Snář A

Velký snář – A

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Abatyši
milovati se s ní: svoji dobročinnost bereš na velkou váhu
v klášteře: přísný pořádek při malé stravě
viděti – hrdost, změna, štěstí
viděti ji : znamená v domě, v obchodě atd. velkou změnu
viděti: pozor na pýchu a lest.

Abeceda
tvé nároky a touhy se splní.

Abel
Kainem ho zabíti viděti: tvá modlitba či prosba zůstane nevyslyšena

Abrahámoviny
slaviti: naděje na povýšení či řád

Adam
Adamovo jablko jísti Evou podané: svedení ke hříchu či tělesný neduh
pod stromem bez Evy: staromládenectví
pod stromem s Evou: manželství

Adresář
hledati v něm: známost

Advokát
Advokátní kancelář viděti: starosti, mrzutosti, opletačky
máš-li s ním co činiti – starost a nouze
mluviti s ním: těžká starost, velké trápení

Aeroplán
– čeká tě úspěch a odvaha k činu
viděti – spoléháš příliš na ochranu

Agent
– varuj se, neboť bys mohl utrpět ztrátu!

Achát
šperk – hloupost
viděti: nemoc a smrt

Akademik
býti jím: bohatství, ale i smysl pro noční život.
viděti ho: někdo si od tebe vypůjčí

Akát
kvetoucí – čeká tě bohatství a zdraví
viděti ho bez květu: neštěstí

Akcie
koupiti – ztráta peněz
kupovati – zaznamenáš společenský vzestup

Aksamit
hladiti – věští milence či milenku
na sobě: získáš úřad či lepší služební místo
viděti aksamitové šaty – cti dosáhneš

Akta
– na čas se vzdálíš ze svého pracoviště

Akvárium
– Stane se ti něco nepříjemného.
viděti: při zkouškách budeš plavati, očekávají tě hádky a nepřátelství, upadneš do bídy a žalu

Alabastr
alabastrovou nádobu rozbíti: zánik panenství či manželské poctivosti
viděti: štěstí cudnosti

Alej
stinná – dostaneš příjemné sousedy

Alkohol
– Odolej pokušení být nevěrný.
Pravděpodobně se potřebujete více uvolnit. Možná jste přepracovaní a relaxace by vám prospěla. Možná však také příliš pijete.

Almara
kupovati ji: svatba v příbuzenstvu
plná: dobré bytí
prázdná: chudoba
se šatstvem: obdržíš dar
viděti nebo ji posouvati – různice s manželkou

Almužna
bráti ji: znamená tvé ponížení nebo nouzi
dávati ji: budeš pomluven, očekávají tě nepříjemné věci
přijímati: dobré příjmy.
rozdávati almužnu – výhra
rozdávati: prospěch z podnikání.

Aloe
:dlouhý a hezký pobyt na tomto světě.
kvetoucí – Dočkáš se dlouhého života.
strom, viděti – starou známost obnoviti
viděti: starou známost obnoviti.

Altánek
– schůzka z lásky

Amazonka
viděti – dostaneš za manželku ženu, která je vládychtivá
viděti ji: žena nabije mužovi

Amerika
– Předsevzetí se ti podaří.

Ametyst
vidíš-li jej na prstenu – znamená dotírače

Amor
– Čekej trápení s láskou
– velká láska, láska na prvý pohled.

Amputace
některého údu: očekává tě zranění nebo někoho z rodiny

Ananas
– Budeš pozván na hostinu
jísti: pozvání na návštěvu.

Anděl
– V příštích dnech budeš šťastný.
býti andělem nemocným – smrt
býti andělem zdravým – čest
býti jím: čest a povýšení ve společnosti
býti jím: znamená velkou poctu, smrtelnou nemoc.
mluvicí – Dosáhneš po čem toužíš.
mluvit slyšeti – zlé znamení
mluviti s ním: dobré znamení pro příští život
s chlebem: nebeské dobro
s kalichem: utrpení
s knihou: čti Písmo svaté
s ochranným pásem: budeš chráněn
spatřiti – dobré zprávy
státi se jím – Dosáhneš vysokého postavení a úcty.
v růžovém světle: velká láska
ve velikém světle: i tobě světlo
viděti ho v modrém světle: velká pravda
viděti: velkéštěstí, potvrzení všech nadějí a přání, vítané zprávy.

Angličan
viděti – nezkrotitelné věřitele aneb falešné přátele míti
viděti, nebo s ním mluviti: falešné přátele ašpatné věřitele míti.
:znamená samostatnost i povaha dobyvačná.

Angrešt
žlutý trhati a jísti: neduh
zelený viděti: žaludeční nemoc, nepřátelství
zralý: peníze

Anténa
montovati ji: křik v domě

Antoušek
viděti ho: dávej si pozor na jazyk

Anýz
jísti – dlouhý život
jísti: dočkáš se vysokého stáří
síti nebo pěstovati: soudní spory

Apatyka
– pozdě bycha honit

Apatykář (Lékárník)
– nemíchej vše dohromady
(lékárníka) viděti – nemoc

Apoštol
– šťastný život
viděti apoštoly – radostná zpráva
viděti: zpráva.

