Custom Search

 

Velký snář - K

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Kabala
čísti ji - hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kabaret
- z lidských chyb blázny si dělati

Kabát
- svou hanbu chtít ukrýti
bílý - nevinnost
černý - dědictví
černý - přítomen býti na pohřbu aneb při dědictví
černý a černá košile - hluboký smutek
či kabátek noční - nachlazení, radostná událost
ženský muž na sebe bráti - ženu budeš poslouchati
šíti - něco význačného přijde do tvého života
jednobarevný, premovaný - podlízavá povaha
kožešinou lemovaný - blahobyt
malý - úzkosti
nový - menší štěstí
oblékati - četné pochůzky
obrácený na sebe obléci - štěstí za pomoci nečekané události
od ženy dostati - manželství s tou osobou
od muže dostati - dar nebo dědictví
otevřený - blahosklonná, dobrá povaha
pěkný nový dostati - šťastný se státi
plný skvrn neb fleků míti - osočování
prášiti - někdo tě nečekaně připraví o peníze
rozličných barev - nemoc nebo pronásledování
roztrhaný - budeš plísněn pro nepořádek, snad i propuštěn
roztrhaný - neopatrnost
s kožešinou - bohatství
sbalený pod hlavou - vandr světem
skvrnitý - útok na čest
svlékati - odpočinek, též penze
u vetešníka kupovati - špatně je a bude
úzký míti - nemoc
v prádle - očištění sama sebe ve cti
vojenský žena na sebe bráti - ta žena bude pánem domácnosti
vybrat viděti - pracovitou hospodyni dostaneš
z něho tě někdo vysvlékl - berní daně a nové poplatky
zapnutý - uzavřená, sobecká povaha
zkoušeti - neurčitost toho, nač se v duchu stále tážeš Kabel
klásti - neodkládej dopis a piš
viděti - dostaneš rychlou zprávu

Kabela
pošťácká, když máš aneb jednu najdeš - něco se ti vysvětlí

Kabelka
porušená - choroba
při sobě míti - zdraví
utržená nebo z ruky vytržená - smrt

Káča (hračka)
točiti jí - budou tě popohánět k práci

Kačer
na vodě ho stříleti - láska pána ke služebné

Káď
viděti: čistota při práci výhodou.

Kadeře
obdržeti aneb darovati - vyznání lásky učiniti
viděti - pyšný býti
vlasů - štěstí v lásce
zkrátiti - oklamání

Kadeřník
- hloupé a staré anekdoty vyprávěti
viděti, nebo s ním mluviti: nehoda na blízku.

Kadidelnice
- milé besedy
klásti na zem - soud
viděti - pochlebování poslouchati

Kadidlo
- střež své dobré jméno před lichotníky a licoměrností
- zrádci a lichotníky obklopen býti
voní-li - dobré jméno, pochvala, chudému zisk

Kaše
jáhlovou kaši jísti: rodinný krb a velké dobro.
jísti ji - chudému majetek, boháči ztrátu
vařiti ji - žaludek bude míti odpočinek

Kašel
- tajemství
míti - prsní choroba
míti: Vaše tajemství bude vyžvaněno.

Kafr
- ulehčení v nemoci i v strastech, ale jen prozatímní

Kachna
- povídavé děvče
divokou letěti viděti: radostná zpráva.
do domu - do domu přijde to povídavé děvče
hezkou viděti: velká pocta, pomlouvačům prohra a lítost.
hytiti - zdar tvému podnikání
chtít chytiti - ztráta
chytiti chtíti: ztráta.
na vodě - máš správné povolání, službu
plavající - nepravé pomluvy vyvrátíš
plavati viděti: překonání zlých pomlouvačů.
v povětří - vymyšlené lži z novin
více jich, jak zobají - mlč a nemluv
více jich škubati či jísti - dobrý služebník do domu
viděti - velké cti se ti dostane

Kaktus
- tiché štěstí do domu

Kalafuna
- smůla

Kalamář
- nevěrně zrazen býti
míti - nějaké nebezpečí přemoci
převrhnouti - potká tě velké neštěstí

Kalendář
- něco čekej v příštích dnech
viděti aneb míti - zachovalejší život vésti
viděti nebo míti: k lepšímu životu se dostati.

Kalhoty
červené - zasloužená pochvala
široké - pohodlí a dobré bytí
mužské žena, zdáli se to ženě - budeš vládnout mužem
mužské nosí žena - budeš pod pantoflem
nové - menší štěstí, za kterým ovšem musíš běhati
ošklivé - vězení, samovazba
spálené - příbuzenský soud
úzké - účty nebo úzkosti
v omyl upadnouti.
viděti aneb oblékati - pokoj a jistota Viz: Gatě;

Kalich
píti z něj jen víno - po čem toužíš, toho dosáhneš
píti z něj jen víno, ale velmi čisté - peníze bez práce
píti z něj víno s vodou - nestálý majetek do domu
viděti - vbrzku se nemocný pozdraví
z křišťálu a píti z něj - vysoké důstojenství

Kaluž (e)
do ní padnouti - do zlých pomluv přijíti
přes ni přeskočiti - velkému neštěstí ujíti
viděti - nechuť míti Viz: Louže;

Kamarád
viděti kamarády - máš se před nimi co chrániti

Kamej
- opatruj staré památky

Kamélie
- zdroj podnikání

Kámen
čtyřhranný, na něm seděti - od nějaké starosti osvobozen býti
kamenem házeti - mrzutosti způsobiti
kamenem uhozen býti - do nepřátelství se dostati
přes něj krok udělati - strasti a trápení
viděti - vyzrazení tajných předsevzetí

Kamení
čtyřhranné viděti - na těžké překážky naraziti
jísti - kaménky v moči
kamenitá cesta - trnitý život
kamenitá pole - neúroda
ke stavbě vozit viděti - výzva k podnikání
lámati - pozemky získati
otesávati - za dobrou práci odměněn býti
pěkně otesané viděti - mnoho práce si dáti
roztloukati - tvrdá práce
sbírati - jmění
stavební - nový podnik v místě
v cestě - trnitý život
v pokladně - veliké věno
ve sklepě - skrytý poklad

Kameník
- pomník někomu, kdo zemře

Kamna
na nich se ohřívati - příteli z nesnází pomoci
- příjemný odpočinek
na nich se spáliti - sám sobě nedůvěřovati
rozpálená viděti - marnotratný býti
v nich oheň míti - bohatství
v nich topiti - práce pro zdraví
viděti pěkná - mírný život vésti
zbořit - smrt

Kamzík
- cesta do hor

Kašna
do ní spadnouti: pomluvy, ustrašená budoucnost.
s krásnými ozdobami viděti: pěkné dárky dostati.
s vínem - veliká slavnost
s vodou - namáhavá práce
v čisté se koupati: uniknout nebezpečí.
z ní vodu nabírati: dobré obchody dělati.

Kanál
- zlé klepy a pomluvy
spadnouti do něho - zle pomluven

Kanape
panstvo přijde.

Kanárek
vidět aneb slyšet zpívat - jalové lichocení
na ruce sedící - čeká tě veselé manželství
poletující - veselé štěbetání, hry a domácí zábavy
v kleci - osobní svobodu si vždy zachovej
viděti nebo slyšeti: prázdné lichotky.

Kancelář
- opletačky s úřady
viděti aneb v ní býti - velká ztráta

Kancionál
viděti - nezapomeň na modlitbu, není to pověra

Kanec
- nestydatý nepřítel
divokého viděti - strachovati se
jej rozdrážditi - nezkrotného přítele míti
který setbu ničí viděti: s přítelem do sporu se dostati.
maso z něho jísti - vilnost
skoliti: vítězství nad nepřítelem, překonání hrozícího nebezpečí.
viděti: znamená před nepřítelem utíkati a strach míti.
zastřeliti - vysvobození

Kanón
Kanon, z něj kouli viděti: smutek.
Kanon, z něj vystřeliti, nebo vystřeliti viděti: nepříjemnosti.
viděti - politické tlučhubaření Viz: Dělo;

Kanovník
- mrzutosti s důstojnou osobou
jím býti - staromládenectví

Kápě
stažená přes hlavu - tajný policista, též vyzvědač

Kapela
viděti: radost a věrní přátelé.

