoho z manželů nebo milenců
ztracené – smrt jednoho z manželů nebo rozvod

Kolomaz
– musíš podplatiti

Kolovrátek
– chudoba
na něj hráti – veselá mysl
viděti – nestálost

Komár(y)
bzučící – hloupé klepy
nebo mouchy, mnoho létati viděti: nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti.
více jich proutkem vyháněti – raději podplať člověka
viděti – od nepřátel obelstěn býti
viděti ho – hloupý přítel

Komediant
viděti – s lehkomyslnými se sejíti

Kometa
s dlouhým ocasem – nepředvídaná zpráva
viděti – drahé časy

Komín (y)
na něm pískati – chvíle opilosti
padající – neštěstí, výbuch, též náhlé zatčení
seděti na něm – nemysli příliš vysoko
viděti – vyražení
vycházeti z něho kouř – nesváry a hádky
vylézáš z něho černý – budeš nařknut, ale skončí to šťastně
vysoký – dostaneš neobyčejné zaměstnání
z nich kouřiti se viděti – zámožnost

Kominík
– zábava
viděti – falešně obžalován býti
viděti ho – vždy štěstí ve všem
viděti: vysvobození z nebezpečí.

Komnata
je-li v ní svobodná osoba – svatba
pro ženaté a vdané – mrzutost

Komora
bydleti v ní – důchod, ztráta místa
čistiti ji – návštěva chudého
ležeti v komoře – smrt
plná myší – pozbudeš majetku
světlá – neúroda
tmavá a v ní seděti – samovražda, vyšetřování
umrlčí – smrt známého

Komorná
viděti aneb s ní obcovati – smutné zprávy
viděti, s ní mluviti: zlé zprávy, do sporu se dostati.

Kompas
– obdržíš dobrou zprávu

Kompot
viděti – postarej se a pečuj o trávení žaludků

Koncert
na něm býti – strast
slyšeti – radosti dožíti

Konduktér
viděti ho – nečekej něhu

Koně
– najdeš ve svých utrpeních těšitele
a ženské najednou viděti – zrada, klopota
bez ocasu viděti, smutek
bez uzdy honiti – hosti do domu
bílé – Čeká tě výhra.
bílého – nevinnost ctíti a vážiti neb ctnostnou manželku míti
bujného a zapraženého za uzdu chytnouti – člověka, který ti škodí, se zmocníš
černé – Neštěstí snášej klidně!
černého – zlou manželku, ztráta
černého viděti – ukrutenství
červeného – štěstí
divokého krotiti – nepřítele přemůžeš
do města jezditi – nemocným a vojákům velmi dobře
dobře vykrmeného – dobrou hospodyni míti
hnědého viděti – potupen býti
houpacího koně kupovati – dobré
hubeného – ztráta vážnosti
hubeného viděti- tvůj nepřítel se raduje
hubení – Musíš se dostat přes překážky, neboť jinak tě opustí štěstí!
jezditi na nich- budeš ctěn
klesnout nebo ve vodě topit koně viděti – upadneš do bídy
klopýtající – tvoji odpůrci zvítězí
Koně běžícího viděti, dobrá novina
koupiti – červeného nebo šimla, máš k očekávání velké štěstí
kovat viděti – užitečnému zaměstnání ponoukati
kovati v zimě – dobré
krmit viděti – zámožným se staneš
krmit viděti – zámožným se staneš
krotiti – Rychle se ti podaří dosáhnout úspěchu.
který jezdce shodí a odběhne – pokažené podnikání
mnoho skákat viděti – spěšnou zprávu obdržíš
mrtvého viděti – radost
mrtví – V potu tváře chléb svůj dobývati budeš.
na koni z města ven jezditi – pánům zle, nemocným smrt
na něj nasedati – chlubivost
na něj sedati – cti dosáhnouti
na něm jezditi – sám sebe do nebezpečí uvrhneš
na něm ve městě jezditi – rozkřičen býti
někoho na tvého vlastního sedat viděti – cizoložství
okovati – Někdo ti pomůže kupředu.
padnout viděti – potká tě brzy neštěstí
pěkně osedlaného – s velkou osobou se seznámíš
pěkně vystrojeného před vozem viděti – velkou návštěvu obdržeti
pěkného černého viděti – spokojenost
plavat viděti – s nějakým předsevzetím proraziti
pošlého viděti – užitek a velmi dobrý rok
probodnout viděti – milenku ztratiti
prodávat viděti – dobré řízení míti
rychlého viděti – práce
sám jezditi – svým náruživostem uzdu pustíš
shozen býti – ve své hrdosti býti ponížen
sivého koně – starost
splašeného viděti – část svého jmění ztratíš
starého šedivého cvičit viděti – se vznešenými osobami se sejíti
starého šedivého viděti – trpké dny zažíti
starého šedivého zdechnout viděti – zmaření dobrých nadějí
strakatého viděti – marnivé povahy býti
tlustí – Pohodlný život.
utopiti aneb v močále propadnout viděti – do nouze přijíti
v pluhu koně zapražené viděti nebo jimi orati – zisk
velmi bujného – štěstí v lásce, bohatství
viděti divokého – radosti dožíti
viděti koně vůbec – mnoho dobrého
vraného – ukrutnost
vraného a na něm jezditi – zlost
vsednouti na koně – radost
vytrhnouti se viděti – pro lehkomyslnost do nebezpečí života přijdeš
vzpírající se – úspěch se dostaví, ale musíš o něj bojovat
z moře vyskočit viděti – z jakékoliv situace šťastně vyjíti
zkrotiti – brzké štěstí
zlatohnědého – nestálé zdraví

