Sí jako Sibyla

SÍ JAKO SIBYLA 

Sophianne 

 

Máte rádi příběhy? Nabízíme vám jeden, poněkud delší, v podobě románu na pokračování. Žánrově spadá do magického realismu a chceme-li ho přiblížit něčemu, co znáte, tak nejblíže je snad seriál Čarodějky (Charmed). Předpokládaný rozsah by v tištěné podobě byl okolo 300 stran a pokusíme se vám sem dávat každý týden alespoň jeden díl. V knižní podobě by u něj mohla být tato anotace:

Příběh dvou světů, v jednom důvěrně poznáme ten náš, ve kterém žijeme, chodíme do banky, do kavárny či randíme. Druhý poznáváme postupně a ani ten nám není tak úplně cizí, je to snový svět, s draky, vládnoucími dynastiemi s různými rasovými rozmíškami, svět kouzel a magie. Na pokraji těchto dvou světů žije mladá žena a pochopitelně o tom zpočátku nemá ani tušení. Odmalička ji trápí vize a v těch vizích se jí ukazuje budoucnost. Má navíc další dar, do toho druhého světa nejen vidí, může ho i ovlivnit, zahrát si na jakéhosi boha a stvořit bytost, již tam vyšle s určitými cíli. Jenže co jako plán vypadá jednoduše, ve skutečnosti může nabrat zcela jiný směr.

Přejeme příjemnou zábavu.

Níže Sibyla po kapitolách.