Kapelník
- veselý člověk, kterým ožije společnost

Kapesník
- nastuzení

Kapitál
v penězích - chudoba

Kapitán
- cesta po řece nebo i po moři

Kapka
krve - velká ztráta jmění

Kaplan
- statek

Kaple
- vnitřní zármutek

Kapoun
- manžel k ničemu
viděti - starost a dlouhá chvíle

Kapr
- správná výživa pro tlusté a trpící dnou
jísti ho - pozdravení ze dny nebo revmatismu
viděti aneb míti - lepšího živobytí si hleděti Viz: Ryba (y);

Kapradí
semínko o půlnoci na sv. Jana vytřásti do hedvábí - mocný talisman

Kapsa
nabitá - příjem peněz
obrácená - nemajetnost

Kapusta
jísti - smutek
trhati ji - dobře hospodaříš a pracuješ
viděti - mrzutost

Kára
aneb vůz táhnouti - špatné poměry
seděti na ní - cesta do žaláře, též velké starosti a bezpráví
viděti - nic dobrého
z ní vystupovati - ztráta cti

Karabáč
- vězení, též zlé místo
- zlost

Karafiát
- národní nebo politická slavnost
trhati - štěstí ve všem podnikání rozhodně míti
viděti - najdeš dobrého přítele

Karas
- výživa správná pro tlusté
jísti ho - domácí přispoření Viz: Ryba (y);

Kárat
někoho - ztráta
sám kárán býti - zisk

Karavana
- čeká tě dlouhá cesta s nebezpečím, též dar z ciziny.

Karbanátek
- je třeba jednat

Kardinál
viděti aneb s ním mluviti - štěstí v podnikání

Karfiól
- vnitřní skrytá břišní choroba

Kartáč
- pomlouvání
jím hlavu česati - dostaneš hosta
na šaty - očistíš se z něčeho zlého
viděti: veselit se.

Karty
hrát viděti - z nebezpečí se vysvoboditi
sám hráti - do hádky přijíti

Kasa
míti ji - samostatnost
otevírati ji zločinně - smysl pro cizí majetek
viděti ji - peněžní pokušení
vybrat ji - tahačky s policií

Kasárna
- zlé úmysly s lidskou svobodou
v nich execíruješ - čeká tě neplacená práce
v nich trubku slyšeti - pozor, v bytě hoří

Kat
jím býti oběšen - veliké uznání, povýšení neb majetek
viděti - rozžehnání
viděti ho - veliké štěstí

Kaštan
- spěch
plody jeho jísti - dosáhneš, co není význačné
plody jeho péci - menší peníze
plody viděti aneb jísti - trampoty, po nich následuje bohatství
strom - služba, známost

Kaštanář
kaštanáře viděti - procházka v ulici s návštěvou

Katedra
učitelská, viděti ji - zlá zkouška

Káva
mlít - hosti, klepavé tetky
mlíti: mrzutosti, nepříjemnosti.
píti - klepy a drby
píti - přijdeš do zlých klevet
pražit viděti - mrzutost a nesnáze
slévati kávu - návštěva, ze které budou klepy
viděti ji - čile do práce
viděti nebo pražiti: neštěstí a pronásledování.

Kavalír
- ztráta

Kavárna
v ní býti aneb viděti - něco nepříjemného
v ní se nacházeti: neštěstí známých nebo příbuzných.
vidět ji - denní novinky, oddech

Kaviár
jísti - milostný styk

Kavka
letěti viděti: špatné novinky.
vidět ji - pozor na kapesního zloděje
viděti - nedobré zprávy

Kaz
na něčem viděti - pozor na člověka neznámého

Kázání
sám - k bohabojnosti býti veden
slyšet - pozdní návrat, zdržení se
slyšeti - bohabojnost

Kazatel
při pohřbu - dědictví
viděti - brzká nemoc

Kázatelna
viděti aneb na ni vystoupiti - veřejně poctěn býti
viděti, na ní stoupati: projevení úcty.

Káznice
v ní býti - vysvobození z blízkého nebezpečí

Kbelík
nebo nádobu na vodu viděti: potěšení, útěcha.

Kejklíř
viděti - do zapletených záležitostí přijíti

Keř
nebo křoví odstraňovati: překážky v lásce odstranit.

Kladivo
kladivem někomu vyhrožovati - protivení se
s ním pracovati - dobrý zdar
s ním pracovati: znamená dobrý chod živnosti.
viděti - násilné s tebou zacházení
viděti nebo míti: násilí museti snášeti, těžké práci podlehnouti.

Klapačka
slyšeti ji - postíš se

Klas (y)
nakládati je - špatné poměry
sbíráš-li je - dobrý obchod
sbírati: dobré obchody.
věnec z nich na hlavě míti - vyznamenání a povýšení
více jich vázati - nesoudržnost, majetková nesvornost
viděti - radost z provedené práce

Klášter
- poklid
do něj jíti - velké požehnání
jeptišek viděti - zlé tušení v mysli míti
viděti - lépe ti zůstat svobodným, svobodnou

Klavír
hubovati - nedorozumění s umělcem
klavírní školy - stálá partaj v domě, nepříjemná a hlučná
na noze lechtati - pominutí smyslů
viděti - špatně placená služba, též obtěžování
viděti aneb na něm hráti - spor mezi přáteli

Klec
- žalář
když jsou v ní ptáci - vysvobození ze strasti
prázdnou - nebezpečí
ptáka z ní vidět vylétati - ztratíš půjčku
s ptáky: vysvobození od útrap.
vyprázdnit: věznění nebo podobné nebezpečí.

Klečet
- čest vzdávati
kleknouti - pod pantofel se dostaneš
na mostě - sebevražda
před andělem - pokání
před ženou - šílená láska
před hruškou - touha po dětech
před mužem - ponížení
před policistou - zatčení
před sochou či obrazem - prosba
před soudem - odsouzení
u postele - poslední pomazání
v kostele - nutnost modlitby
v koutku - trest

Klekání
slyšet zvoniti - pokoj a klid
slyšeti - tak je to dobře

Klempíř
viděti ho - budeš seznámen s milou osobou

Klení
slyšeti - návštěva z vojny, myslivce, sládka či řezníka

Klenoty
- chudoba

Klenutí
viděti - umříti

Klepat
babě na hřbet - zlé vynadání
koberce, oděv atd. - pořádek a jas do domova
na dveře - žádost, malý obchod
na lékaře - náhlá nemoc
na okno - ranní ptáče, dál doskáče
na porodní babičku - dítě
na strážnici - prosba o ochranu
na štoudev - prádla přibude
na vrata - noční toulka, též vnikání do domu úřední
na vrata hřbitova - smrt

Kleště
bráti - ke zlosti puzen býti
žhavé - veliké bolesti
viděti - namáhavé vymáhání

Klíč
dá-li ti žena - vábící nevěrnost
dohromady sbírati - zisk
hledati - nepořádek v práci
ležící na zemi - sousedovo tajemství
ležící na zemi zdvihnouti - postavení, úřad, služba
míti a cizí dveře jím otevříti - do podezření přijíti
najíti - na nějakou těžkou otázku rozluštění obdržeti
najíti - překazíš krádež
obdržeti - důvěra, také postup nebo výborné místo
od kasy - vloupání
udělati - ve svém zaměstnání dovedný býti
viděti - dobrou hospodyni dostati
zlatý - vysoký úřad, povolání
zlodějský viděti - budeš okraden
zlomený - zůstaň doma
ztratiti - mrzutost způsobiti
ztratiti - ztratíš oblíbenost

Kličky
na různý způsob vázati - marnost
viděti - namáhavost

Klih
s ním se zamazati - nečistota

Klížit
něco dohromady - milujícím nápomocný býti

Klika
čistiti ji - shánět protekci, výhodu
líbati ji - ponížená prosba
utrhnouti ji - ztráta trpělivosti

Klín
- sváry mezi milenci nebo manželi až k rozchodu
aneb lůno, na něm seděti - oblíben býti
na něm dítě - starost
na něm jalovec - zdraví
na něm jehně - dítě
na něm kočka - faleš
na něm ořechy - nález zlata
na něm oříšky - tajná láska
na něm psa - věrnost
na něm závoj - svatba

Klín (dřevěný)
- těžká práce

Klisna
černá - bohatá manželka
grošovaná nebo bílá - duševně líná manželka
opelichaná - manželka bude míti špatnou pověst
plavá - nemocná manželka
plesnivá - hodná, ale nedlouho živá manželka
ryzá - veselá manželka
s nákladem - bohaté věno
s nákladem chleba - výborné manželství
s nákladem kamení - krásná, ale svárlivá manželka Viz: Kůň;