Konev (Konvice)
– dobré poselství
aneb džber plné vína viděti – velké příjmy
dobrá zpráva.
konev kropicí viděti: pozor na marnotratnost.
konvice na čaj nebo kávu – domácí šplechty a řečičky
na zalévání – stanete se majitelem zahrady
píti z konve – radost
plné viděti a neupotřebiti – bolestná ztráta smrtí
plné vody viděti – jistý postup
viděti – nerozmazluj děti, když chceš, aby dobře rostly
viděti konev – dobré poselství
z ní píti – Příjemná zpráva způsobí smíření.
z ní píti – radost
z ní píti: radost.

Konipásek
pták – tvá žena je vždy čiperná do práce
viděti aneb slyšeti – velmi příjemné zprávy obdržeti

Konírna
plná – dobrá zpráva o majetku
prázdná – velká ztráta na dobytku
velkou míti nebo v ní se procházeti – zámožnost

Konopí
– nevěstí nic dobrého
přísti: přičinlivost v domácnosti.
vázané viděti: brzké spojení.

Konopka
viděti, nebo zpívati slyšeti: radost, radostná zpráva od vzdálených příbuzných.

Koňské dostihy
přihlížet jim – příslib extravagantní zábavy
sázet při nich – nic vám nespadne bez námahy do klína
účastnit se jich jako žokej – v nějakém podniku byste měli spoléhat více na štěstí než na sebe sama; zároveň varování před přílišnou bezstarostností

Kontrakt
uzavřít – pouštíte se do odvážného podniku
uzavříti – zjinačení svých osobních záležitostí

Kopec
lézti na něho – vzestup životní moudrosti

Kopí
– uznání
aneb píku míti – čeká tě hádka
s ním bodnouti – k nějaké rozepři budeš ponoukán

Kopretina

– radostné shledání

Kopřiva (Kopřivy)
– hanebné přenáhlení

Kopyto (Kopyta)
– každý zůstaň u svého řemesla

Koráb
hořící – tvé neštěstí na cestě
plující – čeká tě cesta po moři, též zámořské zboží
tonoucí – neštěstí známého na cestě
v bouři – známému se v zámoří vede špatně

Korále
bílé – svatba
červené – zdraví
pobledlé – nemoc

Korbel
– náklonnost k pití
prázdný – opíti se
rozbíti – pro pití si děláš škodu
viděti: škoda způsobená velkou žízní.

Kord
– souboj či rvačka
darovati – radost
jím do krve raniti: neznámého přívržence míti.
jím do nebezpečí života se dostati: dobrodiním být zahrnut.
jím neznámého bíti: stěstí v obchodech.
jím ránu dostati: služba od přítele.
když se těhotné ženě o kordu v noci zdá – porodí chlapce
neznámého kordem probodnouti – štěstí, vítězství nad nepřítelem
nositi na znamení důstojnosti – náhodou se staneš šťastným
s ním bodnut býti – dostaneš službu
s ním šermovati – radost přátelská
s ním od panovníka poraněn býti – štěstí a čest
v ruce – radost a čest
v ruce míti: radost, sláva.
z ruky vznešené osoby přijmouti: poctěn býti.
zlomený – hanba a degradace pro vojáka
zlomený viděti: nepříjemnosti.
ztracený – civilní život pro vojáka z povolání
ztratiti – chudoba, tesknota
ztratiti: chudoba.

