Custom Search

 

Velký snář - T-Ť

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Tabák
šňupati - zostření vtipu

Tabatěrka
- sousedské povídání

Tabule
na ni křídou psáti - bude málo potravin
viděti ji - mobilizace

Tabulka
Břidlicová tabulka - nevěř paměti, poznávej vše
nalézti břidlicovou tabulka - necudné myšlenky

Taktovka
mávati s ní - budeš mnohým vládnout

Talíř
viděti - je pro tebe kdesi přichystána dobrá služba

Tančírna
v ní se nacházeti - potupa 3

Tančit
- máš mrštnou povahu, která se dovede přizpůsobit všem změnám života.
- tanec jednotlivce se vztahuje k problému vlastního vnitřního protihráče; tanec s partnerem nebo partnerkou chápeme čistě sexuálně
doma - vážná známost
lehko a hezky - dobrý zdar
neobratně - zdar po namáhané práci
sám tančit - při volbě mezi dvěma lidmi zvolíte špatně
vidět - budete postaveni před volbu mezi dvěma lidmi

Tanec
na provaze - zvěstuje riskantní předsevzetí
s pohledným partnerem - značí neopodstatněnou žárlivost ze strany partnera
sám tančit - předpovídá radost a Štěstí
učit jiné tančit - věští brzkou romanci
upadnout během něj - zvěstuje nemoc či zranění
vidět tančící - značí tvou potřebu odpočinku a klidu

Taneční mistr
- zábavy
nebo placený tanečník - máte dobré manýry

Tanečník (tanečnice)
- příjemná známost
z povolání - pro ženu ztráta peněz

Tango
tančit nebo vidět druhé tančit - uděláte hloupost, nemusíte jí ale litovat

Těhotenství
vidět sebe těhotnou pro pannu - jde o výstrahu před jejím milým, jenž chová nečisté úmysly
vidět sebe těhotnou pro vdanou ženu - znamená možnost porodit dvojčata
vidět těhotnou - je signálem budoucího štěstí
vysmívat se těhotné - zvěstuje velký smutek a starosti v rodině

Těhotná
- žena očekává od života něco nového, když se vesnu vidí jako těhotná, muž přenáší své vlastní nové plány na jiný objekt
být - přání se splní
žena - uděláš velkolepý vynález, který ti vynese slávu a zisk
vidět druhé - příslib hmotného štěstí
viděti ji - změna povolání

Tekutina
cmrndati tekutinu - budeš mít močové těžkosti

Tele
viděti: nerozumné kousky vyváděti.
zápasiti viděti: z nemoci se uzdraviti.
zlaté tele, klaněti se mu - chamtivost

Tělo
černé míti - veřejná neúcta
Čistiti si - zdraví a spokojenost
churavé - ztráta majetku
slabě tlustý člověk - větší schopnost do podnikání
úplně nahé - buď nevinnost nebo také hanba
vlastní viděti tlusté - zvětšení majetku
zbodané nebo pihovaté - zbohatneš ve zlatě podle počtu pih

Temno (Temnota)
- brzy zjistíš kde je východisko
v ní se nacházeti: v nouzi se octnouti.
z ní na světlo vyjíti: vysvobození z velkého nebezpečí.

Těsnost
cítiti - chvíle úzkosti

Tetřev
- slepota v lásce

Tchoř
viděti: ošklivá nemoc.

Tchyně
- pošmourné počasí

Ticho
- hádka

Tlumok
zavazovat: nastávající cesta.

Tlustý
býti: nečekané bohatství.
tlusté děti míti: znamená dobrý rok.

Tma
- duševní stav, který může být změněn jen nezúčastněnou osobou; člověk se cítí vydán všanc a měl by nalézt pomoc
- nejistota, zrada a úklady
být v temnotě - nutně potřebujete radu jiných
být ve tmě a nemoci najít cestu - je předpovědí dočasného zhoršení životních podmínek
být ve tmě s mnoha lidmi - ohlašuje protistátní spiknutí
být ve tmě v podzemní kobce, sklepení - můžete očekávat útok na vaši osobu
ustupující tma a objevující se světlo - předpovídají šťastný obrat a celkové zlepšení situace
zdlouhavá nemoc
ztratit se v ní - je znamením těžkých životních situací, které se tě dotknou

Topas
- podzim života

Topit
někoho viděti: vítězství nad nepřítelem.
se: blahobyt,štěstí.

Topol
- cesta bez přítěže

Továrna
míti nebo viděti: dobré obchody.

Trám
- záchrana v nouzi

Tráva
ležeti na ní - výlet
seděti na ní - láska
sekati ji - budoucí štěstí
viděti: mějte se na pozoru před lichvářem.

Trh
- zisk

Trn
- člověk mizerné povahy
být jím opleten - dostati se do rukou zlých lidí
choditi trním a bodnouti se do nohy - náhlá smrt
jím býti píchnut: ukončení známosti.
ovocný trh - vyhubování
počervenalý - zlé ženy

Trosky
hradu, na něšplhati: nebojácnost v každém nebezpečí.
hradu viděti: zarmoucenost, truchlivost.
hradu, z nich spadnouti:škodu utrpět.

Trpaslík
sádrového viděti: nešťastný úmysl.

Třapec
- nebezpečí z lásky

Třešně
černé - nevítaná návštěva
kyselé - lehká nemoc
sladké - dobrá budoucnost

Třináctka
- pro někoho neštěstí, pro jiné štěstí

Třtina
- velký majetek
jež se rozhojnila na louce - rozhojní se i majetek
míti jí mnoho - radost a majetek

Tuk
jísti: nemoc.
vařiti: ztráta, prohra.

Tužka
viděti: dobré zprávy.

Tvář
bez nosu: smrt.
bledá: nemoc nebo úmrtí.
hezkou v zrcadle viděti: splněné přání.
mýti:žal.
ošklivou míti: hodně starostí.
ošklivou ve vodě viděti: nepřátelství.
pěknou míti: dobrý průběh předsevzetí.
pěknou potkati: hodně radosti.
pěknou ve vodě viděti: dlouhýživot.
tváře hubené: truchlivost, lítost.
tváře tlusté,červené: dobré vyhlídky.
zakrývat:špatné zprávy.

Tygr
krmiti - budeš podporovati zlé vášně
viděti - zlé vášně

Tykve
jádra dávati jiným jísti - budeš podváděn
jádra z ní jísti - budeš podvádět
míti ve svém domě - připojíš sek vlivnému člověku a zbohatneš
zelí z nich jísti - je-li někdo nemocen, bude zdráv
zralé nebo nezralé viděti - práce bez výdělku