Klobása (Klobásy)
jísti - brzká slavnost

Klobouk
cizí vzíti - profesorská roztržitost
dámský muž míti - zženštilost povahy
do výše vyhazovati - nečekaná radost
chatrný - chudoba
žlutý nebo načervenalý - nedobrý šéf
míti nový - štěstí a prospěch
mnoho viděti - velký obchod
na hlavě jiného viděti - mnoho o sobě si mysliti
na vodě - samovržda utopením nebo vodní nehoda
nový pěkný na hlavě míti: úspěch, štěstí, váženost.
obrácený - ponížení, prosba
špatný míti - nepříjemné okolnosti
pěkný míti - přijdeš k vážnosti
plný lejna - dobudeš brzy velký majetek
plný vrabců - nepořádky v rodině
přes oči - samota, nenávist k lidem
starý, roztrhaný nositi: s nepředvídanými okolnostmi počítati, strádání, neštěstí.
ukradl-lis komu - toho představený zemře
v ruce - pochůzky, které netěší
ve spaní na hlavě míti - velké uznání práce
ve větru - honička
viděti - svobodu ztratiti
viděti: do dopravní zácpy se dostati.
zelený - důstojenství
ztratiti - nastydnutí, strasti

Klouzačka
na ní jezditi - pomíjející radost
upadnouti na ní - posměch nebo úpadek
vůbec - nejisté příjmy

Klystýr
- zmatek ve tvých záležitostech

Kmínka
- potěšení

Kmotr
býti požádán za kmotra - žebrota

Knedlík(y)
bramborové - dobrá nálada i při nutném spoření
houskové - dobrá kuchařka do domu
švestkové - dobrá nálada z peněz

Kněz
do domu vešel - soudní spory
káže - dobrá rada přijde
nemocný - nic dobrého
sebe sama jím se viděti - uznání, důstojenství
v kostele - po celý život boží věci měj na starosti
viděti - pobožnost
viděti ho u postele - poslední pomazání
viděti ho v rouše na vycházce - mrzutost
viděti, nebo s ním mluviti: uklidnění pro nemocné nebo zamilované.
zpovídat se mu - ulehčení v těžkostech duševních

Kníže
na koni viděti: sklony k marnotratnosti.
s ním mluviti: pozor na závist.
s nimi mluviti - závist
vidět jezditi na koni aneb ve voze - náklonnost k marnotratnosti
viděti - čest
viděti: pocta.

Kniha
- dobré opatrování důležitých věcí, též dobré zprávy
- chudoba
čísti ji - vědomostí k moudrosti
čísti užitečné - pro sebe v tichosti dobře přemýšleti
čísti užitečnou: potichu spekulovat.
čísti v knihách - dojdeš útěchy a spokojenosti
dáti ji do tisku - spisovatelské nadání
dupati na ni - smysl pro praktické zaměstnání
hořeti viděti: ztracená radost.
hořící - kniha nehezkého obsahu, nepatří do knih
koupiti - sobě samému a jiným užitečným býti
koupiti: sobě i jiným důležitý býti.
modlitební - útěcha v bouři života
modlitební - útěcha v soužení
modlitební knihu viděti: útěcha v utrpení.
pěkně vázané viděti - náklonnost k nádhernému šatstvu
rozřezávat ji - nedychti, čekej v klidu
spálit viděti - očekávané radosti ztratíš
spořitelní knížka - dobrá nálada
v knihovně viděti - neočekávaného se dočkati
vážné čísti - dostane se ti cti
viděti: hodně štěstí v lásce.
z knihy se učiti - vážnosti dosáhnouti
z ní se učiti: pozornost získati.
zahoditi ji - nedokončená studia

Knihař
- dobré časy
- vazba, vyšetřování soudní

Knihkupec
- nelituj nikdy na dobrou knihu peněz

Knihovna
- stálý přítel tě očekává
máš-li ji sám - dostaneš dobrou radu
viděti - budeš potřebovat advokáta
viděti nebo míti: dobrou radu nalézti.

Knihtiskárna
- boj s temnotou, zápas

Knihtiskař
- někdo tě očerní
- zisky příliš těžce a dlouho vydělané

Knír
- odměna
šedivé kníry - marná radost
u ženské - něco hrozného se dozvíš

Knoflík
- buď přesný i v nepatrnostech
- výhra

Knot
- tvého žití je už namále

Koš
kabinový - cesta lodí
míti aneb viděti - rozmnožení rodiny
na papír - zbytečně se netrap psaním
nositi - starost o budoucnost
proutěný - cesta železniční nebo i povozem
s květinami - uznání práce
s ovocem - dar
s pečivem a ptáci pečivo zobají - poprava
s prádlem - klepy

Koberec
bílý, zelený, červený - vysvobození od starostí a žalů
dělati - veselost, dobrodiní
krásný v domě míti - radost, zboží, dobré jméno
na stěně - ještě větší radost, víc zboží, dobré jméno
nesvinutý, ale sňatý ze stěny - nemoc a zármutek
s gobelíny a obrazy - předpovídají vraždu v domě
spálený, rozedraný - smrt v brzkém čase
stůl jím pokrytý - hubená strava
svinutý - blízká smrt
více jich černých po stěnách - tesklivé zármutky
viděti - oklamán býti

Kobliha
jísti je - hojnost stravy
smažit jich více - zásoby

Kobyla
hezkou, sličnou - dobrou manželku dostati
škaredou - rozpustilou manželku dostati

Kobylky
usmrtiti - svému bližnímu na škodu býti
viděti - krátké trvání šťastného postavení

Kocábka
plavat viděti - tiché živobytí
potopit viděti - úplná ztráta lásky
v ní plavati - nejistá věrnost

Kočár
- panský stav
a koně klidní a krásní - vedeš si dobře
a koně splašení - úraz
koupit - přírůstek majetku
prodat - ztráta majetku
v něm seděti - čest, bohatství
vypadnouti z něho - ztráta povolání nebo i rozumu
z něj vystupovati - ztráta jmění aneb cti

Kočárek
dětský - vzpomínky na blahé doby

Kočka (y)
- faleš
- je varováním před neštěstím nebo zradou a také falešným přítelem
- starý náhradní ženský symbol ve snech mužů
a koťata - domácí zloděj má společníky
a kocour - volná láska bez oddání
a pes - nenávist a pronásledování falše věrností
bílá: Lidé ti lichotí.
bít ji - potrestání zjištěného domácího zloděje
bít kočku - signalizuje čísi zradu
být jí kousnut - zloděj vás nařkne
být jí poškrábán - krádeží ke škodě
být napadnut kočkou - věští že tě tvůj přítel vytlačí a tvé soukromé záležitosti budou ohroženy zveřejněním
být od ní poškrábán nebo pokousán: máte nebezpečné nepřátele
být poškrábán kočkou - znamená vítězství tvého nepřítele (odebere ti tvůj majetek)
býti ji raněn: Lidé ti škodí.
černá: Čeká tě nezdar v povolání.
černá kočka - jeden z tvých přátel bojuje se smrtí
černá kočka - veliká faleš
hladit: jste dobrý k Člověku, který toho nezasluhuje
hladit kočku - věští nevděčnost ze strany nejbližších lidí
hladiti ji - hledáte domácího darebáka
hloupá - neznámý zloděj
hubená a zbědovaná kočka - předvídá špatné zprávy od nepřítomného člověka
jak se lísá k tobě - zloděj, který používá tvoji důvěru
její kůže nalezená nebo obdržená darem - zlodějské zboží se dostane do domu
je-li kočka známá - domácí zloděj
jisti ji: Měl bys být opatrnější!
jísti - cizoložství
když se k vám lísá: někdo se snaží vás mazlením či lichotkami ošálit, aby vás mohl využít
krmiti a s nimi si hráti - nevděkem odplacen býti
krmiti ji: Očekávej málo vděčnosti!
kůže kočky: Ztráta se nahradí.
kůži míti - nabytí ztracených statků
ležet nebo spát viděti - nepříznivý obrat v obchodu
lesní, divoká - je zjištěn nebezpečný lupič v kraji
maso kočky jísti - cizoložství, také drahota
míti u sebe - nevěrné přátelé aneb služebné míti
mladá žena, která sní o tom, že drží kočku v náruči - by se měla vystříhat nějakého neslušného činu, do kterého ji budou navádět jiní
mnoho koček: Tvoji podřízení osnují zradu.
mňoukající - úmluva na krádež
myši chytající - zloděj přestal krást
na stromě - falešné peníze a dokumenty neznámého
od nich pokousán býti aneb poškrábán býti - do zlých rukou se dostaneš
od nich pokousán nebo poškrábán býti - padneš do zlých rukou
odehnat kočky - znamená, že překonáš všechny potíže, dosáhneš slávy a majetku
ozvěna mňoukání - znamená, že se ti falešný přítel snaží ublížit všemi možnými způsoby
ozvěna mňoukání (kupec nebo průmyslník) - pozor na nevěrné a nepoctivé spolupracovníky
ozvěna mňoukání (pro mladou dívku) - varuje před lstivým milencem
ozvěna mňoukání (pro muže) - jeho milá je hašteřivá a bude se ho snažit ovládat
před nimi se brániti - napadení od zlodějů
slyšet ji mňoukat nebo křičet: zatahují vás do klepů a pomluv
spí - spí i zlo
tlouci nebo zabiti - zloděje postihnouti
trojbarevná - štěstí do domu
trýzniti neb zabiti ji: Podaří se ti odraziti sprostého odpůrce.
v kolébce - falešné dítě
v posteli - manželská faleš
ve vodě - faleš pravdou odkrytá
vidět černou: znamená zlo
vidět ji s koťaty: zažijete hodně zlobení se špatně vychovanými dětmi
vidět ležeti aneb spáti - nedobrý zdar nějakého řízení
vidět: v každém ohledu špatné znamení; v prvé řadě faleš od přátel a známých, nebo zklamání v lásce
viděti ji: Faleš číhá okolo tebe. (19)
viděti ji, jak loví ptáky - někdo se bude probírat ve vašich listinách a záležitostech
zabít kočku - znamená, že odvrátíš špatný záměr nepřítele
zdá-li se někomu, že se s kočkou zabývá - padne do rukou zlodějů
zdechlá - dotyčný zemře