Kormidelník
– opatrnost, rozvaha a zkušenost

Kornout(y)
mnoho viděti: nevěrnost, proradnost.
viděti – naděje na dobrý obchod nebo koupi
viděti mnoho – cizoložství se dopustiti

Koroptev
chodí-li v bytě – svatba s krasavicí
chodí-li v bytě ženatého – narození hezké dcery
chytiti – brzká svatba
jísti – zapuzení zlých myšlenek
počíná-li si divoce – žena nebo dcera bude míti hádavou povahu
stříleti – rád vídán býti
ukradená – nevěra manželky
viděti – všelijaké choutky míti

Koruna
myrtovou – na svatbu jíti aneb sám svatbu míti
na hlavě ženy – radostná událost
na vlastní hlavě – povýšení
nesená – čeká tě úřad
peníz – nastanou ti zlé časy majetkové
stříbrnou aneb z prostšího kovu míti na hlavě – dar obdržíš
vzíti – důstojnost a vážnost
z hlavy spadlá – zlé příští, důchod
z květin míti – nekalé radosti
z lidských kostí – smrt aneb těžká nemoc
ze zlata na hlavě míti – marnivost

Korunovace
býti korunován – smutek
korunovati ženu – nemoc
krále aneb holdování – okamžité štěstí
sebe viděti: truchlivost.

Kořalka
páliti ji – bohatství
píti , a když nejsi opilý – někdo tě miluje
viděti ji – chceš něco úplně vymazat z paměti
viděti nebo píti: společná radost.
Viz: Alkohol;

Kořalna
státi u kořalny – zpustlost
viděti – nepěstuj zlé myšlenky

Koření
jísti – je ti záviděno
v lese hledati – tvé zdraví není v pořádku
v poli vykopati – skrytý poklad

Kořeny
kopati – pracovitost
kořeny jísti – kvetoucí zdraví
stromů viděti – pevné zdraví
v lékárně když vidíš – nemoc
v zemi – hádka, svár
vytrhávati – zkažený zub

Kos
viděti ho – radostná zpráva

Kosa
– tvůj život je v nebezpečí
míti aneb viděti – urážka od nepřátel
potřebovati – do služby obdržíš pilné lidi

Kosatec
květina – dobré příští dny
Viz: Květiny;

Kost
kosti – mnoho práce dostaneš
od mrtvol kosti viděti – trápení, velká nouze, též lež
ohryzávati – nouze
ohryzovati kosti – starost o živobytí
slonová – chudoba
v těle – nebezpečná nemoc
více jich sekati – operace
více jich viděti – smrt známého
viděti – utajený zločin

Kostel
– buď prozřetelnějším ve svých jednáních
– symbol pro oběť, přičemž můžete očekávat naplnění, ale i obětování vlastního štěstí
být v kostele – věští zklamání z již předem naplánované zábavy
do kostela jíti – bohabojnost
hořící – Tvá dobrá víra trpí.
jít do kostela – bázeň boží
jít do kostela ve smutečních šatech – slibuje svatbu v rodině
když hoří – špatné úmysly
když padá – čeká tě neštěstí
kostelní zvony – Dostaneš radostnou zprávu.
modlit se v kostele: dosáhnete toho, po čem toužíte
okolo kostela jíti – špatnou pověst si udělati
přispívat na kostel – znamená radost a štěstí
v kostele rozprávěti – chyby dělati
v něm se modliti – dosáhneš své žádosti
vcházet do něj v ponuré náladě – oznamuje účast na pohřbu; takový sen také znamená špatnou budoucnost
vidět hořet: máte špatné zásady
vidět: jste zdržováni od uskutečnění nespravedlivého záměru
vidět kostel – znamená, že tví přátelé jsou ochotni kdykoliv pomoci
vidět zřítit se: neštěstí na sebe nenechá dlouho čekat
viděti – Nejsi ztracen.
viděti – zdržení od špatného předsevzetí
zničený kostel – věští nedostatek

Kostelník
– menší, ale dobré vedlejší příjmy
– znamená svatbu

Kostky
hráti – prohra
hráti a vyhráti – po příbuzném děditi
s nimi hráti – nebezpečí pro tvé jmění
viděti – nepřátelství a nejednotnost

Kostnice
– nebezpečí života
viděti: úmrtí.

Kostra
– nemoc z leknutí
lidská – mnoho nehod
lidskou viděti: nebezpečně onemocněti.
viděti – strachovati se
zvířecí viděti: hádka kvůli maličkosti.

