Custom Search

 

Velký snář - U

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Ubohý
býti: den plný starostí.

Ubrousek
- dobrá hostina, kterou si nezasloužíš

Ubrus
- dobře míněná hostina

Úcta
jiným prokazovati: ponížení, pokoření.
přijímati: příznivé přijetí.

Účet
- nesnáze

Udatnost
u ženy - síla

Údolí
- slzy
zelené - radost

Uhlí
Na žhavém uhlí seděti - neurčité sezónní zaměstnání

Uhlíř
- nepřízeň

Úhoř
- budeš jednati s advokátem
mrtvého viděti: zármutek a mrzutost.
staženého viděti: z vězení se osvoboditi, vysvobození z nesnází.
z vody tahati: znamená konec nemoci, uzdravení.

Ucho
jedno viděti - zvědavá sousedka
krásné a větší - dobré zvěsti
má-li žena zakryté - cizoložství
menší než máme - příbuzenstvo upadne do dluhů
na ně slyšeti - hřích
podrápané - velká škoda ze strany příbuzného
prašivé - škoda od příbuzného
uřezané - tvému majetku je odzvoněno
velké míti - velmi tě potěší přátelé, zvláště ženy
zakryté - lež

Ulice
slepá - tvůj záměr ztroskotá

Umrlec
choditi s umrlým - jistě přijdou lepší časy

Umyvadlo
mosazné nebo měděné viděti: věrnost.
v něm se mýti: splacení viny.

Únos
neočekávaná rychlá svatba.

Urazit
se :přízeň a blahovůle.

Úroda
dovézti domů: dědictví.

Úřad
čestné úřady přijímati - pomluvy
čestné úřady rozdávati - dojde tě dobrá zvěst
obdržeti nebo zastávati: ztrátu utrpěti.

Ústa
škaredých barev - křivé nařčení
krásné barvy - spokojenost a vzorné manželství
křivá - křivopřísežnictví
odplivující - odpor
otevřená - žvatlavost
strupatá - zlé příhody v domě a hádky
zavřená s masitými rty - smyslnost
zavřená s tenkými rty - krutost

Ústřice
- vždy bída
jísti - možná smrt
viděti nebo jísti: úspěch v podnikání, sťastné těhotenství.

Uvězněný
býti: ztráta štěstí.