Custom Search

 

Velký snář - R

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Rabín
- tvá moudrost přinese mrzutost

Rada
správní - sobě smetanu, ostatním sbírané mléko

Radost
pociťovati: pozor na pošetilost.

Rak
- zpátečnický člověk, nenapravitelný
vařený - obecní zisky

Raketa
ohňostroje - lidská sláva, polní tráva

Rakev
viděti - smrt lásky

Ramena
pokrčit: nejistota v úmyslech.
ramenatý býti - přízeň žen

Rampouch
na střeše viseti viděti: oboustranné zvětšení lásky.

Rána
nevyléčená - nepřízeň
slyšeti ji - nový dům se zřítí
v levé dlani - ochromené myšlení, mrtvice
v pravé dlani - ochromené jednání


Rašple
- zasnoubení

Ratolest
- mír, přátelství

Regál
viděti: oklamán býti.

Revolver
- nebezpečí v domě

Rez
viděti - slabé zdraví, nesprávné představy

Rodiče
nebo sourozence mrtvé viděti: pomatení, neštěstí.
s nimi se hádati: zlé znamení.
viděti, nebo s nimi mluviti: štěstí v podnikání, veselá mysl.

Rodiště
navštíviti - návrat dobrých časů

Rožeň
otáčeti: neštěstí a pronásledování.

Roháč
houfně-li letí ve váš dům - co host, to nepřítel
štípající - újma na majetku

Rohy
míti: přelstěn býti.
na hlavě - důstojenství
na hlavě, ale spadly - žalost a hanba veřejná
na hlavě má vojín - šťastně skončí válka
na hlavě násilím sražené - chudoba a smrt
na hlavě násilím sražené nepřítelem - vyvedení z pýchy

Roj
včel - chudému věští výnosný majetek

Ropucha
- věští lehkomyslného, zlého a lstivého člověka
býti jí poslintán - hanlivá pomluva

Rosa
jí se mýti - zevnější i vnitřní krása
v ní choditi - zdraví a svěžest ducha

Rosnička
- jednoduchý a dobrý člověk

Rostliny
Léčivé viděti nebo jísti: ukončení nepříjemných obchodů. Viz: Květiny;

Roura
- spojení s hloupým člověkem

Rovinu
viděti: stěstí a zábava.

Rozmarýn (a)
- svatba

Rozplynouti
se v nic - smrt

Rozsekat
něco - jednej rázně, rychle a neotálej

Roztáhnout
něco - vyzývavost

Rozvaliny
- bohatému ke stáří chudoba

Rtuť
- obchodování a okrádání ve zboží

Rty
krásné míti - silné rozmnožování majetku
ošklivých barev míti - křivopřísežné nařčení
strupaté míti - zlá příhoda v domě plném hádek

Ruce
černé - lichvářství
krvavé - zločin
křížem přes prsa - smrt
na rukou chovati - starost
obě zdvižené - velké nebezpečí
oteklé míti: nesnášenlivost.
špinavé - těžká práce
podávati - velké přátelství
s prsteny - zámožnost
s uťatým prstem - nemoc
s více než pěti prsty - náboženské hloubání
si mýti - budeš očištěn z nařknutí
si mýti: slávu získati.
silné - zbožnost
spojené s jinými - společná práce
v ohni - válka
v rukavičkách - zámožnost
Vše, co děláte rukama, může smybolizovat to, co děláte ve skutečném životě.
vložiti na hlavu - svatba nebo pohřeb
založené vzadu - budeš bez práce
zraněné nebo špinavé míti: v nevýhodě býti, opovržení museti snášeti.

Ručitel
býti: nedobrá nemoc, velké výdaje na léčení.

Ručník
viděti: vysvobození z nepříjemností.

Růže
dáti darem - obdržíš dar
plno jich v domě - velmi dobré obchody
suchá - minulá láska už jen ve vzpomínkách
trhati - přibude majetku obchodem
viděti: Může to znamenat nějaké tajemství, které se snažíte uchovat, nebo také ženskou nevinnost. Svobodní zednáři používali výraz pod růží, což znamenalo tajemství. Růže také reprezentuje duchovní sebepoznání. Viz: Květiny;

Ruka
ženy spálená - smrt manžela
chlupatou míti: velká zábava.
líbati ji - úcta, láska nebo vděčnost
malou míti: v chudobě se octnouti.
mohutná - válka
s peněženkou - pokuta, nákup či daně
s velmi krátkými prsty - lstivé spiknutí
spálená - nejvěrnější odejde
uťatá - smrtelný hřích
velkou míti: těžká práce.
zlomiti: neštěstí, smrt.
zraněnou míti: truchlivost.

Rukáv
dlouhý viděti: velká pocta.
široký míti: rozšíření známostí.
párati viděti: rozkol, rozdělení.

Rukavice
bez prstů - jemnější práce
bílé - veselka
černé - pohřeb
šedé - vycházka nebo obchod
míti: od podezření býti očistěn.
rukavice z gumy - kasaři jsou v okolí
s palcem - nádeničina
viděti, oblékati si: sláva a štěstí.

Rulík
- svůdná povětrná žena

Růst
sebe viděti, větší býti: bohatý sňatek.

Ryba (y)
darem dostati: falešnou úctou zahrnován býti.
chytati: nedbalost.
chytati rukou - prozrazené tajemství
jísti - uzdravení, tlustému zhubnutí
kluzkou viděti: nesplněné přání nebo nevěra.
leklé - nepij vodu
loviti sítěmi - zlost v radost se obrátí
malou koupiti nebo jísti: ztráty všeho druhu.
na dně - někdo je v nebezpečí utonutí
pečenou jísti: k blahobytu přijíti.
prodávati, nebo prodávati viděti: nekalá zábava.
velkou koupiti nebo míti: štěstí a úspěch.
viděti - mlč a nemluv
viděti: znamená potíže, nemoc, ztrátu.
vidíěti: je to symbol hlubokého podvědomí, tvořivosti a křesťanství. Představuje také falus.
zlatá rybka - domácí radost

Rybář
- hojně času

Rybářka
- pletichy lásky

Rybíz
bílý viděti nebo jísti: satisfakce.
černý viděti nebo jísti: nevěra.
červený viděti nebo jísti: odolnost, vytrvalost.

Rýč
- hřbitov