Koště
viděti – domácí nepříjemnosti

Kotrmelec
udělati – ztráta služby

Kotva
házeti: velké nebezpečí.
viděti – přání a naděje se ti vyplní
viděti ji – budeš pevný ve svém zaměstnání
viděti: splněné naděje.
viděti zlomenou – budeš trpce zklamán
vyhoditi – přijdeš do nebezpečí

Koukol
– překážky
– v každém dobru je i trochu zla z nedokonalé lidské povahy

Koule
– symbol proměnlivého štěstí
– značí různici 86
býti jí zasažen – budeš muset zavolat lékaře
do domu letět viděti – do nebezpečí přijdeš
železná – neštěstí
hráti si sní – zabýváš se lidmi, kteří ti nerozumí
když koule nabíjíš – zlé svědomí
letící do domu – lidé tě budou obdivovat, neboť tvá čilost rovná se rychlosti zajíce, který je štván psy
líti jí – šetři své přátele a nezabývej se zlými věcmi
od nich udeřen býti – lékařskou pomoc potřebovati
ohnivá koule, kříž, kolo na nebi – přijdou zlé tresty na lidstvo
olověná – dobrá zpráva
olověná koule – znamená nemoc nebo těžkou nehodu
pohybující se – nesměj se, budeš mít temnou budoucnost
prohlížet dělovou kouli – slibuje dobrý konec velkého trápení, nebo se ti podaří uniknout nebezpečí
s nimi hráti – mrzutost
sněhové na jiného házeti – nevinnost 88
vidět – značí proměnlivé štěstí
vidět železnou – všem nebezpečím se statečné postavíte
vidět skleněnou – znamená nerozhodnost
viděti – zlé časy

Koupati
se někoho jiného viděti – ztráta
se v čisté vodě – štěstí a zdraví
se v kalné vodě – neštěstí
se v plné vaně – nemoc
v teplé vodě – nemocný se uzdraví, zdravému se přitíží

Koupel
kalná: nebezpečí požáru.
připravuješ-li ji – obležení města
vidíš-li a nejdeš do ní – tvé starosti pominou
vlažná – zdraví, štěstí, radost

Koupiti
něco, mimo ocel a železo – štěstí

Kouř
– zdánlivé štěstí
cítiti – možný požár nebo neštěstí
černý – svízele a nepříjemnosti
šedý – domácí hádky
jde-li dolů – tvá prosba nebude vyslyšena
jde-li vzhůru – tvá prosba, na kterou sis jen myslel, bude vyslyšena
se ztratit viděti – pochybnost o pravé věrné lásce
tabákový – mužova spokojenost
v domě – utiskování
v domě – utiskování od zlých lidí
z komína – námluvy
z plotny kamen – cizí služba

Kouřiti
– k většímu důstojenství přijíti

Kousati
– protivenství

Kousnutí
od psa nebo nebezpečného hada se vyhnouti: žárlivost vyvolat.
od zvířete aneb hada – žehravost

Kovadlina
– dostaneš stálou práci
viděti: stálá práce, jisté příjmy.

Kovati
slyšeti – něco nepříjemného
viděti – mnoho práce

Koza
bílá – štěstí, dobrý zdar v obchodu
černá – nesnáze
míti – žádné zvláštní štěstí, ale také ne neštěstí
viděti kozy – bohatství

Kozel
jen tak viděti – dědictví
jestliže se pase na zelené trávě – pozor na zloděje
když tě chce trkati – bojácnost
viděti skákati: bezvadný kousek vykonati.
viděti: výhra, zisk.

Krahujec
ulétne-li – rozvod nebo rozejití se

Krajina
hezkou viděti – dychtivost

Král
aneb královnu viděti s nimi mluviti – budeš bohatý, čest
do domu – čest a majetek
do domu u stolu – vyhraješ soud, spor
nebo císaře viděti: velké štěstí.
tři svaté krále viděti – štěstí a zdraví
umřít viděti – něco nového se dozvíš
z karet – ztráta, krádež

Králíka
– plodnost
bílé – radost
bílý – svatba
černé – smutek
černý – dítě zemře
jísti – zdraví
jísti ho – kmotrovství
jísti: zdraví a vysoké stáří.
různobarevný – dítě
viděti – slabost
viděti: slabost.
zabíti – ztráta, ošizení
zabíti: podveden býti.

Královna
viděti ji – vznešená žena zavítá do země, kraje

Krám
do něj vejíti – obchod započíti
okolo něj jíti – pokušení vzdorovati

Kramář
– zpustlý život

Krasavec
– věští nehezkého muže do manželství

Kráska
– věští nehezkou ženu do manželství

Kráva
černá kráva – ztráta
dojiti – štěstí
dojiti ji – nedoukové a protekční lidé v úřadě
dojiti ji a mléko píti – příživnictví, též lehká a dobrá práce
dojiti viděti – láska k polnímu hospodářství
hubená – zlé časy
hubenou viděti – starosti
kůži z ní nalézti – čeká tě vysoký úřad či vedoucí místo
pást viděti – dobromyslnost
tučná – hojný výnos z podniku
tučnou viděti – mnoho štěstí míti

Kravata
si sundavati: před nachlazením se chrániti.
si vázati: bolení v krku.

Krb
příjemný domácí život.

