Custom Search

 

Velký snář - M

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Macecha
viděti ji - ubohý úděl lásky
viděti mrtvou - zlepšení poměrů
viděti s milým - nedobré manželství

Macešky
trhati - zklamání v lásce
viděti - málo lásky Viz: Květiny;

Magdalena
viděti ji na obraze lkající - budeš se káti

Magnet
- muž a žena se sblíží
pohrávati si s ním - dobrá zvěst od druhého pohlaví
věšeti na něj železo - poloviční starost

Maják
jasně svítící - neměj obav, pomoc bude
spatřiti - záchrana v starostech

Majoránka
- dobrá kuchařka

Mák
viděti - menší radost
vlčí - pro nehodu tě čeká smutek
vlčí, jak roste doma - různice a hádky
vlčí vařený jísti - neduhy a zármutek Makovice
jísti - pevné spaní

Malíček
spatřiti - do společnosti přibude pátý

Maliny
šťávu z nich píti - sladké zdraví
jísti - nakažlivá nemoc

Malíř
obrazů, moderního stylu, viděti ho - blázinec
obrazů, viděti ho - radost z umělecké práce
pokojů, viděti ho - nepořádek a velké uklízení

Malomocní
s nimi se stýkat: zažíti nepříjemnosti.
viděti: starosti, úsilí.

Malovat
sám sebe: dlouhý život.

Malta
dělati ji - počátky podnikání nebo cesty zatím jen ve fantazii

Malý
viděti se malým - kdo se ponižuje, bude povýšen

Mandle
viděti - hojná úroda

Manžel
manželem se vidí - rozvod

Manželka
manželkou se vidí - rozvod
stlouci ji - provádět právo silnějšího

Manželství
šťastné viděti - půjdete do divadla
manželskou smlouvu uzavříti: truchlivost, zarmoucenost.
nešťastné viděti - běžná příhoda vás potká
sjednati: výhra, štěstí.

Mansarda
pod ní státi: nepříjemnosti.

Mapa
studovati - čeká tě výlet, cesta

Marcipán
viděti - sladké a celkem bezvýznamné lži v domácnosti

Máry
viděti: úmrtí.

Mařinka vonná
- láska, která vede do dobrého manželství

Masařka
moucha - nemoc, ochuravění o prázdninách, na výletě Viz: Moucha;

Máselnice
viděti - nevrlá, hádavá žena

Maska
plesová - je dobré jednou v roce se vybouřiti
proti plynu - číhá na tebe úraz shora

Máslo
dělati: vnitřní klid.
jísti: roztržka a nepříjemnosti mezi příbuznými.
kupovati - příští obchody budou dobré
viděti - vyplněné přání

Maso
- měli byste být skromnější
celkem - choroba
hovězí maso jísti - spořivost
k jídlu připravené viděti, míti, jísti: k blahobytu spěti.
koňské maso jísti - plicní neduh
kupovati - výhra
maso koňské jísti - drahota
péci u ohně - potká tě škoda
pečené jísti - obávej se hanby
syrové, jiného kupovati viděti: hádka.
syrové, kupovati nebo viděti: přítelem být podpořen, k bohatství a slávě spěti.

Mast
dělati sám - musíš také někdy podmáznout
jiný dělá - potkáš prohnaného šibala

Mateřídouška
viděti ji - dobrá naděje

Matka
bíti ji - veliký čin
líbati - milá návštěva
modlící se - tvá prosba k lidem bude vyslyšena
mrtvou viděti - trvalý smutek pro rodinnou věc
plakati viděti - máš nějaký vroubek, hřích
přísně hledící - jdeš špatnou cestou
s děckem v náručí - rodinná porada, ale i ztráta a nemilé věci
státi se jí - zapíšeš se v dobrou paměť rodiny i obce
týrati - ty ani nevíš, že se tě zmocňuje zlo
viděti ji - mírné doby
vysvlečenou viděti - hanba pro celou rodinu
zabíti - zatčení a žalář
zešílenou - smrt
zpívající, radostnou viděti - vše dobré