Kožešina
darem když obdržíš - mnoho dobrodinců
obléci - vážnosti dosáhneš
viděti - prospěch v obchodu

Kohout
- hospodář nebo vedoucí domácnosti
bojovati viděti: nepříjemnosti v manželství.
chytiti ho - do rozepře přijdeš
když snese vejce - sláva, čest a štěstí
kohout na střeše - pozor na oheň
kohouty se navzájem klovat viděti - mnohým radovánkám přítomen budeš
kokrhá jakoby zdáli - blíží se déšť
kokrhající - dobré služebnictvo a dobrý je nad ním dozor
kokrhat slyšeti - dej pozor na svůj obchod
kokrhati slyšeti: ztráta, neštěstí.
peroucí se s jiným - svár s přáteli pro ženu
pošlý - smrt dobrého zaměstnance
radit se s ním - hádka s představeným nebo nejvyšším podřízeným
slepicemi opuštěný - nenáviděný vedoucí
viděti s velkým hřebenem - oblíben býti
viděti: u krásného pohlaví oblíben býti.

Kohoutek
revolveru nebo pušky - náhlé nebezpečí
vodovodu - pláč na počátku pro domácí věci

Košík
na šití - pracovitost a skromnost toho děvčete
na psa - neuškodí ti, kdo zle zamýšlel
na ruku - dobrá hospodyně, dobrá kuchařka

Košíkář
- nepříjemnosti doma nebo v zaměstnání

Košile
hrubá, má-li ji muž - dobrá spekulace
šíti ji - vdavky
míti na sobě roztrhanou - dobře
oblékati - pečlivost v zaměstnání
obráceně si ji obléknouti - štěstí
špinavá - nedbalost
práti - oblíbeným býti
práti nebo žehliti viděti: oblibu získati.
roztrhanou míti - chudoba
roztrhanou míti: úspěch.
rudou míti - výpověď z práce
si svlékati: zmařené naděje.
svléknouti - trpké oklamání
svléknouti ji - odvod nebo lékařská prohlídka
tenká, má-li ji muž - pochybná spekulace
velmi bílou míti - čistý charakter
viděti: nastávající blahobyt.
ztratí-li ji žena - zármutek se obrátí v radost
ztratí-li ji těhotná žena - porodí chlapce

Kojit
- chudému dobře, bohatému zle, též svobodnému manželství, ženatému ovdovění, ale i vojínu trest i neštěstí
- chudým štěstí, bohatým starost, svobodným brzkou svatbu, vdaným aneb ženatým vdovství
když má žena mnoho mléka - nemoc dětí

Kojná
- nemoc a bída
máš-li aneb vidíš-li - škoda a protivenství
míti kojnou - dobré poměry z dobrého oženění
míti nebo viděti: trampoty, mrzutosti.
viděti kojnou, jak kojí dítě - starosti z dopisu

Koketa
viděti - peněžní vydání

Koktat
- pevné předsevzetí udělati

Koláče
jísti - dosažení žádaného
péci aneb jísti - dobře
rozdávati - dobrý skutek

Kolárek
kněžský, když se zdá ženě - farská služba
kněžský míti - staromládenectví

Kolébka
- budoucí starosti i radosti
když vidíš děti v ní kolébat - úrodnost
státi u kolébky - kmotrovství

Kolečko
a na něm náklad - menší, ale svízelný obchod

Kolek
viděti - úřední věci

Koleno (Kolena)
bolavá míti - nemoc, špatný obchod
železem raněná - velká nemoc
když se nepohybují aneb když jsou uříznutá - nouze o práci, chudoba
léčiti - zbohatnutí
po kolenou lézti - chudoba a nouze
potlučená - zármutek z nedorozumění
slabá míti - nemoc
zdravá - proměnění smutku v radost
zdravá - prospěch
zdravá, zdá-li se to ženě - jiné muže bude sháněti
zdravá, zdá-li se to panně - dostane žádaného muže

Kolibřík
viděti ho - láska k umělkyni vzácného duševního charakteru

Kolík
- někdo ti sdělí zprávu, nad kterou užasneš

Kolika
míti koliku - rodinné trampoty

Kolo (Kola)
- nemoc
když jsou rozlámaná - velké zdržení
kolo štěstí viděti: neštěstí nebo ztráta.
mazat - manželská cesta
mlýnské - užitečný podnik pro celý kraj
točící se - dobrá shoda v manželství
u vozu vypadlé - hádka v manželství
viděti - jiným nápomocen býti
zlomené - neštěstí jednoho z manželů nebo milenců
ztracené - smrt jednoho z manželů nebo rozvod

Kolomaz
- musíš podplatiti

Kolovrátek
- chudoba
na něj hráti - veselá mysl
viděti - nestálost

Komár(y)
bzučící - hloupé klepy
nebo mouchy, mnoho létati viděti: nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti.
více jich proutkem vyháněti - raději podplať člověka
viděti - od nepřátel obelstěn býti
viděti ho - hloupý přítel

Komediant
viděti - s lehkomyslnými se sejíti

Kometa
s dlouhým ocasem - nepředvídaná zpráva
viděti - drahé časy

Komín (y)
na něm pískati - chvíle opilosti
padající - neštěstí, výbuch, též náhlé zatčení
seděti na něm - nemysli příliš vysoko
viděti - vyražení
vycházeti z něho kouř - nesváry a hádky
vylézáš z něho černý - budeš nařknut, ale skončí to šťastně
vysoký - dostaneš neobyčejné zaměstnání
z nich kouřiti se viděti - zámožnost

Kominík
- zábava
viděti - falešně obžalován býti
viděti ho - vždy štěstí ve všem
viděti: vysvobození z nebezpečí.

Komnata
je-li v ní svobodná osoba - svatba
pro ženaté a vdané - mrzutost

Komora
bydleti v ní - důchod, ztráta místa
čistiti ji - návštěva chudého
ležeti v komoře - smrt
plná myší - pozbudeš majetku
světlá - neúroda
tmavá a v ní seděti - samovražda, vyšetřování
umrlčí - smrt známého

Komorná
viděti aneb s ní obcovati - smutné zprávy
viděti, s ní mluviti: zlé zprávy, do sporu se dostati.