Krejčí
do domu vejít viděti – mnohé výlohy k placení
krejčího sobě míru vzíti na šaty – bažení po nějaké věci
pracovat viděti – jmění sobě vydobýti, ale též zrada

Kresba (y)
pěkné – mnohého příjemného se dožiješ

Kresliti
– vážený býti

Krev
– je špatné znamení, většinou tento sen oznamuje náhlou smrt v rodině
– máš příčinu, abys byl veselý
– velmi různé, často možno chápat i sexuálně
a v ní had – mezi služebnictvem vrah
být zkrvavený – znamená zklamání v rodině; zasnoubeným lidem věští nesnadnou překážku v cestě ke štěstí
co potok – veliká škoda
černá krev – znamená těžkou nemoc
červená krev – znamená radost
čistou plivati – bohatství
do jídla dáti – černé umění magické bude působiti
do nádoby točená – výhra, dědictví
hustou plivati – trápení
chrlit – nemoc, zlo
když ji sbíráš od zvířete – obchod se bude dařit
když jsi od krve – přijdeš k úrazu
když kape na zem – můžeš býti spokojen
když teče mnoho – bohatství
když teče od někoho – sváry
když teče od spícího – dojdeš ke škodě
když vidíš hezky barevnou – veselost
koupati se v ní – Utrpíš velkou ztrátu.
močiti – bude zavolána rychlá pomoc
močiti – velké neštěstí
na šatech zmazaná, ale cizí – podvodný zisk
na rukou – vyšetřování, zatčení
na těle míti – nějaký úřad obdržíš
na zem padající – chudoba
na zemi – zločin
na zemi téci viděti – dobré znamení
nabírati – značí k štěstí
nečistá – chybný podnik
nésti viděti: zlé.
oblečení potřísněné krví – symbolizuje nepřátele, kteří ti ztíží cestu ke kariéře — po takovém snu se vyhýbej navazování nových známostí
pít krev – splní se tvá přání týkající se financí
píti – Toužíš po milé osobě.
píti – zisk v každém ohledu
píti – zlo souvisící s vraždou
píti: dobré.
plije-li čistou krev – bohatství
plije-li nečistou, hustou krev – čelí k velkým bolestem a nemoci
plivat krev – věští velké starosti
plivati – Lidé ti chtějí ublížit a poškodit tvé dobré jméno.
plivati nebo vrhnouti – těžká plicní nemoc
prolévati – Nespěchej! Přílišná horlivost jen škodí.
s ní umývati – vítězství
sám krvácet – dobré znamení
sbírati: dobré.
sražená – Snaž se začíti co nejdříve s podnikáním.
sražená krev – je symbolem nemoci
sražená, shnilá: těžká nemoc.
tekoucí z nosu – nemoc a nebezpečí ztráty života; v lásce takový sen oznamuje nevěru, spory a hádky v rodině;
umývati – v místě je tajený zločin
vařiti – úmrtí
vidět – být v úzkostech o blízkého člověka
viděti – vydání peněz na akci, podnik
viděti pěkně barevně: veselost.
viděti sraženou: nemoc.
vidíš-li jiného krváceti – váda, hádka
vysávati – lichvář bude mít práci
vytékající z rány – zdravotní potíže a starosti
z nosu téci – čistota
z těla tekoucí – zdar podnikání
Zdá-li se spícímu, že krev od něho teče – škoda
ze sebe na zem kanouti viděti: dobré.
zkrvavené ruce – varují, abys někomu neublížil, jestli na sebe nebudeš dávat pozor, čeká tě neštěstí
zvířecí krev – dobrý obchod
zvířete zachytávat: znamená velké obchody.

Kristus
hovořiti slyšeti: radost.
jemu se klaněti – radostí se dožiješ
mluvit slyšeti – veselost
ukřižovaného viděti – hrozí ti zkáza
ukřižovaného viděti: zkáza.
vzývati: radost.

Krk
když ti ho někdo natahuje – bude mít nad tebou moc
křivý – posměch, hanba, potupa
malý a tenký míti: neštěstí.
oteklý: štěstí.
oteklý viděti: dobré znamení.
velký a silný míti: štěstí.
velký a tlustý míti – štěstí
viděti – dobré znamení

Krmit
zvěř: úspěch v obchodech.