Matrika
viděti ji - narození, svatba nebo smrt

Mazadlo
na boty - cesta

Mše
svatá - radost, potěšení, i dary

Meč
brousiti - půjdeš do války
do pochvy zastrčený - konec sporů
drží-li v rukou žena - porodí syna
nalézti a zvednouti - radost z něčeho v rodině
někomu dáti - budeš vystřídán v povolání
plamenný na obloze - přijdou vbrzku zlé doby
popravní viděti - odsouzení známého
rezavý - válka nebude
tasiti - rvačka
z pochvy vytáhnouti a pochva je zlomená - zemře manželka
z pochvy vytáhnouti zlomený - zemře syn
zabíti jím někoho - je potřebné prokázat milosrdenství
zabodnutý - vražda

Med
jí podřízená osoba - příslibem je tvá samostatnost
jísti - dosáhneš, po čem toužíš
jísti: nevolnost, blížící se zármutek.

Medvěd
- bohatý a mocný, leč bláznivý nepřítel
jak bručí - pomluva hloupého člověka
jde proti někomu - sám si učiníš nepřítele
jde proti tobě - starý přítel bez příčiny se stane tvým nepřítelem
viděti: křivdou trpěti, zlé pomluvy se dočkati. Všeobecně všechna divoká zvěř, např. Hyena, Tygr, apod, přinášejí neštěstí a svár.
zdechlý - smrt neznámého chudáka

Měšec
plný viděti: úspěšné obchody.
prázdný viděti: ztrátu utrpěti.

Mech
na střeše - chudoba, která zatíží váš rod

Měch
jím v oheň dýmat - chystej se na cestu, též do války

Měkkota
v hrsti ji držeti - budeš jednati s tvrdým člověkem

Meloun
bílý a velmi sladký - radost a veselé časy s penězi
hořký - smrt
jeho listí jísti - pomíjivý zármutek a dlouhý život
žlutý - krátká nemoc
vařený jísti - jak nabyl, tak pozbyl
zelený - radost a veselé časy

Meluzína
slyšeti ji - těžkomyslnost

Meruňky
- choroba
viděti nebo jísti: pozdní sňatek.

Měsíc
jak se rozpadl - hněv a pronásledování od vlivné osoby
jasně v domě svítící - bohatá ženitba nebo peníze z vyšších míst
jasný - přibude štěstí
jeho zatmění - zlé nepřátelství
v domě a vy si s ním jako s míčem hrajete - velké obohacení
zatměný, ale světla nabývající - oblíbenost u nadřízeného

Město
viděti - nákupy

Mezek
viděti ho - jdi pomalu a s rozvahou

Mšice
viděti - drobné boly a hlouposti tě obtěžující

Míč
nakopnout: stálé neshody.

Mikroskop
viděti - všímej si svých a ne cizích nedostatků

Mikuláš
s andělem - velká nadílka
s čertem - budeš pokárán, ale dar dostaneš
viděti ho - dar

Milého (milou)
viděti, s ní(m) se o samotě nacházeti: pokušení.

Milenec
být milencem - opatrnost ve tvém jednání
nebo milenka dostaveníčko míti - příjemné
vidět milence ženy - věští dobré přátele

Milíř uhlířský
- pomluvy

Ministrant
jím býti - svatba
viděti ho - pohřeb

Mířiti
na někoho - soudní rozepře

Mísa
plná - hubené časy
prázdná - dobré časy
stříbrná - v domácnosti převládá poctivost
zlatá - v domácnosti převládá láska

Mládě
vyhlížeti tak - brzo zestárneš

Mlátit (Mlácení)
obilí - kolik zrn, takový užitek z příštích věcí
obilí viděti: marná námaha.