April
pošle-li tebe kdo aprilem – čest

Arab
– Tajemství, které tě již dlouho zaměstnává, se rozluští.
– znamená míti nablízku muže, který miluje mnoho žen

Arcibiskup
– Smiř se a odpusť svým nepřátelům
žehnající: tebe doprovází síla.
viděti ho: rychlá smrt.

Arest
– potěšení ze samoty

Arch (papíru)
čistý: smutek
papíru černého: smrt známěho či známé
pomačkaný: zlý průjem
popsaný: veliký úkol

Archa
– dostaneš čestné postavení
Archa Noemova: povodeň, množství lží, ale vše překonáš
viděti ji: mrzutost přijde.

Archív
– v místě je klepna, která kde co ví.

Armáda
– návštěva chudých příbuzných
– tvá naděje bude zmařena
dodávati jí: bohatství
jednotlivé vojáky když vidíš – těžká práce
když armády nepřátelsky proti sobě stojí – štěstí i smutek
na pochodu: buď opatrný, zvýšení daní
na útěku: ztracené peníze ve spekulaci
pochodovati viděti: pohroma, neštěstí.
utábořená: země bude vyjedená od různých živlů
v boji viděti: neštěstí a smutek.
v kouři: možnost války
v zákopech: nemoc
válčící: úspěch a bohatství

Arnika
s ní se mazati: úraz

Artista (é)
Měj se před přáteli na pozoru! Dovedou své úmysly dobře zastřít.

Artyčoky
jísti: máš churavé nervy
viděti a je jísti: tajně trpěti, nastávající rozluka.

Astra (y)
– pohřeb v rodině
kvetoucí – Tvoje vážnost se zvětší a bude zářit.
sázeti – I nejmenší pole nese úrodu, je-li dobře pěstěno.
zvadlé – Tvé naděje se maří.

Astrolog
viděti ho: opatři si horoskop, též porada

Atentát (y)
– Nepromeškej své štěstí.

Atlas
– Nečekaně změníš místo.

Audience
držeti s bábou: zlé klepy
držeti s čertem: pozor na podvodné úmysly
míti u císaře neb krále – štěstí a zisk
na hradě: rodinná událost
s kominíkem míti: veliké štěstí
sám udíleti: povýšení
u vznešené osoby: stěstí a výhra.

Auto (Automobil)
autonehoda – finanční ztráta
hledat – neúspěšný obchod, pro mladou ženu je tento sen znamením zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování
hledat automobil – neúspěšný obchod
hledat automobli (pro mladou ženu) – je tento sen znamením zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování
jedoucí – neštěstí jisté
jet velmi rychle autem – je znamením problémů nebo špatné zprávy
jet velmi rychle autem – znamení problémů nebo špatných zpráv
jeti v něm – Neúspěch tě Čeká. (18)
kolona jedoucích aut – náhlá cesta za obchodem
kolona jedoucích aut – znamená náhlou cestu za obchodem
kupovat – první krok nového počínání, které bude úspšné
mít – komplikace při uskutečňování snů
mít auto – symbolizuje komplikace při uskutečňování snů
odjeti: znamená stěhování
porouchaný – věští zapojeni se do nejistého obchodu
porucha – cesta bude marná
překážka – příznivý obrat tvého života ti přináší štěstí. (3)
říditi – Najdeš svou cestu, aniž ji hledáš. (8)
s jeho pomocí se dostávat kupředu, a pokud sami řídíme – máme vlastní záležitosti pevně v rukou
s výfukem: nadýmání a bolení břicha
sám je řídit – hledání nových možností jak se přiblížit svému životnímu cíli
seděti v něm: čekej pozvání
sraziti se: potká tě zamilování na cestě
stojící: mlčky na tebe čeká neštěstí,
utíkat před ním – je varováním před konkurenty
utíkat před ním – varování před konkurenty
vézt se v něm – lepší poměry
vidět – někdo ti velmi závidí tvé společenské postavení
vidět – znamená, že ti někdo velmi závidí tvé společenské postavení
vidět je hořet – dobrý význam pokud jsou vidět jen plameny, černý kouř má špatný význam
vidět srážku – v jisté záležitosti bude silná konkurence
viděti – Zažiješ něco nového. (2)
vyhrát automobilový závod – předhonit své konkurenty nebo rivaly
vystupovat z něho – vaše vážnost utrpí

Autobus
– řiď se moudrostí a budeš těžit.
být řidičem – je předpovědí dostatku a nečekaného štěstí v lásce
jet jím – znamená výstrahu před konflikty a nedorozuměním s přáteli, také před nerozvážnými sliby
plný cestujících – předpovídá spokojenost v obchodech
vidět prázdný – značí brzké uznáni a čest

Autogram
Někdo z blízkého okolí zemře.

Automat
– znamená nečekanou návštěvu nemilé osoby nebo domácí spory
automat (bufet) – Špatně jsi uložil peníze a pozdě to poznáváš.
hudební hrací: zažiješ rámus se ženou, tchyní nebo jinou osobou
na cukrovinky: málo sladkosti v lásce za hodně peněz
na peníze: v domácnosti je tichý zloděj
viděti: výhoda v obchodech.