Krokodýl
– jsi sám mezi lidmi, kteří s tebou nesmýšlejí dobře
– nebezpečí
– sen o něm je znamením, že máš dobrého přítele, který tě podvede — po takovém snu čekej nové nepřátele
být jím pokousán – hrozí vám nějaké nebezpečí
chodit po hřbetě krokodýla – věští problémy; mělo by to být důrazné varování, abys nevěřil ani svým nejbližším přátelům
vidět krokodýla – někdo se velmi nutně potřebuje s vámi seznámit
vidět mnoho krokodýlů – dočkáte se překvapení
viděti krokodýla – loupežnický úklad o život
zabít krokodýla – porazíte silného nepřítele
zabíti krokodýla – přemožení zlých nepřátel

Kropenka
nádobka se svěcenou vodou – pláč

Kroupy
– nepokoje a střelba
– smutek, starosti
mlynářské – dobrá služba

Krtek
– mravně jsi zaslepen

Kruh
– chudým dobře, bohatým ztráta

Krupobití
neštěstí a nemoc.

Krváceti
v truchlivost upadnout.

Krysa (Krysy)
– lidé tě klamou falešným přátelstvím
– zničení životní síly nebo ještě horší působení
chytati – měj se na pozoru!
chytit krysu – soupeření v lásce
chytit nebo zabít – spor nebo trápení v lásce, u starších lidí problémy s přáteli
jísti – budeš-li při této zkoušce silný, budeš mít ve všem úspěch
mnoho viděti – nepříjemnost
vidět chycenou – ukazuje na nevěrného přítele nebo přítelkyni
vidět ji pobíhat – jste vřele a bouřlivě milováni
zabíjeti – zvítězíš nad svými odpůrci
zabít ji – překonání všech překážek
zabíti krysu – nevole v domě

Křen
viděti – zbytečný pláč.

Křepelka
jísti – hodování milovati
slyšeti – zprávy z daleké země obdržíš
viděti – špatnou novinu slyšeti
viděti ji – menší peníze

Křeslo
viděti: příjemný, veselý život.

Kříž
hořící – zlé soudy
jím se žehnati – dobrá obrana
klaněti se mu – prosba, která bude vyslyšena
květinami okrášlený – domácí štěstí, svobodným brzká svatba
na horách – úraz
na hrobě – konec starostí
na prsou – vyznamenání
na stěně – bohabojný život
nést viděti – smutek a nesnáze
převalený – zmaření nadějí
stát viděti – štěstí a radost
v lese – neštěstí
viděti – spravedlnost se dostaví
zlatý, stříbrný nebo z drahých kamenů – dar

Křídla
– zisk v obchodě
míti a létati: pro všechny dobré.

Křik (Pokřik, Křičeti)
– je znamením zrádných úmyslů
– naznačuje neštěstí
– pomoc ti přijde
dělati – trápí tě bezdůvodný strach
divokých zvířat – vážná nehoda
nemocného člověka – varuje před zhoršujícím se stavem jeho zdraví
slyšet křik jiného – neuvěřitelná radost, ale i špatné nálady související s rodinou
slyšet křik volající o pomoc – nemoc nebo smutná událost související s přítelem
slyšeti – lidé se na tebe zlobí
zoufalí – vážné problémy

Křoví
v něm se ukrývati: velké nebezpečí.

Křtiny
– manželské požehnání

Kuš
napínati: strach, nesnáze.
polámati: dobrá budoucnost.
rozlomíš-li ji – šťastná budoucnost

Kůže
– dobrý trh
černou nebo tmavou viděti, míti: přáteli nebo příbuznými opuštěn, zrazen býti.
kočičí kůži míti – ztracené věci zase obdržeti
nabízeti někomu kůže – cennost z neznalosti hodláš jako veteš prodat
Pokud se vám zdálo o tom, že vás někdo stahuje z kůže, přemýšlejte, co máte za problém v práci. Možná špatné nadřízené, kteří se vás snaží zahltit prací, počkat, až uděláte chybu a na tom pak dokázat vaší neschopnost. Dejte jim tedys úsměvem najevo, že o
vydělávati – velmi zle
vydělávati: všichni jsou zlí.

Kuželka (y)
hráti kuželky – odvážný obchod započneš
padat viděti – ztráta jmění nebo ctnosti

Kufr
naplněný – bohatství
prázdný – nedostatek

Kuchař
– zbytečné vydání
viděti ho – přijde host, kterého rádi pohostíme

Kuchařka
– hospodářství

Kuchyň
– klevety
obecní viděti – neobávej se, že ztloustneš

Kukačka
– se samolibými lidmi se setkati
viděti ji – dítě není tvé

Kukátko
jím se dívati: změnit se.

Kukuřice
– výhra

Kůl
do země zarážet – těžká práce
špičaté kůly dělati – připravovat užitečný obchod

Kulečník
viděti nebo hráti: pochybné podnikání, nestálost.

Kulhat
– pomalu dosáhneš žádaného
sám aneb viděti – není dobře, u bohatých požár
sám: vaše dobrá pověst je ohrožena.
viděti: opovržení zakusiti.