Mléko
opičí mléko píti - nezhojitelná rána 25
ovčí píti - větší příjem peněz
viděti - nepokoje

Mlha
- nejisté majetkové poměry

Mluviti
chtít a nemoci - čekají tě vzrušující okamžiky
k někomu ve spaní - šťastné manželství
s bábou - vynadání
s cukrářem - svatba
s čertem - peníze
s dítětem - starost
s ženou - domácnost
s hadem - zrada
s hovadem - ponížení
s knězem - mrzutost
s kominíkem - štěstí
s lesníkem - lež
s mluvkou - chtějí tě získati slovy
s řidičem - cesta
s tetou - klepy
se stromem - bohatství

Mlýn
na prudké vodě - do domácnosti peníze
spálený a zpustlý - smrt
v něm mlíti - radostné zisky
větrný mlýn - plány a záměry tvé se mohou uskutečnit

Moč
čurati do výšky - značí mužům pozvání, ženám starost
čurati proti větru - nebezpečí pohlavní choroby
čurati v místnosti - nesnáze
močit: nesvornost.
píti: výdaje míti.

Modlitba
modliti se: radost a spokojenost.

Mohamedán
viděti ho - fanatická zbožnost

Mošna
žebrácká - nezaměstnanost, nemoc bez zaopatření

Moře
chytati v něm ryby - dary, nejspíše knižní
na něm loď - smrt
na něm lodi dlouze plují - daleká cesta
rozbouřené - hněv
tiché - klid doma i v zaměstnání

Most
dřevěný - pevné spojení a vzájemnost
železný - pevné spojení pro vzájemnou lásku a pravdu
pod ním procházet: přes mnohé překážky k cíli dojíti.
přes něj jíti nebo jeti: stěstí v lásce i v podnikání.
stavěti z kamene viděti: pevná předsevzetí.
v povodni zbořený - rozvod pro cizí řeči
viděti - spojení, svatba
viděti: jistota v podnikání.
zbořený - rozvod
zřítiti se viděti: velké potíže v obchodech.

Mošt
jablečny píti: marná snaha, hádka, neslušnost.
sladký píti - získáš peníze prostřednictvím ženy

Motýl(i)
Pozor, je to sice křehká, ale pomíjívá krása. Sen o nich je varováním před nestálostí, nebo také znak velké touhy vymanit se ze všech omezení. Motýl, který vylétl z kukly je jasným symbolem přechodu z jedné životní fáze do druhé.
viděti ho - přelétavost v lásce

Moucha
jich celé roje - nepokoje, a to i krvavé
mnoho létati viděti: nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti.
ohání se před nimi někdo - mnoho nepřátel
v nose nebo v ústech - těžká nemoc
více jich pohromadě - různé zármutky
zabíti: nepřátelství.

Mozek
jísti: úspěch v jakémkoliv podnikání.

Mozoly
viděti a míti - údělem ti je těžká práce

Mrak
černý - státní nepořádky, otřesená měna
červený - vzbouření, revoluce

Mramor
- mrtvým čest

Mravenec
- někdy smrt, někdy špatní zaměstnanci
jich houf lezoucí do domu - nemoc a smrt
jich houf lezoucí z domu - pozdravení se z nemoci
jich houf lezoucí z domu a v čelistech něco nesou - hromadná výpověď
štípající se - mezi lidmi zlé spory
v mraveništi - dobří spolupracovníci
v mraveništi mrtví či nečinní - špatná pracovní organizace
viděti: hodně práce, velká pocta.

Mraveniště
do něj šlápnout: zlá společnost.

Mráz
cítiti v létě - ztráta
cítiti v zimě - bolesti
zmražené jísti - nachlazení, též schůzka

Mrkání
viděti: velký zisk.