Kompas
- obdržíš dobrou zprávu

Kompot
viděti - postarej se a pečuj o trávení žaludků

Koncert
na něm býti - strast
slyšeti - radosti dožíti

Konduktér
viděti ho - nečekej něhu

Koně
- najdeš ve svých utrpeních těšitele
a ženské najednou viděti - zrada, klopota
bez ocasu viděti, smutek
bez uzdy honiti - hosti do domu
bílé - Čeká tě výhra.
bílého - nevinnost ctíti a vážiti neb ctnostnou manželku míti
bujného a zapraženého za uzdu chytnouti - člověka, který ti škodí, se zmocníš
černé - Neštěstí snášej klidně!
černého - zlou manželku, ztráta
černého viděti - ukrutenství
červeného - štěstí
divokého krotiti - nepřítele přemůžeš
do města jezditi - nemocným a vojákům velmi dobře
dobře vykrmeného - dobrou hospodyni míti
hnědého viděti - potupen býti
houpacího koně kupovati - dobré
hubeného - ztráta vážnosti
hubeného viděti- tvůj nepřítel se raduje
hubení - Musíš se dostat přes překážky, neboť jinak tě opustí štěstí!
jezditi na nich- budeš ctěn
klesnout nebo ve vodě topit koně viděti - upadneš do bídy
klopýtající - tvoji odpůrci zvítězí
Koně běžícího viděti, dobrá novina
koupiti - červeného nebo šimla, máš k očekávání velké štěstí
kovat viděti - užitečnému zaměstnání ponoukati
kovati v zimě - dobré
krmit viděti - zámožným se staneš
krmit viděti - zámožným se staneš
krotiti - Rychle se ti podaří dosáhnout úspěchu.
který jezdce shodí a odběhne - pokažené podnikání
mnoho skákat viděti - spěšnou zprávu obdržíš
mrtvého viděti - radost
mrtví - V potu tváře chléb svůj dobývati budeš.
na koni z města ven jezditi - pánům zle, nemocným smrt
na něj nasedati - chlubivost
na něj sedati - cti dosáhnouti
na něm jezditi - sám sebe do nebezpečí uvrhneš
na něm ve městě jezditi - rozkřičen býti
někoho na tvého vlastního sedat viděti - cizoložství
okovati - Někdo ti pomůže kupředu.
padnout viděti - potká tě brzy neštěstí
pěkně osedlaného - s velkou osobou se seznámíš
pěkně vystrojeného před vozem viděti - velkou návštěvu obdržeti
pěkného černého viděti - spokojenost
plavat viděti - s nějakým předsevzetím proraziti
pošlého viděti - užitek a velmi dobrý rok
probodnout viděti - milenku ztratiti
prodávat viděti - dobré řízení míti
rychlého viděti - práce
sám jezditi - svým náruživostem uzdu pustíš
shozen býti - ve své hrdosti býti ponížen
sivého koně - starost
splašeného viděti - část svého jmění ztratíš
starého šedivého cvičit viděti - se vznešenými osobami se sejíti
starého šedivého viděti - trpké dny zažíti
starého šedivého zdechnout viděti - zmaření dobrých nadějí
strakatého viděti - marnivé povahy býti
tlustí - Pohodlný život.
utopiti aneb v močále propadnout viděti - do nouze přijíti
v pluhu koně zapražené viděti nebo jimi orati - zisk
velmi bujného - štěstí v lásce, bohatství
viděti divokého - radosti dožíti
viděti koně vůbec - mnoho dobrého
vraného - ukrutnost
vraného a na něm jezditi - zlost
vsednouti na koně - radost
vytrhnouti se viděti - pro lehkomyslnost do nebezpečí života přijdeš
vzpírající se - úspěch se dostaví, ale musíš o něj bojovat
z moře vyskočit viděti - z jakékoliv situace šťastně vyjíti
zkrotiti - brzké štěstí
zlatohnědého - nestálé zdraví

Konev (Konvice)
- dobré poselství
aneb džber plné vína viděti - velké příjmy
dobrá zpráva.
konev kropicí viděti: pozor na marnotratnost.
konvice na čaj nebo kávu - domácí šplechty a řečičky
na zalévání - stanete se majitelem zahrady
píti z konve - radost
plné viděti a neupotřebiti - bolestná ztráta smrtí
plné vody viděti - jistý postup
viděti - nerozmazluj děti, když chceš, aby dobře rostly
viděti konev - dobré poselství
z ní píti - Příjemná zpráva způsobí smíření.
z ní píti - radost
z ní píti: radost.

Konipásek
pták - tvá žena je vždy čiperná do práce
viděti aneb slyšeti - velmi příjemné zprávy obdržeti

Konírna
plná - dobrá zpráva o majetku
prázdná - velká ztráta na dobytku
velkou míti nebo v ní se procházeti - zámožnost

Konopí
- nevěstí nic dobrého
přísti: přičinlivost v domácnosti.
vázané viděti: brzké spojení.

Konopka
viděti, nebo zpívati slyšeti: radost, radostná zpráva od vzdálených příbuzných.

Koňské dostihy
přihlížet jim - příslib extravagantní zábavy
sázet při nich - nic vám nespadne bez námahy do klína
účastnit se jich jako žokej - v nějakém podniku byste měli spoléhat více na štěstí než na sebe sama; zároveň varování před přílišnou bezstarostností

Kontrakt
uzavřít - pouštíte se do odvážného podniku
uzavříti - zjinačení svých osobních záležitostí

Kopec
lézti na něho - vzestup životní moudrosti

Kopí
- uznání
aneb píku míti - čeká tě hádka
s ním bodnouti - k nějaké rozepři budeš ponoukán

Kopretina
- radostné shledání

Kopřiva (Kopřivy)
- hanebné přenáhlení

Kopyto (Kopyta)
- každý zůstaň u svého řemesla

Koráb
hořící - tvé neštěstí na cestě
plující - čeká tě cesta po moři, též zámořské zboží
tonoucí - neštěstí známého na cestě
v bouři - známému se v zámoří vede špatně

Korále
bílé - svatba
červené - zdraví
pobledlé - nemoc

Korbel
- náklonnost k pití
prázdný - opíti se
rozbíti - pro pití si děláš škodu
viděti: škoda způsobená velkou žízní.

Kord
- souboj či rvačka
darovati - radost
jím do krve raniti: neznámého přívržence míti.
jím do nebezpečí života se dostati: dobrodiním být zahrnut.
jím neznámého bíti: stěstí v obchodech.
jím ránu dostati: služba od přítele.
když se těhotné ženě o kordu v noci zdá - porodí chlapce
neznámého kordem probodnouti - štěstí, vítězství nad nepřítelem
nositi na znamení důstojnosti - náhodou se staneš šťastným
s ním bodnut býti - dostaneš službu
s ním šermovati - radost přátelská
s ním od panovníka poraněn býti - štěstí a čest
v ruce - radost a čest
v ruce míti: radost, sláva.
z ruky vznešené osoby přijmouti: poctěn býti.
zlomený - hanba a degradace pro vojáka
zlomený viděti: nepříjemnosti.
ztracený - civilní život pro vojáka z povolání
ztratiti - chudoba, tesknota
ztratiti: chudoba.

Kormidelník
- opatrnost, rozvaha a zkušenost

Kornout(y)
mnoho viděti: nevěrnost, proradnost.
viděti - naděje na dobrý obchod nebo koupi
viděti mnoho - cizoložství se dopustiti

Koroptev
chodí-li v bytě - svatba s krasavicí
chodí-li v bytě ženatého - narození hezké dcery
chytiti - brzká svatba
jísti - zapuzení zlých myšlenek
počíná-li si divoce - žena nebo dcera bude míti hádavou povahu
stříleti - rád vídán býti
ukradená - nevěra manželky
viděti - všelijaké choutky míti

Koruna
myrtovou - na svatbu jíti aneb sám svatbu míti
na hlavě ženy - radostná událost
na vlastní hlavě - povýšení
nesená - čeká tě úřad
peníz - nastanou ti zlé časy majetkové
stříbrnou aneb z prostšího kovu míti na hlavě - dar obdržíš
vzíti - důstojnost a vážnost
z hlavy spadlá - zlé příští, důchod
z květin míti - nekalé radosti
z lidských kostí - smrt aneb těžká nemoc
ze zlata na hlavě míti - marnivost

Korunovace
býti korunován - smutek
korunovati ženu - nemoc
krále aneb holdování - okamžité štěstí
sebe viděti: truchlivost.

