Custom Search

 

Velký snář - C

 

A B C Č D Ď E-Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T-Ť U V W X Y Z Ž

 
múžete použít toto vyhledávání
 

Car
viděti ho - zaniklé věci

Cáry
míti na sobě - přijdeš do špatných poměrů, bída

Cavyky
milostné dělati - úraz

Cediti
- špatné finance

Cedr
- v rozumnosti je dobro a pravda
listy trhati - uštknutí hadem nebo včelou
viděti strom - povýšení

Cedule
dělati - cesta
lepiti ji - změníš svůj stav
vidět ji viseti - změna v rodině
viděti - značná překvapující novinka

Cela
celu vězeňskou v domě stavěti - těžkosti s hašteřivou manželkou

Celer
hořký jísti - buď opatrný, jinak ti hrozí smrt
jísti a chutná-li - přijdeš k majetku a pomůže ti cizí člověk
jísti a nechutná-li ti - značí pravý opak
kopati ho nebo sázeti - změníš povolání
nezralý jísti - znamená krátkou radost a zármutek zároveň
Celovati
čerta - pěkné nadělení
žhavé železo - úraz
kata - budeš obdarován od cizího člověka
milenku - smíření se s nepřítelem, též starost
studený kámen - pohřeb
svého přítele - hojný užitek

Cement
rozsypati - hádky
vidět ležeti - nesnáze s úřady

Centimetr
- drobná práce
jím měřiti - malichernosti

Centýř
nositi - potlačení

Cep
- vzbouření někoho, mrzutosti, též vdáti se za zlobivého
sny o cepu - dosáhneš užitku namáhavou prací

Cesta
bludná cesta - od zlého člověka budeš pronásledován
jeti jí koňmi - trvalé štěstí
kamenitá - bědný život
konati cestu - mrzutostem ujíti
kráčet po blátivé cestě - zármutek a pomluvy
křížová cesta - nemáš pevné odhodlání
na pěkné se procházeti - štěstí a radost
plná jam - číhá na tebe nebezpečí
úzká - starost, zármutek
v zelení - dobré naděje do budoucna
vidíš-li cestáře cestu zametati - z nouze ti pomůže dobrý přítel
zahrazená z obou stran - vzdej se svého úmyslu

Cestovati
- důležité podnikání
- mnoho přemýšlení
ozbrojený s kordem - do stavu manželského vstoupiti
pěšky - odložení důležitých věcí
s mečem - návštěva veselky
se společností - dostaneš se do cizích řečí
ve společnosti - bude se o tobě mluviti
ve vlaku nebo ve voze - změna
ve voze - stálé štěstí

Cibule
- slzy
hromada, kopec - židovská návštěva
jísti - do zármutku upadnouti
jísti ji - potká tě nehoda, ponížení nebo nemoc v rodině
pečivo cibulové jísti - lékaře nepotřebovati
vařiti - chudoba
viděti - hádka nebo odkrytí nějakého tajemství

Ciferník
- čas běží a mění vše i tebe

Cifry
psáti - zbohatneš
vymazávati - dluhy

Cihla
cihlovou chatrč viděti - námaha a práce
dělat aneb pálit viděti - nepříjemné vydání
dobře vypálená - peníze
ji dělat či voziti - svou pílí dosáhneš velkého majetku
ji najíti - dostaneš se nevědomky k menšímu majetku
nevypálené cihly - dej pozor, abys nepropásl užitek
špatně pálená a nerovná - čekají tě nepořádky
viděti cihelnu - hojný majetek získáš prací
viděti cihláře při práci - příjemná návštěva

Cíchy
aneb povlečení na peřiny koupiti - brzké oženění
čisté - dobré znamení
nečisté - zlé znamení

Cikán
Cikán s houslemi - zrádné sliby ti kdosi našeptává
cikánka a od nich si nechat hádati - zmařené naděje
jej viděti a mluviti s ním - nestálé poměry, neb ohlašuje stěhování
s basou - pitka
s cikánkou viděti - ztráta majetku, utrpení a nepředvídatelná žalost
slyšeti na cimbál hráti - svatba či zasnoubení v domě

Cikáně
viděti cikáně - náhlá ztráta nepozorovaná

Cikánka
hádající z ruky - čeká tě velká příhoda
kouřící - pozor na oheň
objímaji ji - velká škoda
tančící - podnik se nezdaří
usmívající se - nepředvídaná žalost v kruhu rodinném

Cín
- zisk a obchod
cínové náčiní - založíš domácnost
s ním pracovati - budeš potěšen
viděti - nemoc

Cink
na oku míti - špatné vyhlídky

Cinkání
slyšeti - veselý večer

Císař
a krále viděti - mnoho štěstí míti
s ním mluviti - vážnost míti
viděti ho a mluviti s ním - zisk
viděti řády zdobeného - soudní spory

Cisterna
viděti ji - nebezpečenství a záhuba

Citera
děvče hrát viděti - budeš milován
hráti na ní - býti příjemný
na ni hráti - příjemnost

Citróny
- cizina
- vytlačený býti
jich mnoho viděti - usadíš se v cizí zemi a dobře se ti povede
jísti aneb viděti - spokojenost, dobře se ti povede
jísti neb vymačkané - spory a soudy přináší
kvésti viděti - v cizí zemi ustanoven býti

Cizoložství
- nepokoje v manželství
pokušení odolati: vítězství nad nepřítelem.
prováděné za dne - dbej, aby chvatem nebylo podlomeno tvé zdraví
spáchati: znamená velkou hádku.

Clo
platiti - nemilé vydání
platiti - nenadálé vydání

Cop
- značí zahlouplou povahu, též zápletky, soudy a vyšetřování
míti - straníš se novot
sobě plésti - manželům dobře, jiným zle
ustřihne ti někdo - ostuda
viděti neb nositi - milovati staré věci

Cucati
cíp duchny či jiný předmět - dbej, aby tě chlípnost nezavedla

Cukr
- sladký pokrytec nablízku
cukernatění - šťastná zvěst
darem obdržeti - lichocením trápen býti
jísti - mlsným býti
jísti - sladká láska
míti neb v bednách viděti - tvého přátelství chce úlisností dosíci pokrytec
sekati - lásky konec
tlouci - lásku k svému řemeslu míti nebo opovrženě se s tebou zachází

Cukrárna
- pozvání
v ní býti - nemoc žaludku
viděti - dlouhou chvíli míti

Cukrář
- kuplíř nablízku

Cukrátka
jísti - lichá zábava aneb čtení
kupovati - peníze promarniti

Cukroví
jísti - tvé přání se časem vyplní
v cukrárně kupovati - dojde tě milé pozvání

Cukrovinky
jísti - dobré poměry

Cvičení
hromadná viděti - sváry

Cvoček
do boty zatloukati - mrzutá cesta
v noze - nevěrnost

Cvrček
- nevděčné noviny
cvrčků mnoho viděti - zlé klepy a sváry v rodině, v domě
slyšeti - štěstí
slyšeti cvrkati - neduh nebo zhoršení nemoci
štípne-li - utrpíš škodu

Cyklista
- expres dopis, rychlá zpráva

Cylindr
na hlavě - slavnost, pro vojenskou osobu důchod

Cypřiš
- starost, nemoc, smrt