Kůlna
viděti ji – vyslov se rychle

Kůň
– nutno vzít na vědomí: u šimlů (grošovaných koní) se uvedené příznivé významy zesilují a nepříznivé se zeslabují; u vraníků se zesilují nepříznivé a zeslabují příznivé významy
– řád v duševním a většinou také v sexuálně erotickém životě
bílý – smrt, ale též čistá pravda
bílý kůň – dobré podmínky k podnikání a nová seznámení s milými a poctivými lidmi
bílý kůň špinavý a vyhublý – tvá důvěra bude zneužita závistivým přítelem nebo ženou
bílý, neosedlaný – radost a mnoho dobrého
být jím shozen – předzvěst nebezpečí
cesta k hoře během které kůň klopýtá – věští štěstí po těžkém souboji s nepřáteli a závistí
černý kůň – je symbolem nepříjemných situací a mnoha důvodů k neklidu, po takovém snu čekej krátkodobé radosti
černý kůň – lživá zpráva, lež
dát koni uzdu a postroj – započnete něco nového
divokým koněm býti pronásledován – neštěstí
hnát se na koni – tvé podnikání má chybičky, na vině je hloupost tvého přítele nebo zaměstnavatele
hřebelcovat koně – znamená zanedbání vlastních povinností kvůli trivolní zábavě
chtít vsednout na koně, ale nevyšvihnout se nahoru – jste smolaři
jet na bílém koni – znamená rozkoš nebo vlastní svatbu
jet na hnědém koni pro ženu (sám sebe vidět) – věští, že se bude kochat hmotnými věcmi
jet na hnědém koni (sebe vidět) – znamená rozmnožení majetku a uspokojení vášní
jet na hopsajícím koni – problémy v realizaci tvých tužeb
jet na koni – je znamením klidu a blahobytu
jet na neosedlaném koni – věští dosažení bohatství a blahobytu v tvrdém boji
jízda na koni přes brod řeky – je znamením brzkých šťastných událostí a radostí; je-li během takové jízdy řeka neklidná nebo temná -plánovaná zábava tě nějak zklame
jízda na neosedlaném koni ve společnosti žen — tvé touhy se budou měnit, bohatství, které získáš nebude veliké
jízda na neosedlaném koni ve společnosti mužů — pomoc dobrých lidí na cestě k úspěchu
jízda na pěkném a dobrém koni – je dobrou věštbou
když se vzpíná a vyhazuje – rušení v obchodě
klusati na kulhavém – namáhavé povolání
klusati na lekavém – povolání v prachárně nebo v jiném nebezpečném místě
klusati na něm – důstojenství
klusati na neosedlaném – čekej zlé věci
koňský handlíř, koňský trh – je zapotřebí opatrnosti
kopnutí od koně – opustí tě milovaný člověk a zdravotní problémy budou mít neblahý vliv na tvé podnikání
kovati koně – spěšná zpráva
kůň, který kouše – zažijete radost
kůň, který se vyvlékl z ohlávky – přes všechnu námahu a opatrnost nedosáhnete úspěchu
kůň táhnoucí vůz – blahobyt s menšími problémy; v lásce můžeš očekávat určité překážky
kůň vzpínající se ohlávce – značí velmi pracný úspěch
mladé dívce sen, že za ní jede její přítel na koni, věští radost z obdivu slavných a známých mužů
mrtvý – různá zklamání
na bujném ve zbroji – zbohatnutí
na něm jezditi – brzké dokončení podnikání
nasazovat koni uzdu – velké polepšení v podnikání; je to dobré znamení pro lidi všech povolání
nemocný kůň nebo má tělo pokrytě skvrnami – počítej s neúspěchem i přes to, že jsi měl vše dobře naplánováno
nepodařílo se udržet koně při nasazování uzdy — štěstí tě zklame
neporadit si s neklidným koněm – svého cíle nedosáhnete
okovávat koně – přivlastnění si pochybného majetku skončí dobře
padat z hopsajícího koně — budeš mít nebezpečného rivala a ve svém podnikání budeš mít velkou konkurenci
pěkný šlechtěný hřebec – je symbolem úspěchu a vysoké úrovně života; po takovém snu se vyvaruj nevhodné vášně
přeplavat řeku na koni – brzká realizace tvého ideálu štěstí z mládí
přikázat někomu okovat koně – je znamením, že tvůj úspěch je jistý, můžeš také očekávat vysoké postavení; ženě takový sen slibuje dobrého a věrného manžela
přítulný, chňapající po cukru nebo chlebu – slibuje věrného přítele a kamaráda
raněný kůň – znamená problémy přítele
řehtati koně slyšeti – radostná zpráva
s křídly a letěti na něm – básnický talent
sám se nacházet v překoceném voze taženém původně koněm – značí bezútěšný konec
sedět na koni na závodech – spokojenost a radost v blahobytu
sedět na splašeném koni, ale nespadnout – nějakou velmi nebezpečnou situaci šťastně přestojíte
sedlaný, klesne-li – nemoc
sedlaný, klesne-li a nevstane – tvá smrt
sen o kobyle – znamená vzájemné porozumění bez žárlivosti mezi manžely nebo snoubenci
sjíždět z hory na koni — tvé podnikání tě zklame
skákat s ním přes příkop nebo přes překážku – rázně odklidíte z cesty všechny překážky
splašený – budeš jednati s potrhlým člověkem
strakatý kůň – různá rozhodnutí ti přinesou zisk
stříhat hřívu nebo ohon – dobře nakládáš se svými penězi a nevyhýbáš se svým povinnostem
vést ho za ohlávku – do všeho podnikání bychom se měli pouštět teprve po zralé úvaze a pak věc pomalu, ale jistě vést k cíli
vidět cvičeného koně v cirkuse – budete mít mocného příznivce
vidět je kolem procházet – nezávislost a štěstí
vidět jiného člověka hnát se na koni – věští zprávy o nemoci přítele
vidět koně padnout a vůz překotit se – ztráta existence a domácího štěstí
vidět koně s obyčejným postrojem zapraženého do obyčejného vozu – příslib života plného dříny, koneckonců ale velmi úspěšného
vidět koně ve slavnostním postroji zapraženého do elegantního vozu – příslib velké vážnosti a cti
vidět kráčejícího koně – neočekávaný smutek který naruší klidnou situaci
vidět mladého koně, hříbě – příslib radostné události
vidět mrtvého koně – znamená těžkou práci
vidět někoho, jak jede na vašem vlastním koni nebo ho vede – znamená porušení věrnosti v rodině
vidět osedlaného bez jezdce – příslib vysokého vzestupu v životě
vidět padnout – hrozí vážné neštěstí
vidět splašeného – existence nebo blahobyt jsou ohroženy
vidět splašeného s vozem – existence a domácnost jsou vážně ohroženy
vidět ve stáji – značí blahobyt
vidět volně venku v ohradě nebo na pastvě – příslib nezávislosti
vidět vzpínajícího se a kopajícího – značí hrozící nebezpečí, s nímž se ale můžete vypořádat
vidět zdechlého koně – značí ztráty
vsednout na mírného a jet na něm – znamená dobrý a hladký postup
vsednout na neklidného, nezkrotného a vzpínajícího se a jet na něm – až překonáte mnoho překážek a obtíží, budete mít vyhlídky na zvlášť pěkné a trvalé úspěchy
zabít koně – svým egoismem ublížíš svým známým
závodní kůň – věští vysílení rychlým tempem života