Kořalka
páliti ji - bohatství
píti , a když nejsi opilý - někdo tě miluje
viděti ji - chceš něco úplně vymazat z paměti
viděti nebo píti: společná radost. Viz: Alkohol;

Kořalna
státi u kořalny - zpustlost
viděti - nepěstuj zlé myšlenky

Koření
jísti - je ti záviděno
v lese hledati - tvé zdraví není v pořádku
v poli vykopati - skrytý poklad

Kořeny
kopati - pracovitost
kořeny jísti - kvetoucí zdraví
stromů viděti - pevné zdraví
v lékárně když vidíš - nemoc
v zemi - hádka, svár
vytrhávati - zkažený zub

Kos
viděti ho - radostná zpráva

Kosa
- tvůj život je v nebezpečí
míti aneb viděti - urážka od nepřátel
potřebovati - do služby obdržíš pilné lidi

Kosatec
květina - dobré příští dny Viz: Květiny;

Kost
kosti - mnoho práce dostaneš
od mrtvol kosti viděti - trápení, velká nouze, též lež
ohryzávati - nouze
ohryzovati kosti - starost o živobytí
slonová - chudoba
v těle - nebezpečná nemoc
více jich sekati - operace
více jich viděti - smrt známého
viděti - utajený zločin

Kostel
- buď prozřetelnějším ve svých jednáních
- symbol pro oběť, přičemž můžete očekávat naplnění, ale i obětování vlastního štěstí
být v kostele - věští zklamání z již předem naplánované zábavy
do kostela jíti - bohabojnost
hořící - Tvá dobrá víra trpí.
jít do kostela - bázeň boží
jít do kostela ve smutečních šatech - slibuje svatbu v rodině
když hoří - špatné úmysly
když padá - čeká tě neštěstí
kostelní zvony - Dostaneš radostnou zprávu.
modlit se v kostele: dosáhnete toho, po čem toužíte
okolo kostela jíti - špatnou pověst si udělati
přispívat na kostel - znamená radost a štěstí
v kostele rozprávěti - chyby dělati
v něm se modliti - dosáhneš své žádosti
vcházet do něj v ponuré náladě - oznamuje účast na pohřbu; takový sen také znamená špatnou budoucnost
vidět hořet: máte špatné zásady
vidět: jste zdržováni od uskutečnění nespravedlivého záměru
vidět kostel - znamená, že tví přátelé jsou ochotni kdykoliv pomoci
vidět zřítit se: neštěstí na sebe nenechá dlouho čekat
viděti - Nejsi ztracen.
viděti - zdržení od špatného předsevzetí
zničený kostel - věští nedostatek

Kostelník
- menší, ale dobré vedlejší příjmy
- znamená svatbu

Kostky
hráti - prohra
hráti a vyhráti - po příbuzném děditi
s nimi hráti - nebezpečí pro tvé jmění
viděti - nepřátelství a nejednotnost

Kostnice
- nebezpečí života
viděti: úmrtí.

Kostra
- nemoc z leknutí
lidská - mnoho nehod
lidskou viděti: nebezpečně onemocněti.
viděti - strachovati se
zvířecí viděti: hádka kvůli maličkosti.

Koště
viděti - domácí nepříjemnosti

Kotrmelec
udělati - ztráta služby

Kotva
házeti: velké nebezpečí.
viděti - přání a naděje se ti vyplní
viděti ji - budeš pevný ve svém zaměstnání
viděti: splněné naděje.
viděti zlomenou - budeš trpce zklamán
vyhoditi - přijdeš do nebezpečí

Koukol
- překážky
- v každém dobru je i trochu zla z nedokonalé lidské povahy

Koule
- symbol proměnlivého štěstí
- značí různici 86
býti jí zasažen - budeš muset zavolat lékaře
do domu letět viděti - do nebezpečí přijdeš
železná - neštěstí
hráti si sní - zabýváš se lidmi, kteří ti nerozumí
když koule nabíjíš - zlé svědomí
letící do domu - lidé tě budou obdivovat, neboť tvá čilost rovná se rychlosti zajíce, který je štván psy
líti jí - šetři své přátele a nezabývej se zlými věcmi
od nich udeřen býti - lékařskou pomoc potřebovati
ohnivá koule, kříž, kolo na nebi - přijdou zlé tresty na lidstvo
olověná - dobrá zpráva
olověná koule - znamená nemoc nebo těžkou nehodu
pohybující se - nesměj se, budeš mít temnou budoucnost
prohlížet dělovou kouli - slibuje dobrý konec velkého trápení, nebo se ti podaří uniknout nebezpečí
s nimi hráti - mrzutost
sněhové na jiného házeti - nevinnost 88
vidět - značí proměnlivé štěstí
vidět železnou - všem nebezpečím se statečné postavíte
vidět skleněnou - znamená nerozhodnost
viděti - zlé časy

Koupati
se někoho jiného viděti - ztráta
se v čisté vodě - štěstí a zdraví
se v kalné vodě - neštěstí
se v plné vaně - nemoc
v teplé vodě - nemocný se uzdraví, zdravému se přitíží

Koupel
kalná: nebezpečí požáru.
připravuješ-li ji - obležení města
vidíš-li a nejdeš do ní - tvé starosti pominou
vlažná - zdraví, štěstí, radost

Koupiti
něco, mimo ocel a železo - štěstí

Kouř
- zdánlivé štěstí
cítiti - možný požár nebo neštěstí
černý - svízele a nepříjemnosti
šedý - domácí hádky
jde-li dolů - tvá prosba nebude vyslyšena
jde-li vzhůru - tvá prosba, na kterou sis jen myslel, bude vyslyšena
se ztratit viděti - pochybnost o pravé věrné lásce
tabákový - mužova spokojenost
v domě - utiskování
v domě - utiskování od zlých lidí
z komína - námluvy
z plotny kamen - cizí služba

Kouřiti
- k většímu důstojenství přijíti

Kousati
- protivenství

Kousnutí
od psa nebo nebezpečného hada se vyhnouti: žárlivost vyvolat.
od zvířete aneb hada - žehravost

Kovadlina
- dostaneš stálou práci
viděti: stálá práce, jisté příjmy.

Kovati
slyšeti - něco nepříjemného
viděti - mnoho práce

Koza
bílá - štěstí, dobrý zdar v obchodu
černá - nesnáze
míti - žádné zvláštní štěstí, ale také ne neštěstí
viděti kozy - bohatství

Kozel
jen tak viděti - dědictví
jestliže se pase na zelené trávě - pozor na zloděje
když tě chce trkati - bojácnost
viděti skákati: bezvadný kousek vykonati.
viděti: výhra, zisk.

Krahujec
ulétne-li - rozvod nebo rozejití se

Krajina
hezkou viděti - dychtivost

Král
aneb královnu viděti s nimi mluviti - budeš bohatý, čest
do domu - čest a majetek
do domu u stolu - vyhraješ soud, spor
nebo císaře viděti: velké štěstí.
tři svaté krále viděti - štěstí a zdraví
umřít viděti - něco nového se dozvíš
z karet - ztráta, krádež

Králíka
- plodnost
bílé - radost
bílý - svatba
černé - smutek
černý - dítě zemře
jísti - zdraví
jísti ho - kmotrovství
jísti: zdraví a vysoké stáří.
různobarevný - dítě
viděti - slabost
viděti: slabost.
zabíti - ztráta, ošizení
zabíti: podveden býti.

Královna
viděti ji - vznešená žena zavítá do země, kraje

Krám
do něj vejíti - obchod započíti
okolo něj jíti - pokušení vzdorovati

Kramář
- zpustlý život

Krasavec
- věští nehezkého muže do manželství

Kráska
- věští nehezkou ženu do manželství

Kráva
černá kráva - ztráta
dojiti - štěstí
dojiti ji - nedoukové a protekční lidé v úřadě
dojiti ji a mléko píti - příživnictví, též lehká a dobrá práce
dojiti viděti - láska k polnímu hospodářství
hubená - zlé časy
hubenou viděti - starosti
kůži z ní nalézti - čeká tě vysoký úřad či vedoucí místo
pást viděti - dobromyslnost
tučná - hojný výnos z podniku
tučnou viděti - mnoho štěstí míti

Kravata
si sundavati: před nachlazením se chrániti.
si vázati: bolení v krku.

Krb
příjemný domácí život.

Krejčí
do domu vejít viděti - mnohé výlohy k placení
krejčího sobě míru vzíti na šaty - bažení po nějaké věci
pracovat viděti - jmění sobě vydobýti, ale též zrada

