Custom Search

 

Velký snář - CH

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Chalupa
- značí osamění
do chalupy se skrýti - útočiště hledati
v chalupě se zdržovati - těžká práce
viděti - trpělivost v trápení

Chasník
chasníka viděti - spoléhej na sebe

Chatrč
dřevěnou chatrč viděti - šetři pro své stáří

Chladno
cítiti - předejdi rychle vážné nemoci domácími prostředky

Chlapec
házet viděti - brzká zpráva
hrát si viděti - rozluštění pochybnosti
rvát se viděti - hašteřivost
skákat viděti - odejmutí dobrých příjmů
těhotné ženě když se zdá, že má chlapce - ve všem štěstí
viděti - starost

Chléb
bílý viděti - pouze sňatkem dojdeš bohatství
bochník chleba - věř v dobro modlitby
bochník chleba malý viděti - značí drahotu
bochník chleba nésti - vykonej účinně dobro
černý - nesnáze, též chudá veselka
čerstvý - štěstí
hezký viděti: ke slávě a bohatství spěti.
jísti - majetek ve zlatě
jísti dobrý: věrné přátele míti a výhra.
jísti horký - mučivá nemoc
jísti s mlékem - náhlý, nečekaný výdělek
jísti teplý - nemoc
jísti tvrdý - čeká tě tuhá služba u skoupého panstva
když je černý - chudobným zisk, bohatým škodu
míti dobře vypečený - vážnost
okoralý jísti - dobré časy a nové zaměstnání
péci - cokoliv započneš, podaří se ti
péci: zdařilé podnikání.
plesnivý - zlé nepřátele
připravovati viděti: ke slávě a bohatství spěti.
sázeti do pece k pečení - výhra na los
spálený - lehkomyslnost
spálený viděti: lehkomyslnost.
svatojánský - hrubá slova
teplý jísti: onemocnět.
zadělávat viděti - užitek
zahoditi - zahazuješ v něčem své štěstí
zkažený viděti - nestálé štěstí
zkažený viděti: kolísavé štěstí.

Chlév
kravský, v něm spáti - brzké zdraví
plný - vše se podaří
prázdný - marná tvá námaha
s krásným dobytkem viděti - zámožnost
svinský ( vepřín ) - slabost
v něm býti - služebnost

Chlup
jimi být zarostrlý na celém těle - veliký zisk, dědictví, výhra
s těla spadlé - zbavení se nemoci, přetvoření mysli
s těla spadlé do masti - zchudnutí bohatému, zisk chudému
s těla spadlé do masti, když se to zdá ženě - bude míti kouzlo lásky
trhá je jiný tobě - zloděj v domácnosti
trhati je - špatná správa majetku
v jídle, na jazyku - žaludeční neduh
více jich hladiti - ošemetnost hříchu
za více jich tahati - drzé obtěžování

Chmel
česati - náhlé peníze, které ale propiješ
podnik bude velký zisk přinášeti.

Chmelař
viděti - hořká zpráva

Chmelnice
viděti - bližší styk s mužem pivovarským či s výčepníkem

Chobot
sloní míti - choroba nosní nebo žaludeční

Chodba
šerá - trudný stav mysli, též hrob
s nečistotou - cesta a peníze
s velkými okny - máš dar poznávati lidské povahy
světlá - radostná nálada, též děcko do rodiny

Chodidlo
drbati - dlouhá cesta

Choditi
a zase přijíti nazpátek - ztráta
na dřevěných nohách - přejinačení ve své službě
rychle - tvá záležitost jest spěšná

Chodník
široký - dobře pochodíš
úzký - překážky

Chochol
bílý na hlavě - smrt svobodného muže nebo dívky
černý na hlavě - smrt ženatého muže nebo paní, též vdovce a vdovy
na hlavě - důstojenství, též málo v hlavě, mnoho v hlavě
nositi na hlavě - nepokoj

Chocholouš
- dobré přátelství ke strážcům pořádku

Chomout
- jho manželské, svobodnému těžkou práci, ženatému hořké povinnosti rodinné

Chrám
stavěti - muž zbohatlý jedině svatbou
stavěti žena - ovdovění
stavěti panna - svatba

Chrapot
míti - nějaká schůze

Chrást
jísti - sklon k vegetariánství
viděti - bude zle

Chrastit
slyšeti - čekej jen drobně peníze

Chrochtání
slyšeti - čekej něco nestoudného během dne

Chromý
býti - pozdě bycha honiti
býti aneb chromého viděti - bída

Chroust
- muž nemrava nebo žena v blízkosti
chytati - protivenství předejíti
šlapati po nich - nečistotu myšlenek zaháněti
létat viděti - ztráta paměti
množství jich - masérský salón

Chrpa
- důvěra k okolí anebo k osobě, kterou jsme právě poznali

Chrt
- telegram, rychlá zpráva
viděti - novina

Chřest
- jím jedinečně zčistíš své ledviny
jísti - stálé zdraví míti
řezati - veselé dny zažíti

Chřestýš
viděti - rozepře

Chřipka
míti - nenastudíš se tak brzy

Chudobinec
obecní chudobinec - smutné stáří

Chudobka
- radosti, které peníze nám nedají
trhati - venkovské vyražení

Chudobný
býti - všem dobře
chudobný lid ( mnoho ) viděti - neštěstí

Chůze
choditi zpět - nerozumíš dobře sám sobě ani okolí
pevnou, jistou chůzí: dbáti na opatrnost při práci.
pomalá - vykonáš cosi z rozvahou a jistě

Chvála
- dobrý přítel
slyšeti - dobrá služba

Chvojí
zelené viděti - všem dobře

Chvojka
- neplodnost
odvar z ní píti - starosti vyženeš

Chýše
- skromné živobytíčko

Chytat
někoho - úklady