Kuna
viděti – před zloději se chraň
zastřeliti – dobré řízení s cizími lidmi

Kupec
– zisk

Kuře
jísti – zádumčivost
viděti: urážku očekávejte.

Kvákat
slyšeti – dobrá zpráva

Kvasnice
jísti – dlouhotrvající nemoc

Květák
– čest a užitek
viděti: sláva a prospěch.

Květináč
darem obdržeti – oblíben býti
rozbít – přítele aneb přítelkyni ztratiti
s krásnými květinami – rozmnožení bohatství

Květiny
hezké viděti: mnoho radosti zažíti.
když je dostaneš od osoby druhého pohlaví – tvá náklonnost bude odměněna
když jsi jimi okrášlen – radost
máš-li kytky a voníš k nim na jaře a v létě – radosti a štěstí, na podzim a v zimě – zármutek
na klobouku míti, nebo v ruce nésti: smutná zpráva.
rozhazovati: bezstarostným býti.
sázeti: dobré dílo vykonati.
sázíš-li květiny – učiníš dobrý skutek
sbíráš a vážeš-li kytky – brzký sňatek tě očekává
sbírati a vázati: brzké spojení očekávati.
trhati – zisk
utrhnouti: své štěstí si pokaziti.
vidíš-li krásné kytky – mnoho radosti

Kvočna
– dobrý zdar
viděti: štěstí a požehnání.

Kvokání
slyšeti – oznámení sousedek

Kyčle
hezké kulaté a silné míti – šťastné potomky míti
když jsou ošklivé – nezdar

Kýchat
– dlouhé zdraví

Kyrys
viděti – důstojnost nabýti

Kyrysník
– křik, nepokoj

Kytara
na ní hráti nebo slyšeti: veselá společnost.
viděti – veselost

Kytice
viděti ji – přátelství, láska
viděti: radost, spokojenost.
z květin vázanou dostati – vyznání lásky