Kresba (y)
pěkné - mnohého příjemného se dožiješ

Kresliti
- vážený býti

Krev
- je špatné znamení, většinou tento sen oznamuje náhlou smrt v rodině
- máš příčinu, abys byl veselý
- velmi různé, často možno chápat i sexuálně
a v ní had - mezi služebnictvem vrah
být zkrvavený - znamená zklamání v rodině; zasnoubeným lidem věští nesnadnou překážku v cestě ke štěstí
co potok - veliká škoda
černá krev - znamená těžkou nemoc
červená krev - znamená radost
čistou plivati - bohatství
do jídla dáti - černé umění magické bude působiti
do nádoby točená - výhra, dědictví
hustou plivati - trápení
chrlit - nemoc, zlo
když ji sbíráš od zvířete - obchod se bude dařit
když jsi od krve - přijdeš k úrazu
když kape na zem - můžeš býti spokojen
když teče mnoho - bohatství
když teče od někoho - sváry
když teče od spícího - dojdeš ke škodě
když vidíš hezky barevnou - veselost
koupati se v ní - Utrpíš velkou ztrátu.
močiti - bude zavolána rychlá pomoc
močiti - velké neštěstí
na šatech zmazaná, ale cizí - podvodný zisk
na rukou - vyšetřování, zatčení
na těle míti - nějaký úřad obdržíš
na zem padající - chudoba
na zemi - zločin
na zemi téci viděti - dobré znamení
nabírati - značí k štěstí
nečistá - chybný podnik
nésti viděti: zlé.
oblečení potřísněné krví - symbolizuje nepřátele, kteří ti ztíží cestu ke kariéře — po takovém snu se vyhýbej navazování nových známostí
pít krev - splní se tvá přání týkající se financí
píti - Toužíš po milé osobě.
píti - zisk v každém ohledu
píti - zlo souvisící s vraždou
píti: dobré.
plije-li čistou krev - bohatství
plije-li nečistou, hustou krev - čelí k velkým bolestem a nemoci
plivat krev - věští velké starosti
plivati - Lidé ti chtějí ublížit a poškodit tvé dobré jméno.
plivati nebo vrhnouti - těžká plicní nemoc
prolévati - Nespěchej! Přílišná horlivost jen škodí.
s ní umývati - vítězství
sám krvácet - dobré znamení
sbírati: dobré.
sražená - Snaž se začíti co nejdříve s podnikáním.
sražená krev - je symbolem nemoci
sražená, shnilá: těžká nemoc.
tekoucí z nosu - nemoc a nebezpečí ztráty života; v lásce takový sen oznamuje nevěru, spory a hádky v rodině;
umývati - v místě je tajený zločin
vařiti - úmrtí
vidět - být v úzkostech o blízkého člověka
viděti - vydání peněz na akci, podnik
viděti pěkně barevně: veselost.
viděti sraženou: nemoc.
vidíš-li jiného krváceti - váda, hádka
vysávati - lichvář bude mít práci
vytékající z rány - zdravotní potíže a starosti
z nosu téci - čistota
z těla tekoucí - zdar podnikání
Zdá-li se spícímu, že krev od něho teče - škoda
ze sebe na zem kanouti viděti: dobré.
zkrvavené ruce - varují, abys někomu neublížil, jestli na sebe nebudeš dávat pozor, čeká tě neštěstí
zvířecí krev - dobrý obchod
zvířete zachytávat: znamená velké obchody.

Kristus
hovořiti slyšeti: radost.
jemu se klaněti - radostí se dožiješ
mluvit slyšeti - veselost
ukřižovaného viděti - hrozí ti zkáza
ukřižovaného viděti: zkáza.
vzývati: radost.

Krk
když ti ho někdo natahuje - bude mít nad tebou moc
křivý - posměch, hanba, potupa
malý a tenký míti: neštěstí.
oteklý: štěstí.
oteklý viděti: dobré znamení.
velký a silný míti: štěstí.
velký a tlustý míti - štěstí
viděti - dobré znamení

Krmit
zvěř: úspěch v obchodech.

Krokodýl
- jsi sám mezi lidmi, kteří s tebou nesmýšlejí dobře
- nebezpečí
- sen o něm je znamením, že máš dobrého přítele, který tě podvede — po takovém snu čekej nové nepřátele
být jím pokousán - hrozí vám nějaké nebezpečí
chodit po hřbetě krokodýla - věští problémy; mělo by to být důrazné varování, abys nevěřil ani svým nejbližším přátelům
vidět krokodýla - někdo se velmi nutně potřebuje s vámi seznámit
vidět mnoho krokodýlů - dočkáte se překvapení
viděti krokodýla - loupežnický úklad o život
zabít krokodýla - porazíte silného nepřítele
zabíti krokodýla - přemožení zlých nepřátel

Kropenka
nádobka se svěcenou vodou - pláč

Kroupy
- nepokoje a střelba
- smutek, starosti
mlynářské - dobrá služba

Krtek
- mravně jsi zaslepen

Kruh
- chudým dobře, bohatým ztráta

Krupobití
neštěstí a nemoc.

Krváceti
v truchlivost upadnout.

Krysa (Krysy)
- lidé tě klamou falešným přátelstvím
- zničení životní síly nebo ještě horší působení
chytati - měj se na pozoru!
chytit krysu - soupeření v lásce
chytit nebo zabít - spor nebo trápení v lásce, u starších lidí problémy s přáteli
jísti - budeš-li při této zkoušce silný, budeš mít ve všem úspěch
mnoho viděti - nepříjemnost
vidět chycenou - ukazuje na nevěrného přítele nebo přítelkyni
vidět ji pobíhat - jste vřele a bouřlivě milováni
zabíjeti - zvítězíš nad svými odpůrci
zabít ji - překonání všech překážek
zabíti krysu - nevole v domě

Křen
viděti - zbytečný pláč.

Křepelka
jísti - hodování milovati
slyšeti - zprávy z daleké země obdržíš
viděti - špatnou novinu slyšeti
viděti ji - menší peníze

Křeslo
viděti: příjemný, veselý život.

Kříž
hořící - zlé soudy
jím se žehnati - dobrá obrana
klaněti se mu - prosba, která bude vyslyšena
květinami okrášlený - domácí štěstí, svobodným brzká svatba
na horách - úraz
na hrobě - konec starostí
na prsou - vyznamenání
na stěně - bohabojný život
nést viděti - smutek a nesnáze
převalený - zmaření nadějí
stát viděti - štěstí a radost
v lese - neštěstí
viděti - spravedlnost se dostaví
zlatý, stříbrný nebo z drahých kamenů - dar

Křídla
- zisk v obchodě
míti a létati: pro všechny dobré.

Křik (Pokřik, Křičeti)
- je znamením zrádných úmyslů
- naznačuje neštěstí
- pomoc ti přijde
dělati - trápí tě bezdůvodný strach
divokých zvířat - vážná nehoda
nemocného člověka - varuje před zhoršujícím se stavem jeho zdraví
slyšet křik jiného - neuvěřitelná radost, ale i špatné nálady související s rodinou
slyšet křik volající o pomoc - nemoc nebo smutná událost související s přítelem
slyšeti - lidé se na tebe zlobí
zoufalí - vážné problémy

Křoví
v něm se ukrývati: velké nebezpečí.

Křtiny
- manželské požehnání

Kuš
napínati: strach, nesnáze.
polámati: dobrá budoucnost.
rozlomíš-li ji - šťastná budoucnost

Kůže
- dobrý trh
černou nebo tmavou viděti, míti: přáteli nebo příbuznými opuštěn, zrazen býti.
kočičí kůži míti - ztracené věci zase obdržeti
nabízeti někomu kůže - cennost z neznalosti hodláš jako veteš prodat
Pokud se vám zdálo o tom, že vás někdo stahuje z kůže, přemýšlejte, co máte za problém v práci. Možná špatné nadřízené, kteří se vás snaží zahltit prací, počkat, až uděláte chybu a na tom pak dokázat vaší neschopnost. Dejte jim tedys úsměvem najevo, že o
vydělávati - velmi zle
vydělávati: všichni jsou zlí.

Kuželka (y)
hráti kuželky - odvážný obchod započneš
padat viděti - ztráta jmění nebo ctnosti

Kufr
naplněný - bohatství
prázdný - nedostatek

Kuchař
- zbytečné vydání
viděti ho - přijde host, kterého rádi pohostíme

Kuchařka
- hospodářství

Kuchyň
- klevety
obecní viděti - neobávej se, že ztloustneš

Kukačka
- se samolibými lidmi se setkati
viděti ji - dítě není tvé

Kukátko
jím se dívati: změnit se.

Kukuřice
- výhra

Kůl
do země zarážet - těžká práce
špičaté kůly dělati - připravovat užitečný obchod

Kulečník
viděti nebo hráti: pochybné podnikání, nestálost.

Kulhat
- pomalu dosáhneš žádaného
sám aneb viděti - není dobře, u bohatých požár
sám: vaše dobrá pověst je ohrožena.
viděti: opovržení zakusiti.