Mrkev
rýti - opilství
syrovou jísti - nemoc
vařenou jísti - smrt

Mrtvola (Mrtvý)
bíti ho - šílenství
býti: pozdní svatba, štěstí v podnikání.
dáti mu jíst a pít - nemoc, chudoba
dáti mu oděv - těžká nemoc
dáti mu svůj klobouk - tvá smrt
kosti mu vzíti - získáš peníze se strachem
líbati ho - těžká choroba
obléci si jeho šaty - tvá smrt
od něho dar vzít - zámožnost
plačící - veselost
pomoci mu vstát - ostudné peníze
s ním zápasiti a býti přemožen - žalář
s ním zápasiti a přemoci ho - svoboda a zdraví
sám sobě hrob kopá - veliká víra
smějící se - zármutek
umříti - dlouhý věk, ale nebudou sloužit oči
viděti ho umírati - ženitba
vidí sebe na márách vynášeti - povýšení
vidí svůj pohřeb - zbohatnutí
vítati ho - dočkáš se velkého věku, i když budeš postonávati
vlasy mu stříhati - zbohatnutí
volá-li na tebe - tvá smrt
vstalý z hrobu - velké zadostiučinění za křivdu
za ním jíti - tvá smrt
zdvíhá se do výše - pěkné zaměstnání či nález cennější
zpívající - podivné zprávy
zvířete: dobré časy, dlouhý život.

Mrzutost
míti - radost
míti: nesmiřitelnost, nepřátelství přijde.

Mříže
pilovati - osvoboditi se od vnitřního zla
viděti - jsi v zajetí zlých a nenávistných myšlenek
viděti, před nimi státi: osvobození, klid.

Muž
divokým mužem (zvíře) býti pronásledována - zajímavé seznámení, dívkám zásnuby

Mučedník
- varuje před falešnými přáteli a ztrátou v obchodě
být mučedníkem - je znamením rozchodu s přáteli
býti - spokojenost
sám jím být - své starosti jste si sám zavinil
skupina - věští rodinné neštěstí a problémy v profesní práci
vidět - varování před nepromyšleným jednáním
vidět někoho z rodiny - tvé výtězství nad vlastním pokušením

Mučení
- symbol svědomí, které člověka nutí zaujmout postoj k dění
být na mučení - přináší velkou tíseň
být přítomen - máte soucit s přáteli, kteří jsou v nepříznivé situaci, ale nemůžete jim pomoci
mučiti jiné - nepohodnut
nekoho mučiti - nedělejte jiným lidem zbytečných starostí!
sám někoho mučit - na někom se dopustíte bezpráví
vidět - budeš mít velký zármutek

Mučidla
- čekají vás hádky, zkoušky, soudy, peněžní potíže, ale i nedobří lidé
na nich trpěti: velké nesnáze.

Mučírna
- nešťastná láska nebo manželství
- nešťastná láska
vidět - strach z následků nejakého jednání

Mušky
svatojánské lapati je - moudrost nabudeš učením
svatojánské létající v domě - návštěva moudrých lidí
svatojánské viděti - setkání s učenými a moudrými lidmi Viz: Moucha;

Můra(y)
děsí vás noční můry, v nichž vás cosi mučí a vy nevíte, co to je. To něco vám dýchá za krk, slyšíte šelest nebo i kroky a nikde nevidíte nikoho a nic, co by mohlo tyto zvuky vydávat. Máte, vážení, černé svědomí! Nejspíš jste udělali nějakou nefér věc, někomu jste tak trochu podrazili nohy a teď vás za to mučí vaše podvědomí. To je to, co vám sedí za krkem!
viděti ji - noční úraz

Muzeum
státi u muzea - schůzka z lásky

Myš (i)
- varuj se pohlavně zkažených
německá myš - nebezpečí nákazy
pištěti slyšeti: do zármutku upadnouti.
viděti nebo chytati: úspěch, dobré obchody, dobré manželství a blahobyt.

Myrta
- brzká svatba
dává-li do vlasů zemřelá paní - smrt jejího manžela

Myslivec
viděti ho - nestálá láska

Myslivna
viděti: dobré přijetí na cestát nalézti.

Mzda
bráti - veselé časy
platiti - nemilá povinnost
ztratiti - ztratíš zaměstnání nebo sílu pro ně