Snář F

Velký snář – F

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Fabrika
fabrička – práce, ale méně počestnost
vidět velkou – zdar a štěstí
viděti – výnosný obchod
viděti ji – zdar v podnikání

Facka
– náhlé překvapení
dáti ji někomu – svornost v manželství
dostati – do zlé společnosti přijíti
rozdávat viděti – náklonnost k pranicím

Fagot
hráti – dobré plíce

Fajfka
kouřiti ji – pro ženu chlípnost, pro muže šťastné manželství

Fakir
– zhubneš, ale budeš zdráv

Faldy
natřásati – nenadálá lítost

Fara
– bezstarostná budoucnost
– blahobytný mír
viděti ji – bezstarostná budoucnost
Farář
– mrzutost, poškorpení
– zlé znamení, zvláště u nemocných, mrzutost
na kazatelně – úspěch
u oltáře – prospěch
viděti faráře s kuchařkou – velká radost

Faust
Fausta s Mefistem čertem – svedení a zlý konec

Fazole
– klíčiti viděti: dosáhnouti cíle.
– pěkně vzrostlé a kvetoucí viděti: splnění přání.
– spáliti: mnoho nepříjemností.
– viděti a jísti: předzvěst hádky.
– z lusků vyjímati: starost o budoucnost.
fazole aneb ledvinový hrách jísti vařené – dlouhotrvající rozepře
fazole když pěkně rostou a kvetou – budeš mít starost o vlastní budoucnost
fazole klíčit viděti – dosáhneš svého cíle
jísti – budeš bujný k ženám
jísti – nemoc, také špatná pověst
jsou-li fazole syrové – důležitá věc
sázeti – nové zaměstnání
zalévati či sázeti – tvé přání bude vyplněno

Fenykl
prodávati – chceš lidem škoditi, ale nejvíce uškodíš sobě

Fermež
natírati – nebezpečí a úraz

Fez
fez turecký – mnoho milenek nebo milenců

Fiakr
jím jezditi – nedorozumění

Fiala
– štěstí

Fialka
– blažená známost
ji trhati – dozvíš se pravdu o tom, co tě znepokojuje
na jaře kvésti – štěstí
na věneček – necudná osoba tě sleduje
s nimi se okrášliti – skromnost
trhati – šťastné manželství
viděti na jaře – štěstí, avšak viděti v jiném ročním období znamená neštěstí
zdobiti se jimi – buď rozumný při jednání

Fidlovačka
– známost k manželství

Fík
darem obdržeti – přátelské zacházení
fíkový strom, listy z něho trhati – zahanben býti
jísti – k lepším poměrům se vzmoci
nezralý jísti – prohraný soud
sušené – zmenšení jmění
zralý a sladký jísti – zámožnost

Film
– Nebuď příliš pišný, ztratíš co máš rád
– Produkovat film: Dobře postoupíte
– Vidět: Přináší dlouhou chvíli
kterému budete mít v budoucnu za co děkovat

Filmový ateliér
– pobývat v něm:ohlašuje neklidné dny
– pracovat v něm: Změna zaměstnání

Flašinet
– nouze
na něj hráti – pro ženu dobrodružství, pro muže osidla
na ulici viděti a slyšeti jej hráti – nouze

Flaška
rozbíti ji – pohádání
s pivem – domácí společnost
s vínem – veselá společnost

Flamendr
– chybná cesta
flámovati se viděti – veselí v domě

Flétna
na ni hrát – hádka a ztráta
pískati na ni – chraň se podvodu

Fonograf
hrající – povídavá bába až do omrzení

Forman
formana aneb vozku viděti – rozepře, hněv
viděti ho – zdlouhavá cesta před tebou

Fotbalista
viděti ho – tělesný úraz je možný.

Fotograf
viděti ho při práci – brzký sňatek

Frak
černý – pozvání nebo schůzka

František

jej páliti – čerta ďáblem vyháněti
viděti, vidět zapáliti – lichocení
voňavé zapáliti – na pochlebníka se snížiti

Fůra
citrónů – epidemie
plná – blahobyt
plná bab – státní bankrot
plná páterů – katastrofa
prasat – velká výhra nebo dědictví
prázdná – nedostatek
převržená – neštěstí na cestě
sena – štěstí
slámy – neštěstí
velkou viděti – obohacení
vysoko naložená – obohatíš se