Kůlna
viděti ji - vyslov se rychle

Kůň
- nutno vzít na vědomí: u šimlů (grošovaných koní) se uvedené příznivé významy zesilují a nepříznivé se zeslabují; u vraníků se zesilují nepříznivé a zeslabují příznivé významy
- řád v duševním a většinou také v sexuálně erotickém životě
bílý - smrt, ale též čistá pravda
bílý kůň - dobré podmínky k podnikání a nová seznámení s milými a poctivými lidmi
bílý kůň špinavý a vyhublý - tvá důvěra bude zneužita závistivým přítelem nebo ženou
bílý, neosedlaný - radost a mnoho dobrého
být jím shozen - předzvěst nebezpečí
cesta k hoře během které kůň klopýtá - věští štěstí po těžkém souboji s nepřáteli a závistí
černý kůň - je symbolem nepříjemných situací a mnoha důvodů k neklidu, po takovém snu čekej krátkodobé radosti
černý kůň - lživá zpráva, lež
dát koni uzdu a postroj - započnete něco nového
divokým koněm býti pronásledován - neštěstí
hnát se na koni - tvé podnikání má chybičky, na vině je hloupost tvého přítele nebo zaměstnavatele
hřebelcovat koně - znamená zanedbání vlastních povinností kvůli trivolní zábavě
chtít vsednout na koně, ale nevyšvihnout se nahoru - jste smolaři
jet na bílém koni - znamená rozkoš nebo vlastní svatbu
jet na hnědém koni pro ženu (sám sebe vidět) - věští, že se bude kochat hmotnými věcmi
jet na hnědém koni (sebe vidět) - znamená rozmnožení majetku a uspokojení vášní
jet na hopsajícím koni - problémy v realizaci tvých tužeb
jet na koni - je znamením klidu a blahobytu
jet na neosedlaném koni - věští dosažení bohatství a blahobytu v tvrdém boji
jízda na koni přes brod řeky - je znamením brzkých šťastných událostí a radostí; je-li během takové jízdy řeka neklidná nebo temná -plánovaná zábava tě nějak zklame
jízda na neosedlaném koni ve společnosti žen — tvé touhy se budou měnit, bohatství, které získáš nebude veliké
jízda na neosedlaném koni ve společnosti mužů — pomoc dobrých lidí na cestě k úspěchu
jízda na pěkném a dobrém koni - je dobrou věštbou
když se vzpíná a vyhazuje - rušení v obchodě
klusati na kulhavém - namáhavé povolání
klusati na lekavém - povolání v prachárně nebo v jiném nebezpečném místě
klusati na něm - důstojenství
klusati na neosedlaném - čekej zlé věci
koňský handlíř, koňský trh - je zapotřebí opatrnosti
kopnutí od koně - opustí tě milovaný člověk a zdravotní problémy budou mít neblahý vliv na tvé podnikání
kovati koně - spěšná zpráva
kůň, který kouše - zažijete radost
kůň, který se vyvlékl z ohlávky - přes všechnu námahu a opatrnost nedosáhnete úspěchu
kůň táhnoucí vůz - blahobyt s menšími problémy; v lásce můžeš očekávat určité překážky
kůň vzpínající se ohlávce - značí velmi pracný úspěch
mladé dívce sen, že za ní jede její přítel na koni, věští radost z obdivu slavných a známých mužů
mrtvý - různá zklamání
na bujném ve zbroji - zbohatnutí
na něm jezditi - brzké dokončení podnikání
nasazovat koni uzdu - velké polepšení v podnikání; je to dobré znamení pro lidi všech povolání
nemocný kůň nebo má tělo pokrytě skvrnami - počítej s neúspěchem i přes to, že jsi měl vše dobře naplánováno
nepodařílo se udržet koně při nasazování uzdy — štěstí tě zklame
neporadit si s neklidným koněm - svého cíle nedosáhnete
okovávat koně - přivlastnění si pochybného majetku skončí dobře
padat z hopsajícího koně — budeš mít nebezpečného rivala a ve svém podnikání budeš mít velkou konkurenci
pěkný šlechtěný hřebec - je symbolem úspěchu a vysoké úrovně života; po takovém snu se vyvaruj nevhodné vášně
přeplavat řeku na koni - brzká realizace tvého ideálu štěstí z mládí
přikázat někomu okovat koně - je znamením, že tvůj úspěch je jistý, můžeš také očekávat vysoké postavení; ženě takový sen slibuje dobrého a věrného manžela
přítulný, chňapající po cukru nebo chlebu - slibuje věrného přítele a kamaráda
raněný kůň - znamená problémy přítele
řehtati koně slyšeti - radostná zpráva
s křídly a letěti na něm - básnický talent
sám se nacházet v překoceném voze taženém původně koněm - značí bezútěšný konec
sedět na koni na závodech - spokojenost a radost v blahobytu
sedět na splašeném koni, ale nespadnout - nějakou velmi nebezpečnou situaci šťastně přestojíte
sedlaný, klesne-li - nemoc
sedlaný, klesne-li a nevstane - tvá smrt
sen o kobyle - znamená vzájemné porozumění bez žárlivosti mezi manžely nebo snoubenci
sjíždět z hory na koni — tvé podnikání tě zklame
skákat s ním přes příkop nebo přes překážku - rázně odklidíte z cesty všechny překážky
splašený - budeš jednati s potrhlým člověkem
strakatý kůň - různá rozhodnutí ti přinesou zisk
stříhat hřívu nebo ohon - dobře nakládáš se svými penězi a nevyhýbáš se svým povinnostem
vést ho za ohlávku - do všeho podnikání bychom se měli pouštět teprve po zralé úvaze a pak věc pomalu, ale jistě vést k cíli
vidět cvičeného koně v cirkuse - budete mít mocného příznivce
vidět je kolem procházet - nezávislost a štěstí
vidět jiného člověka hnát se na koni - věští zprávy o nemoci přítele
vidět koně padnout a vůz překotit se - ztráta existence a domácího štěstí
vidět koně s obyčejným postrojem zapraženého do obyčejného vozu - příslib života plného dříny, koneckonců ale velmi úspěšného
vidět koně ve slavnostním postroji zapraženého do elegantního vozu - příslib velké vážnosti a cti
vidět kráčejícího koně - neočekávaný smutek který naruší klidnou situaci
vidět mladého koně, hříbě - příslib radostné události
vidět mrtvého koně - znamená těžkou práci
vidět někoho, jak jede na vašem vlastním koni nebo ho vede - znamená porušení věrnosti v rodině
vidět osedlaného bez jezdce - příslib vysokého vzestupu v životě
vidět padnout - hrozí vážné neštěstí
vidět splašeného - existence nebo blahobyt jsou ohroženy
vidět splašeného s vozem - existence a domácnost jsou vážně ohroženy
vidět ve stáji - značí blahobyt
vidět volně venku v ohradě nebo na pastvě - příslib nezávislosti
vidět vzpínajícího se a kopajícího - značí hrozící nebezpečí, s nímž se ale můžete vypořádat
vidět zdechlého koně - značí ztráty
vsednout na mírného a jet na něm - znamená dobrý a hladký postup
vsednout na neklidného, nezkrotného a vzpínajícího se a jet na něm - až překonáte mnoho překážek a obtíží, budete mít vyhlídky na zvlášť pěkné a trvalé úspěchy
zabít koně - svým egoismem ublížíš svým známým
závodní kůň - věští vysílení rychlým tempem života

Kuna
viděti - před zloději se chraň
zastřeliti - dobré řízení s cizími lidmi

Kupec
- zisk

Kuře
jísti - zádumčivost
viděti: urážku očekávejte.

Kvákat
slyšeti - dobrá zpráva

Kvasnice
jísti - dlouhotrvající nemoc

Květák
- čest a užitek
viděti: sláva a prospěch.

Květináč
darem obdržeti - oblíben býti
rozbít - přítele aneb přítelkyni ztratiti
s krásnými květinami - rozmnožení bohatství

Květiny
hezké viděti: mnoho radosti zažíti.
když je dostaneš od osoby druhého pohlaví - tvá náklonnost bude odměněna
když jsi jimi okrášlen - radost
máš-li kytky a voníš k nim na jaře a v létě - radosti a štěstí, na podzim a v zimě - zármutek
na klobouku míti, nebo v ruce nésti: smutná zpráva.
rozhazovati: bezstarostným býti.
sázeti: dobré dílo vykonati.
sázíš-li květiny - učiníš dobrý skutek
sbíráš a vážeš-li kytky - brzký sňatek tě očekává
sbírati a vázati: brzké spojení očekávati.
trhati - zisk
utrhnouti: své štěstí si pokaziti.
vidíš-li krásné kytky - mnoho radosti

Kvočna
- dobrý zdar
viděti: štěstí a požehnání.

Kvokání
slyšeti - oznámení sousedek

Kyčle
hezké kulaté a silné míti - šťastné potomky míti
když jsou ošklivé - nezdar

Kýchat
- dlouhé zdraví

Kyrys
viděti - důstojnost nabýti

Kyrysník
- křik, nepokoj

Kytara
na ní hráti nebo slyšeti: veselá společnost.
viděti - veselost

Kytice
viděti ji - přátelství, láska
viděti: radost, spokojenost.
z květin vázanou dostati - vyznání lásky