Snář CH

Velký snář – CH

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Chalupa
– značí osamění
do chalupy se skrýti – útočiště hledati
v chalupě se zdržovati – těžká práce
viděti – trpělivost v trápení

Chasník
chasníka viděti – spoléhej na sebe

Chatrč
dřevěnou chatrč viděti – šetři pro své stáří

Chladno
cítiti – předejdi rychle vážné nemoci domácími prostředky

Chlapec
házet viděti – brzká zpráva
hrát si viděti – rozluštění pochybnosti
rvát se viděti – hašteřivost
skákat viděti – odejmutí dobrých příjmů
těhotné ženě když se zdá, že má chlapce – ve všem štěstí
viděti – starost

Chléb
bílý viděti – pouze sňatkem dojdeš bohatství
bochník chleba – věř v dobro modlitby
bochník chleba malý viděti – značí drahotu
bochník chleba nésti – vykonej účinně dobro
černý – nesnáze, též chudá veselka
čerstvý – štěstí
hezký viděti: ke slávě a bohatství spěti.
jísti – majetek ve zlatě
jísti dobrý: věrné přátele míti a výhra.
jísti horký – mučivá nemoc
jísti s mlékem – náhlý, nečekaný výdělek
jísti teplý – nemoc
jísti tvrdý – čeká tě tuhá služba u skoupého panstva
když je černý – chudobným zisk, bohatým škodu
míti dobře vypečený – vážnost
okoralý jísti – dobré časy a nové zaměstnání
péci – cokoliv započneš, podaří se ti
péci: zdařilé podnikání.
plesnivý – zlé nepřátele
připravovati viděti: ke slávě a bohatství spěti.
sázeti do pece k pečení – výhra na los
spálený – lehkomyslnost
spálený viděti: lehkomyslnost.
svatojánský – hrubá slova
teplý jísti: onemocnět.
zadělávat viděti – užitek
zahoditi – zahazuješ v něčem své štěstí
zkažený viděti – nestálé štěstí
zkažený viděti: kolísavé štěstí.

Chlév
kravský, v něm spáti – brzké zdraví
plný – vše se podaří
prázdný – marná tvá námaha
s krásným dobytkem viděti – zámožnost
svinský ( vepřín ) – slabost
v něm býti – služebnost

Chlup
jimi být zarostrlý na celém těle – veliký zisk, dědictví, výhra
s těla spadlé – zbavení se nemoci, přetvoření mysli
s těla spadlé do masti – zchudnutí bohatému, zisk chudému
s těla spadlé do masti, když se to zdá ženě – bude míti kouzlo lásky
trhá je jiný tobě – zloděj v domácnosti
trhati je – špatná správa majetku
v jídle, na jazyku – žaludeční neduh
více jich hladiti – ošemetnost hříchu
za více jich tahati – drzé obtěžování

Chmel
česati – náhlé peníze, které ale propiješ
podnik bude velký zisk přinášeti.

Chmelař
viděti – hořká zpráva

Chmelnice
viděti – bližší styk s mužem pivovarským či s výčepníkem

Chobot
sloní míti – choroba nosní nebo žaludeční

Chodba
šerá – trudný stav mysli, též hrob
s nečistotou – cesta a peníze
s velkými okny – máš dar poznávati lidské povahy
světlá – radostná nálada, též děcko do rodiny

Chodidlo
drbati – dlouhá cesta

Choditi
a zase přijíti nazpátek – ztráta
na dřevěných nohách – přejinačení ve své službě
rychle – tvá záležitost jest spěšná

Chodník
široký – dobře pochodíš
úzký – překážky

Chochol
bílý na hlavě – smrt svobodného muže nebo dívky
černý na hlavě – smrt ženatého muže nebo paní, též vdovce a vdovy
na hlavě – důstojenství, též málo v hlavě, mnoho v hlavě
nositi na hlavě – nepokoj

Chocholouš
– dobré přátelství ke strážcům pořádku

Chomout
– jho manželské, svobodnému těžkou práci, ženatému hořké povinnosti rodinné

Chrám
stavěti – muž zbohatlý jedině svatbou
stavěti žena – ovdovění
stavěti panna – svatba

Chrapot
míti – nějaká schůze

Chrást
jísti – sklon k vegetariánství
viděti – bude zle

Chrastit
slyšeti – čekej jen drobně peníze

Chrochtání
slyšeti – čekej něco nestoudného během dne

Chromý
býti – pozdě bycha honiti
býti aneb chromého viděti – bída

Chroust
– muž nemrava nebo žena v blízkosti
chytati – protivenství předejíti
šlapati po nich – nečistotu myšlenek zaháněti
létat viděti – ztráta paměti
množství jich – masérský salón

Chrpa
– důvěra k okolí anebo k osobě, kterou jsme právě poznali

Chrt
– telegram, rychlá zpráva
viděti – novina

Chřest
– jím jedinečně zčistíš své ledviny
jísti – stálé zdraví míti
řezati – veselé dny zažíti

Chřestýš
viděti – rozepře

Chřipka
míti – nenastudíš se tak brzy

Chudobinec
obecní chudobinec – smutné stáří

Chudobka
– radosti, které peníze nám nedají
trhati – venkovské vyražení

Chudobný
býti – všem dobře
chudobný lid ( mnoho ) viděti – neštěstí

Chůze
choditi zpět – nerozumíš dobře sám sobě ani okolí
pevnou, jistou chůzí: dbáti na opatrnost při práci.
pomalá – vykonáš cosi z rozvahou a jistě

Chvála
– dobrý přítel
slyšeti – dobrá služba

Chvojí
zelené viděti – všem dobře

Chvojka
– neplodnost
odvar z ní píti – starosti vyženeš

Chýše
– skromné živobytíčko

Chytat
někoho – úklady