Snář C

Velký snář – C

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Car
viděti ho – zaniklé věci

Cáry
míti na sobě – přijdeš do špatných poměrů, bída

Cavyky
milostné dělati – úraz

Cediti
– špatné finance

Cedr
– v rozumnosti je dobro a pravda
listy trhati – uštknutí hadem nebo včelou
viděti strom – povýšení

Cedule
dělati – cesta
lepiti ji – změníš svůj stav
vidět ji viseti – změna v rodině
viděti – značná překvapující novinka

Cela
celu vězeňskou v domě stavěti – těžkosti s hašteřivou manželkou

Celer
hořký jísti – buď opatrný, jinak ti hrozí smrt
jísti a chutná-li – přijdeš k majetku a pomůže ti cizí člověk
jísti a nechutná-li ti – značí pravý opak
kopati ho nebo sázeti – změníš povolání
nezralý jísti – znamená krátkou radost a zármutek zároveň
Celovati
čerta – pěkné nadělení
žhavé železo – úraz
kata – budeš obdarován od cizího člověka
milenku – smíření se s nepřítelem, též starost
studený kámen – pohřeb
svého přítele – hojný užitek

Cement
rozsypati – hádky
vidět ležeti – nesnáze s úřady

Centimetr
– drobná práce
jím měřiti – malichernosti

Centýř
nositi – potlačení

Cep
– vzbouření někoho, mrzutosti, též vdáti se za zlobivého
sny o cepu – dosáhneš užitku namáhavou prací

Cesta
bludná cesta – od zlého člověka budeš pronásledován
jeti jí koňmi – trvalé štěstí
kamenitá – bědný život
konati cestu – mrzutostem ujíti
kráčet po blátivé cestě – zármutek a pomluvy
křížová cesta – nemáš pevné odhodlání
na pěkné se procházeti – štěstí a radost
plná jam – číhá na tebe nebezpečí
úzká – starost, zármutek
v zelení – dobré naděje do budoucna
vidíš-li cestáře cestu zametati – z nouze ti pomůže dobrý přítel
zahrazená z obou stran – vzdej se svého úmyslu

Cestovati
– důležité podnikání
– mnoho přemýšlení
ozbrojený s kordem – do stavu manželského vstoupiti
pěšky – odložení důležitých věcí
s mečem – návštěva veselky
se společností – dostaneš se do cizích řečí
ve společnosti – bude se o tobě mluviti
ve vlaku nebo ve voze – změna
ve voze – stálé štěstí

Cibule
– slzy
hromada, kopec – židovská návštěva
jísti – do zármutku upadnouti
jísti ji – potká tě nehoda, ponížení nebo nemoc v rodině
pečivo cibulové jísti – lékaře nepotřebovati
vařiti – chudoba
viděti – hádka nebo odkrytí nějakého tajemství

Ciferník
– čas běží a mění vše i tebe

Cifry
psáti – zbohatneš
vymazávati – dluhy

Cihla
cihlovou chatrč viděti – námaha a práce
dělat aneb pálit viděti – nepříjemné vydání
dobře vypálená – peníze
ji dělat či voziti – svou pílí dosáhneš velkého majetku
ji najíti – dostaneš se nevědomky k menšímu majetku
nevypálené cihly – dej pozor, abys nepropásl užitek
špatně pálená a nerovná – čekají tě nepořádky
viděti cihelnu – hojný majetek získáš prací
viděti cihláře při práci – příjemná návštěva

Cíchy
aneb povlečení na peřiny koupiti – brzké oženění
čisté – dobré znamení
nečisté – zlé znamení

Cikán
Cikán s houslemi – zrádné sliby ti kdosi našeptává
cikánka a od nich si nechat hádati – zmařené naděje
jej viděti a mluviti s ním – nestálé poměry, neb ohlašuje stěhování
s basou – pitka
s cikánkou viděti – ztráta majetku, utrpení a nepředvídatelná žalost
slyšeti na cimbál hráti – svatba či zasnoubení v domě

Cikáně
viděti cikáně – náhlá ztráta nepozorovaná

Cikánka
hádající z ruky – čeká tě velká příhoda
kouřící – pozor na oheň
objímaji ji – velká škoda
tančící – podnik se nezdaří
usmívající se – nepředvídaná žalost v kruhu rodinném

Cín
– zisk a obchod
cínové náčiní – založíš domácnost
s ním pracovati – budeš potěšen
viděti – nemoc

Cink
na oku míti – špatné vyhlídky

Cinkání
slyšeti – veselý večer

Císař
a krále viděti – mnoho štěstí míti
s ním mluviti – vážnost míti
viděti ho a mluviti s ním – zisk
viděti řády zdobeného – soudní spory

Cisterna
viděti ji – nebezpečenství a záhuba

Citera
děvče hrát viděti – budeš milován
hráti na ní – býti příjemný
na ni hráti – příjemnost

Citróny
– cizina
– vytlačený býti
jich mnoho viděti – usadíš se v cizí zemi a dobře se ti povede
jísti aneb viděti – spokojenost, dobře se ti povede
jísti neb vymačkané – spory a soudy přináší
kvésti viděti – v cizí zemi ustanoven býti

Cizoložství
– nepokoje v manželství
pokušení odolati: vítězství nad nepřítelem.
prováděné za dne – dbej, aby chvatem nebylo podlomeno tvé zdraví
spáchati: znamená velkou hádku.

Clo
platiti – nemilé vydání
platiti – nenadálé vydání

Cop
– značí zahlouplou povahu, též zápletky, soudy a vyšetřování
míti – straníš se novot
sobě plésti – manželům dobře, jiným zle
ustřihne ti někdo – ostuda
viděti neb nositi – milovati staré věci

Cucati
cíp duchny či jiný předmět – dbej, aby tě chlípnost nezavedla

Cukr
– sladký pokrytec nablízku
cukernatění – šťastná zvěst
darem obdržeti – lichocením trápen býti
jísti – mlsným býti
jísti – sladká láska
míti neb v bednách viděti – tvého přátelství chce úlisností dosíci pokrytec
sekati – lásky konec
tlouci – lásku k svému řemeslu míti nebo opovrženě se s tebou zachází

Cukrárna
– pozvání
v ní býti – nemoc žaludku
viděti – dlouhou chvíli míti

Cukrář
– kuplíř nablízku

Cukrátka
jísti – lichá zábava aneb čtení
kupovati – peníze promarniti

Cukroví
jísti – tvé přání se časem vyplní
v cukrárně kupovati – dojde tě milé pozvání

Cukrovinky
jísti – dobré poměry

Cvičení
hromadná viděti – sváry

Cvoček
do boty zatloukati – mrzutá cesta
v noze – nevěrnost

Cvrček
– nevděčné noviny
cvrčků mnoho viděti – zlé klepy a sváry v rodině, v domě
slyšeti – štěstí
slyšeti cvrkati – neduh nebo zhoršení nemoci
štípne-li – utrpíš škodu

Cyklista
– expres dopis, rychlá zpráva

Cylindr
na hlavě – slavnost, pro vojenskou osobu důchod

Cypřiš
– starost, nemoc, smrt